Yıl: 2022 Cilt: 23 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 690 - 708 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.37880/cumuiibf.1088658 İndeks Tarihi: 30-03-2023

A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations

Öz:
This study aims to evaluate the process of converting the financial statements of firms, which are subject to independent audits in Türkiye, prepared according to the Accounting System Application General Communiqués (ASAGC) to Turkish Accounting / Turkish Financial Reporting Standards (TAS / TFRS) or Financial Reporting Standard for large and Medium-Sized Entities (FRS for LMSE). For this purpose, a qualitative research method was utilized in the study. In this context, face-to-face or online interviews were conducted with 25 professionals working in independent audit companies and taking an active role in the transformation of financial statements, using a semi-structured interview form. In the study, although the majority of the participants found the dual accounting system to be healthier and more beneficial, it was determined that it was difficult to implement due to the accounting infrastructures of the enterprises and the additional costs that the system would bring. It was revealed that the participants had difficulty in obtaining the information and documents requested from the customer enterprise most during the transformation process and they had more problems in the preparation of the cash flow statement. In addition, while the majority of the participants thought that the information presented in the financial statements prepared by conversion has the qualitative characteristics that useful financial information should have, some participants think that the presented information does not have the feature of being presented in a timely manner. It was observed that the participants, who stated that reporting according to different regulations was unnecessary, stated that businesses should report according to a single regulation and this regulation should be TAS / TFRS. However, it has been determined that FRS for LMSE is preferred by the majority of the participants if they continue to report according to two different regulations as in the current practice.
Anahtar Kelime: ASAGC TAS / TFRS FRS for LMSE Financial statement conversion

Farklı Muhasebe Düzenlemelerine Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Dönüşüm Sürecinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Bu çalışma, Türkiye’de bağımsız denetime tabi olan işletmelerin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine (MSUGT) göre hazırlanan finansal tablolarının Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarına (TMS / TFRS) ya da Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardına (BOBİ FRS) dönüştürülmesi sürecinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak bağımsız denetim şirketlerinde çalışan ve finansal tabloların dönüşüm sürecinde aktif rol alan 25 meslek mensubuyla yüz yüze ya da çevrimiçi görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada, katılımcıların çoğunluğu tarafından ikili muhasebe sisteminin daha sağlıklı ve faydalı bulunmasına rağmen işletmelerin muhasebe altyapıları ve sistemin getireceği ilave maliyetler nedeniyle uygulanmasının zor olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların dönüşüm sürecinde en çok müşteri işletmeden talep edilen bilgi ve belgelerin temin edilmesinde zorlandığı ve nakit akış tablosunun hazırlanmasında daha fazla sorun yaşadıkları ortaya konmuştur. Ayrıca, katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından dönüşüm yoluyla hazırlanan finansal tablolarda sunulan bilgilerin faydalı finansal bilginin taşıması gereken niteliksel özelliklere sahip olduğu düşünülürken, bazı katılımcılar sunulan bilgilerin zamanında sunum özelliğine sahip olmadığını düşünmektedirler. Farklı düzenlemelere göre yapılan raporlamanın gereksiz olduğunu belirten katılımcılar, işletmelerin tek bir düzenlemeye göre raporlama yapmalarının ve bu düzenlemenin de TMS / TFRS’ler olması gerektiğini ifade ettikleri görülmüştür. Ancak mevcut uygulamada olduğu gibi iki farklı düzenlemeye göre raporlama yapmaya devam edilmesi halinde katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından BOBİ FRS’nin tercih edildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: MSUGT TMS / TFRS BOBİ FRS Finansal tablo dönüşümü

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA OZDEMIR N, ULUSAN H (2022). A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations. , 690 - 708. 10.37880/cumuiibf.1088658
Chicago OZDEMIR Nurettin,ULUSAN Hikmet A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations. (2022): 690 - 708. 10.37880/cumuiibf.1088658
MLA OZDEMIR Nurettin,ULUSAN Hikmet A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations. , 2022, ss.690 - 708. 10.37880/cumuiibf.1088658
AMA OZDEMIR N,ULUSAN H A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations. . 2022; 690 - 708. 10.37880/cumuiibf.1088658
Vancouver OZDEMIR N,ULUSAN H A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations. . 2022; 690 - 708. 10.37880/cumuiibf.1088658
IEEE OZDEMIR N,ULUSAN H "A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations." , ss.690 - 708, 2022. 10.37880/cumuiibf.1088658
ISNAD OZDEMIR, Nurettin - ULUSAN, Hikmet. "A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations". (2022), 690-708. https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1088658
APA OZDEMIR N, ULUSAN H (2022). A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 690 - 708. 10.37880/cumuiibf.1088658
Chicago OZDEMIR Nurettin,ULUSAN Hikmet A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23, no.2 (2022): 690 - 708. 10.37880/cumuiibf.1088658
MLA OZDEMIR Nurettin,ULUSAN Hikmet A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.2, 2022, ss.690 - 708. 10.37880/cumuiibf.1088658
AMA OZDEMIR N,ULUSAN H A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2022; 23(2): 690 - 708. 10.37880/cumuiibf.1088658
Vancouver OZDEMIR N,ULUSAN H A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2022; 23(2): 690 - 708. 10.37880/cumuiibf.1088658
IEEE OZDEMIR N,ULUSAN H "A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations." Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23, ss.690 - 708, 2022. 10.37880/cumuiibf.1088658
ISNAD OZDEMIR, Nurettin - ULUSAN, Hikmet. "A Study on the Assessment of the Conversion Process of Financial Statements Prepared According to Different Accounting Regulations". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23/2 (2022), 690-708. https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1088658