Yıl: 2022 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 703 - 717 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30626/tesamakademi.1107562 İndeks Tarihi: 19-08-2022

Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme

Öz:
Bu çalışma ile bireyin sahip olduğu sosyal sermayesinin, onun kariyer başarısı üzerine olan katkısı ilgili literatür bağlamında incelenip değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada, ilk olarak sosyal sermaye ve kariyer başarısı kavramlarına açıklık getirilmiş, akabinde ilgili literatürde konuyla ilgili yapılan çalışmaların neticesinde elde edilen bulgular üzerinden söz konusu bu ilişkinin varlığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde, bireyin kariyer başarısında, sahip olduğu sosyal sermayenin fazlaca etkili olduğu ve sosyal sermayenin bireye iş konusunda fazlaca avantaj ve katkılar sağlayabileceği tespit edilmiştir. Sosyal ağlar ve ilişkiler üzerine kurulu bir yapı olan sosyal sermayenin, bireye iş bulma kolaylığı sağlama, kaynakların değişimini kolaylaştırma ve ilişkileri güçlendirme gibi yönleriyle katkılar sunarak, bireyin kariyer başarısına da bir köprü oluşturduğu açıktır. Bireyin ilişkilerine yaptığı yatırımlar sonucunda elde ettiği kazançlar sayesinde, daha fazla kişiyle veya grupla temasta bulunarak, farklı bilgilere ve yeniliklere erişme noktasında kendisine olanaklar yaratabilmektedir. Bu sayede sosyal sermayenin, bireylerin kariyerlerine birçok perspektiften katkı sağlayacağı açıktır. Çalışmanın ilgili literatüre kuramsal açıdan katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: Sosyal Sermaye Kariyer Başarısı Objektif Kariyer Başarısı Sübjektif Kariyer Başarısı Literatür Taraması

A Review on the Contribution of an Individual's Social Capital to Career Success

Öz:
With this study, the contribution of the social capital of the individual to his career success was examined and evaluated in the context of the relevant literature. In this context, primarily, the concepts of social capital and career success were clarified, and then this relationship was tried to be revealed through the findings obtained as a result of the studies on the subjects in the relevant literature. As a result of literature review, it has been seen that the social capital of the individual is very effective in the career success of the individual and it provides many advantages and contributions to the individual in business. It is clear that social capital, which is a structure based on social networks and relationships, provides a bridge to the career success of the individual by contributing to the ease of finding a job, facilitating the exchange of resources and strengthening relationships. Through the individual’s investments in their relationships, he/she is able to create opportunities for himself to access different information and innovations by contacting more people or groups. Thus, it is clear that social capital will contribute to careers of individuals in many aspects. It is thought that present study will provide theoretical support to the relevant literature.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abdioğlu, H. ve Yavuz, S. (2013). İşletmelerde sosyal sermayenin ölçümlenmesi ve raporlanmasına yönelik bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 15(1), 25-56.
 • Allik, J. and Realo, A. (2004). Individualism-collectivism and social capital. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35(1), 29-49.
 • Arthur, M. B., Khapova, S. N., Wilderom Celeste, P. M. (2005). Career success in a boundaryless career world. Journal of Organizational Behavior, 26(2), 177-202.
 • Beugelsdijk, S. and Smulders, S. (2009). Bonding and bridging social capital and economic growth. Center Discussion Paper Series, 27.
 • Bourdieu, P. and Wacquant Loic, C. D. (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago: Chicago University Press.
 • Bueno, E., Salmador, M. P. and Rodriguez, O. (2004). The role of social capital in today’s economy. Journal of Intellectual Capital, 5, 556-574.
 • Cohen, D. ve Prusak, L. (2001). Kavrayamadığımız zenginlik: Kuruluşların sosyal sermayesi (Ahmet Kardam Çev.). İstanbul: BZD Yayıncılık.
 • Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. The American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 • Çakmak Otluoğlu, Ö. (2014). Kariyer bağlılığının kariyer başarısı üzerindeki etkisinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 23, 350-363.
 • Çalışkan, Ş. ve Meçik, O. (2011). Sosyal ve beşeri sermayenin bireysel ekonomik getirisi üzerine uygulamalı bir analiz: Eskişehir ili örneği. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 7(2), 7-26.
 • Çalışkan, Ş., Pehlivanoğlu, F. ve Meçik, O. (2014). Bireysel kazançların belirlenmesinde sosyal sermayenin rolü: Yalova örneği. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 313-323.
 • Field, J. (2008). Sosyal sermaye (Bahar Bilgen ve Bayram Şen Çev.) (İkinci.Baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press Paperbacks.
 • Harriss, J. and Renzio, P. D. (1997). Policy area “missing link” or analytically missing?: The concept of social capital, an introductory bibliographic essay. Journal of International Development, 9(7), 919-937.
 • Hughes, E. C. (1958). Men and their work. Glencoe, IL: Free Press.
 • Kapu, H. (2008). Sosyal sermaye ve organizasyonların öngörü yeteneğini geliştirme gücü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 259-288.
 • Karagül, M. ve Masca, M. (2005). Sosyal sermaye üzerine bir inceleme. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 37-52.
 • Kırel, A. Ç., Topgül, S. ve Altınok. (2016). Bankacılık sektöründe sosyal sermaye, motivasyon ve performans yönetimi arasındaki ilişkinin analizi. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 18(2), 21-44.
 • Kitapçı, İ. (2017). Sosyal sermaye: Sosyal, ekonomik ve bilişsel bir perspektif. İstanbul: Beta Basım.
 • Krebs, V. E. (2008). Social capital: The key to success for the 21st century organization. IHIRM Journal, 12(5), 38-42.
 • Lin, S. C. and Huang, Y. M. (2005). The role of social capital in the relationship between human capital and career mobility: Moderator or mediator?. Journal of Intellectual Capital, 6(2), 191-205.
 • Llorens, M. C. R., Meca Emma, G. and Martinez, M.C. P. (2019). The role of human and social board capital in driving CSR reporting. Long Range Planning, 52(6), 1-17.
 • Luthans, F. and Youssef, C. M. (2004). Human, social and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics, 33(2), 143-160.
 • Narayan, D. and Cassidy, M. F. (2001). A dimensional approach to measuring social capital: Development and validation of a social capital inventory. Current Sociology, 49(2), 59-102.
 • Ng, T. W., Eby, L., Sorensen, K. L. and Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and subjective career success: A meta analysis. Personnel Psychology, 58(2), 367-408.
 • Ouerdian, E. G. B. and Mansour, N. (2019). The relationship of social capital with objective career success: The case of Tunisian bankers. Journal of Management Development, 38(2), 74-86.
 • Öztopçu, A. (2017). Sosyal sermaye teorisi ve sürdürülebilir yerel kalkınma. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
 • Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. US: Princeton University Press.
 • Reid, C. and Salmen, L. (2002). Qualitative analysis of social capital: the case of agricultural extension in mali. In C. Grootaert, T. V. Bastelaer (Eds.), Understanding and measuring social capital: A multidisciplinary tool for practitioners (pp. 85-107). Washington: The World Bank.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2005). İnsan kaynakları yönetimi. Bursa: Alfa Yayınları.
 • Seibert, S. E. and Kraimer, M. L. (2001). The five-factor model of personality and career success. Journal of Vocational Behavior, 58(1), 1-21.
 • Türkmen, İ. ve Erten, Ş. (2021). Sosyal sermayenin çalışanların iş performansı üzerine etkisi. XV. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, 935-944.
 • Tüysüz, N. (2011). Sosyal sermayenin ekonomik gelişme açısından önemi ve sosyal sermaye endeksinin hesaplanması (Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ankara).
 • Tymon, W. G. and Stumpf, S. A. (2003). Social capital in the success of knowledge workers. Career Development International, 8, 12-20.
 • Woolcock, M. (2000). Social capital and its meanings. Canberra Bulletin of Public Administration, 98, 1-19.
APA KARATEKİN ALKOÇ Y (2022). Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme. , 703 - 717. 10.30626/tesamakademi.1107562
Chicago KARATEKİN ALKOÇ YASEMİN Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme. (2022): 703 - 717. 10.30626/tesamakademi.1107562
MLA KARATEKİN ALKOÇ YASEMİN Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme. , 2022, ss.703 - 717. 10.30626/tesamakademi.1107562
AMA KARATEKİN ALKOÇ Y Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme. . 2022; 703 - 717. 10.30626/tesamakademi.1107562
Vancouver KARATEKİN ALKOÇ Y Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme. . 2022; 703 - 717. 10.30626/tesamakademi.1107562
IEEE KARATEKİN ALKOÇ Y "Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme." , ss.703 - 717, 2022. 10.30626/tesamakademi.1107562
ISNAD KARATEKİN ALKOÇ, YASEMİN. "Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme". (2022), 703-717. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1107562
APA KARATEKİN ALKOÇ Y (2022). Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme. TESAM AKADEMİ, 9(2), 703 - 717. 10.30626/tesamakademi.1107562
Chicago KARATEKİN ALKOÇ YASEMİN Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme. TESAM AKADEMİ 9, no.2 (2022): 703 - 717. 10.30626/tesamakademi.1107562
MLA KARATEKİN ALKOÇ YASEMİN Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme. TESAM AKADEMİ, vol.9, no.2, 2022, ss.703 - 717. 10.30626/tesamakademi.1107562
AMA KARATEKİN ALKOÇ Y Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme. TESAM AKADEMİ. 2022; 9(2): 703 - 717. 10.30626/tesamakademi.1107562
Vancouver KARATEKİN ALKOÇ Y Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme. TESAM AKADEMİ. 2022; 9(2): 703 - 717. 10.30626/tesamakademi.1107562
IEEE KARATEKİN ALKOÇ Y "Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme." TESAM AKADEMİ, 9, ss.703 - 717, 2022. 10.30626/tesamakademi.1107562
ISNAD KARATEKİN ALKOÇ, YASEMİN. "Bireyin Sosyal Sermayesinin Kariyer Başarısına Olan Katkısı Üzerine Bir İnceleme". TESAM AKADEMİ 9/2 (2022), 703-717. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1107562