Yıl: 2010 Cilt: 17 Sayı: 44 Sayfa Aralığı: 157 - 181 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri

Öz:
1889-1966 tarihleri arasında yaşamış olan Habibzâde Ahmet Kemal, millî ve manevî değerlerle yaşamayı hayat felsefesi olarak benimsemiş, bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış ve bu idealini yeni nesillere aktarma isteğiyle hayatını şekillendirmiştir. Onun bu çabalarının sonuçlarından biri olarak, kaleme aldığı kahramanlık temalı ninni şiirleri gösterilebilir. Ahmet kemal ninni ve ninni şiirleri yeni nesle milli mefkûreyi aktarma noktasında son derece önemli bir araç olarak görmüştür. Bu çalışmayla eski harflerden yeni harflere aktarılan ninni şiirlerde, onun millî ve manevî değerler konusundaki hassasiyetini açıkça görmek mümkündür.
Anahtar Kelime:

Konular: Antropoloji

-

Öz:
Habibzade Ahmet Kemal lived from 1889 to 1966. He lived a life sticking to national and moral values and it became his life philosophy. He wanted to convey this philosophy to the new generations. His lullaby verses are very good examples of it as he thought them to be the best tools to transfer these values to the young generations. This work of him which was written with Arabic letters originally then turned into the Latin letters signifies his sensitivity about national issues and moral values.
Anahtar Kelime:

Konular: Antropoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • ÇELEBİOĞLU, Amil.Türk Ninniler Hazinesi, Kitabevi Yay., İstanbul-1995.
  • FARSAKOĞLU, Ayşe. Türk Ninnilerinde İslâmî Motifler, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum-2006).
  • İLKUL, Ahmet Kemal. Çin-TürkistanHatıraları/Şanghay Hatıraları, Haz. Yusuf Gedikli, Ötüken Yay., İstanbul-1997.
  • İLKUL, Ahmet Kemal, Bir Yetimin Hayatı, Hamle Matbaası, İstanbul-1962.
  • KABAKLI, Ahmet. Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Vakfı Yay., İstanbul-2002.
  • KAYA, Doğan. Anonim Halk Şiiri, Akçağ Yay., Ankara-1999.
  • ONUR, Bekir. Türkiye’de Çocukluğun Tarihi, İstanbul-2005.
  • RODOSLU, Ahmet Kemal.Vatan Yavrularına Ninni, İstanbul 1331.
  • ŞİMŞEK, Tacettin. Çocuk Edebiyatı, Suna Yay., Erzurum-2004.
APA EROĞLU F (2010). Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri. , 157 - 181.
Chicago EROĞLU Fersahoğlu Ayşe Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri. (2010): 157 - 181.
MLA EROĞLU Fersahoğlu Ayşe Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri. , 2010, ss.157 - 181.
AMA EROĞLU F Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri. . 2010; 157 - 181.
Vancouver EROĞLU F Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri. . 2010; 157 - 181.
IEEE EROĞLU F "Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri." , ss.157 - 181, 2010.
ISNAD EROĞLU, Fersahoğlu Ayşe. "Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri". (2010), 157-181.
APA EROĞLU F (2010). Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 17(44), 157 - 181.
Chicago EROĞLU Fersahoğlu Ayşe Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 17, no.44 (2010): 157 - 181.
MLA EROĞLU Fersahoğlu Ayşe Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.44, 2010, ss.157 - 181.
AMA EROĞLU F Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2010; 17(44): 157 - 181.
Vancouver EROĞLU F Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2010; 17(44): 157 - 181.
IEEE EROĞLU F "Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri." Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 17, ss.157 - 181, 2010.
ISNAD EROĞLU, Fersahoğlu Ayşe. "Habibzâde Ahmet Kemal'in kahramanlık temalı ninni şiirleri". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 17/44 (2010), 157-181.