Yıl: 2022 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 573 - 593 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.30626/tesamakademi.1052001 İndeks Tarihi: 19-08-2022

TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS

Öz:
States and societies today are faced with very complex problems such as financial crisis, power conflicts and climate change that transcend their borders. It seems almost impossible to overcome these without forming special structures for cooperation. In addition to international organizations such as the United Nations and supranational organizations such as the European Union, there are many other international organizations that are involved in various fields. It is difficult to give a reasonable definition and explanation of world politics without analyzing these organizations, which are an integral part of global politics. D-8, which was established on June 15, 1997 and announced with the Istanbul Declaration, took its place among these international organizations. Among the goals of the organization, with its members Turkey, Indonesia, Iran, Egypt, Pakistan, Malaysia, Nigeria and Bangladesh that have a total population of over one billion, is to establish a rich trade cooperation and to reach a strong position in world economy. It is aimed to ensure the unity of the oppressed peoples against various embargoes applied to Islamic countries and to represent the rights of all people by participating in international decisions. In this study, Turkey's place and future in the D-8 and whether the D-8 can contribute to the establishment of a new world order will be discussed in terms of International Relations.
Anahtar Kelime: Turkey D-8 International Politics Muslim Countries International Cooperations

TÜRKİYE, D-8 VE ULUSLARARASI SİYASETTEKİ YERİ

Öz:
Devletler ve toplumlar, günümüzde sınırlarını aşan finansal kriz, güç çatışmaları ve iklim değişiklikleri gibi çok karmaşık sorunlarla karşı karşıyadır. Bunların üstesinden, özel iş birlikleri yapmadan gelmek neredeyse imkânsız görünmektedir. A’dan Z’ye birçok sahada rol alan, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler ve Avrupa Birliği gibi uluslar üstü kuruluşların yanında spesifik sahalarda karşılaşılan daha birçok uluslararası kuruluş mevcuttur. Küresel politikanın ayrılmaz bir parçası olan bu organizasyonları analiz etmeden, dünya siyasetinin makul bir tanım ve açıklamasını yapmak zordur. 15 Haziran 1997 tarihinde kurulan ve İstanbul Deklarasyonu ile ilan edilen D-8 de uluslararası örgütler arasındaki yerini almıştır. Türkiye, Endonezya, İran, Mısır, Pakistan, Malezya, Nijerya ve Bangladeş ülkelerinden oluşan organizasyonun hedeflerinin arasında, toplamda bir milyarı aşan nüfusu ile zengin bir ticaret işbirliği kurmak ve dünya ekonomisinde güçlü bir noktaya gelmek bulunmaktadır. İslam ülkelerine uygulanan çeşitli ambargolara karşı ezilmiş halkların birliğini sağlamak ve uluslararası kararlara katılarak bütün insanların haklarını temsil etmek hedeflenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin D-8’deki yeri ve geleceği ve D-8’lerin yeni bir dünyanın kuruluşuna katkısının olup olamayacağı uluslararası ilişkiler açısından ele alınacaktır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, H. and Karaağaç, Y. (2021). D-8 Organization for Economic Cooperation and Turkey Within the Scope of International Political Relations. International Journal of Social and Humanities Sciences (IJSHS), 5(3), 67-80.
 • Akan, M. (2018). NATO’nun İslam’la Savaşı. Ankara: Hayat Yayınları.
 • Alan, B. (2001). D-8 Yeni Bir Dünya. İstanbul: Yörünge Yayınları.
 • Arpacı, I. (2017). Türk Siyasetinde Erbakan. İstanbul: Kopernik.
 • Boot, M. (2000). Paving the Road to Hell: The Failure of U.N. Peacekeeping. Foreign Affairs, 79(2), 143.
 • Erbakan, N. (1991a). Türkiye’nin Meseleleri ve Çözümleri. Ankara.
 • Erbakan, N. (1991b). Körfez Krizi Emperyalizm ve Petrol, Rehber Yayıncılık. Ankara.
 • Erbakan, N. (2000). Davam. Milli Gazete Ankara Kitap Kulübü.
 • Erbakan, N. (2013). Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyatı. Ankara: MGV Yayınları.
 • Erbakan, N. (2019). İslam Birliği. Ankara: MGV Yayınları.
 • Gündoğan, M. (2019). Erbakan. İstanbul: Destek Yayınları.
 • Kaczmarski, M. (2015). The New Silk Road: A Versatile Instrument in China’s Policy. OSW Commentary, 161.
 • Kazan, Ş. (2001). Refah Gerçeği-1. Ankara: Keşif Yayınları.
 • Mordechai, C. (2021). China’s New Silk Road Strategy and the Turkish Middle Corridor Vision. Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 15(1), 34-50.
 • Qiu, H. and Zhao, M. (2019). The US dollar and New Imperialism Under the Logic of Capital Accumulation. China Political Economy, 2(1), 98-107.
 • Park, W. (2000). Turkey’s European Union Candidacy: From Luxembourg to Helsinki to Ankara? Mediterranean Politics, 5(3), 31-53.
 • Porter, T. (2000). The G7, the Financial Stability Forum, the G-20, and the Politics of International Financial Regulation, presented at the International Studies Association Annual Meeting, Los Angeles, California, Wednesday March 15.
 • Şen, A. (2016). Necmettin Erbakan, Der Milli Görüş Leader. Ankara: MGV Yayınları.
 • Thatcher, M. (1990). Transcript of Margaret Thatcher’s speech to the North Atlantic Council at Turnberry, June 7 1990. https://www.margaretthatcher.org/document/108106 (last access: 31.12.2021).
 • United Nations (U.N., art55). Charter of the United Nations, Chapter IX — International Economic and Social Cooperation. Erişim tarihi 31.12.2021, https://legal.un.org/repertory/art55.shtml.
 • Wesley, M. (1997). Casualties of the New World Order: The Causes of Failure of UN Missions to Civil Wars. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan.
APA YILDIZ M (2022). TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS. , 573 - 593. 10.30626/tesamakademi.1052001
Chicago YILDIZ MUSTAFA TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS. (2022): 573 - 593. 10.30626/tesamakademi.1052001
MLA YILDIZ MUSTAFA TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS. , 2022, ss.573 - 593. 10.30626/tesamakademi.1052001
AMA YILDIZ M TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS. . 2022; 573 - 593. 10.30626/tesamakademi.1052001
Vancouver YILDIZ M TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS. . 2022; 573 - 593. 10.30626/tesamakademi.1052001
IEEE YILDIZ M "TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS." , ss.573 - 593, 2022. 10.30626/tesamakademi.1052001
ISNAD YILDIZ, MUSTAFA. "TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS". (2022), 573-593. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1052001
APA YILDIZ M (2022). TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS. TESAM AKADEMİ, 9(2), 573 - 593. 10.30626/tesamakademi.1052001
Chicago YILDIZ MUSTAFA TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS. TESAM AKADEMİ 9, no.2 (2022): 573 - 593. 10.30626/tesamakademi.1052001
MLA YILDIZ MUSTAFA TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS. TESAM AKADEMİ, vol.9, no.2, 2022, ss.573 - 593. 10.30626/tesamakademi.1052001
AMA YILDIZ M TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS. TESAM AKADEMİ. 2022; 9(2): 573 - 593. 10.30626/tesamakademi.1052001
Vancouver YILDIZ M TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS. TESAM AKADEMİ. 2022; 9(2): 573 - 593. 10.30626/tesamakademi.1052001
IEEE YILDIZ M "TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS." TESAM AKADEMİ, 9, ss.573 - 593, 2022. 10.30626/tesamakademi.1052001
ISNAD YILDIZ, MUSTAFA. "TURKEY, D-8 AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL POLITICS". TESAM AKADEMİ 9/2 (2022), 573-593. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1052001