Yıl: 2010 Cilt: 10 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 286 - 312 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz

Öz:
Çalışmanın amacı Antalya Serbest Bölgesinde (ASB) 2000 yılından itibaren hızlı bir gelişme göstererek Türkiye’de mega yat üretiminde birinci sıraya yükselen yat üretimi kümesinin gelişimini kaynak temelli yaklaşıma dayandırarak açıklamaktır. Araştırma soruları bölgedeki yat üretim firmalarının üst düzey yöneticileri, ASB ve işletici firma müdürlükleri ve ASB Yatırımcıları Derneği yönetimi ile derinlemesine görüşmeler ve destekleyici soru formları ile sorgulanmıştır. Bulgular yat kümesinin hızlı gelişiminin Porter’ın Elmas Modelindeki temel üretim faktörlerine ve bir ölçüde gelişmiş üretim faktörlerine ve olumlu talep koşullarına dayalı olduğunu, başarılı firma stratejilerinin ve rekabetçi girişimlerin kümenin ortaklaşa rekabetçiliğinin gelişmesini sağladığını, ancak devletin inisiyatifi altında bulunan vergiler, teknik mevzuat ve teşviklerin yeterince destekleyici olamadığını göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

Emergence of the yacht building cluster at Antalya Free Trade Zone: A researce based analysis

Öz:
This study aims to explain resource based reasons behind the rapid emergence of the yacht production cluster at Antalya Free Trade Zone as the first ranking region in Turkey in mega yacht production starting from 2000. Research questions were explored through in depth interviews with the upper level managers of the yacht building firms, the directorates of the Antalya Free Trade Zone and the Zone Operating Company and the Association of Antalya Free Trade Zone Investors, supplemented by some survey questions. The findings indicated that the rapid growth of the yacht building cluster relied on the basic production factors and to a certain extent on the advanced production factors and to favourable demand conditions pointed out in Porter’s Diamond Model; successful firm strategies and competitive initiatives facilitated the development of the collective competitiveness of the cluster, while the taxation, technical regulations and incentive policies under the initiative of the government did not provide adequate support.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Antalya Free Zone Directorate, 2008.
 • Antalya Free Zone Operator Inc. – ASBAS, 2007.
 • AMIT, R. ve SCHOEMAKER, P. J. H. (1993) Strategic Assets and Organizational Rent, Strategic Management Journal, 14(1): 33- 46.
 • BARNEY, J. B. (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, Vol. 17, No. 1, 99 -120.
 • BARNEY, J. B. (1986) Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage?, The Academy of Management Review, Vol. 11, No. 3, 656-665.
 • COLLIS, D. J. ve MONTGOMERY, C. A. (1995) Competing on Resources: Strategy in the 1990’s, Harvard Business Review, July/August, 119-28.
 • COOKE, P., CLIFTON, N. ve OLEAGA, M. (2005) Social Capital, Firm Embeddedness and Regional Development, Regional Studies, 39, 1065-1077.
 • CROOK, R. T., KETCHEN, D. J. JR., COMBS, J. G. ve TODD, S. Y. (2008) Strategic Resources and Performance: A Meta-Analysis, Strategic Management Journal, 29, 1141-1154.
 • DAHL, M. S ve PEDERSEN, C. O. R. (2004) Knowledge Flows through Informal Contacts in Industrial Clusters: Myth or Reality?, Research Policy, 33, 1673 -1686.
 • ENRIGHT, M. J. (1995) Organization and Coordination in Geographically Concentrated Industries, in Lamoreaux, N. and Raff, D. (eds), Coordination and Information: Historical Perspectives on the Organization of Enterprise, Chicago University Press, Chicago.
 • ESSER, K., HILLEBRAND, D., MESSNER, D. ve MEYER-STAMER, J., (1996) Systemic competitiveness: A new challenge for firms and for governments, in CEPAL Review, No.59, August 1996, Economic Commission for Latin America.
 • FOSS, N. J. (1996) Higher-order Industrial Capabilities and Competitive Advantage, Journal of Industry Studies, 3, 1-20.
 • FOSS, K. ve FOSS, N. J. (2005) Value and Transaction Costs, Strategic Management Journal, 26, 541-553.
 • GRANT, R. M. (1991) The Resource –Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, California Management Review, Spring; 33: 3, 114.
 • GRANT, R. M. (1991) Porter’s Competitive Advantage of Nations: An Assessment, Strategic Management Journal, 12 (7), 535-548.
 • HARRISON, B. (1994) Lean and Mean, New York.
 • HELFAT, C. E. ve PETERAF, M. A. (2003) The Dynamic Resource Based View: Capability Lifecycles, Strategic Management Journal, 24, 997 -1010.
 • LAWSON, C. (1999) Towards a Competence Theory of the Region, Cambridge Journal of Economics, 23, 151-166.
 • MAINE INTERNATIONAL TRADE CENTER (2008) International Opportunities for Maine: Boat Building & Maine Trades, June.
 • MAIJOOR, S. ve WITTELOOSTUJIN, A. V. (1996) An Empirical Test of the Resource – Based Theory: Strategic Regulation in the Dutch Audit Industry, Strategic Management Journal, Vol. 17, 549-569.
 • MASKELL, P. ve MALMBERG, A. (1999) Localised Learning and Industrial Competitiveness, Cambridge Journal of Economics, 23, 167-185.
 • MINTZBERG, H. ve WATERS, J. (1985) Of Strategies, Deliberate and Emergent, Strategic Management Journal, 6(3), 257-272.
 • PENROSE, E.T. (1959) The Theory of the Growth of the Firm, New York, Wiley.
 • PETERAF, M. A. (2003) The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource Based View, Strategic Management Journal, 14(3): 179-191.
 • PETERAF, M. A. (1993) The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource Based View, Strategic Management Journal, 14, 179-191.
 • PORTER, M. E. (1998) Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, November-December.
 • PORTER, M. E. (1990) Competitive Advantage of Nations, New York, The Free Press.
 • SARVAN, F., GÜRÇAYLILAR YENİDOĞAN, T., DURMUŞ ARICI E. ve Dirlik, O. (2009) The Emergence of the Yacht Building Sector at Antalya Free Trade Zone as an Event-Based Collective Strategy, 25. EGOS Kollokyumu, ESADE Business School, Barcelona, Spain.
 • SINGH, I. (2001) Natural Resource Based Clusters İn the New Economy: Theory and Reality, 4. Annual International Conference of the Competitiveness Institute, October, Arizona.
 • TALLMAN, S., JENKINS, M., HENRY, N., ve PİNCH, S. (2004) Knowledge, Clusters, and Competitive Advantage, Academy of Management Review, Vol. 29, No.2, 258-271.
 • TEECE, D. J., PISANO, G. ve SHUEN, A. (1997) Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, 18, 509-533.
 • UYANIK T. ve SARI A. (2007) Gemi İnşa Sektörü Raporu, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.
 • UYANIK T. (2009) Gemi İnşa Sektörü Raporu, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.
 • WERNERFELT, B. (1984) A Resource Based View of the Firm, Strategic Management Journal, 5,171-180.
 • WICKHAM, M. ve HANSON, D. (2002) Industrial Clustering in Regional Australia: The Role of Change, Entrepreneurs and Government in the Tasmanian Light Ships Industry, Proceedings of 16th ANZAM Australian and New Zealand Academy of Management, 4-7 December 2002, Beechworth, Victoria.
 • WILK, E.O. (2003) Resource Based View, Industrial Clusters and Competitive Capabilities: A Case Study in South Brazilian Wineries, Agribusiness Research Centre (CEPAN), March.
 • WILK, E. O ve FENSTERSEIFER, J. E. (2003) Use of Resource-Based View in Industrial Cluster Strategic Analysis, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 23, 995-1009
 • www.asbas.com.tr, 2009.
 • www.boatshow.com/sektor, 2007.
 • www.yatef.org.tr/haber.htm, 2008.
 • www.dtm.gov.tr, 2009.
APA SARVAN F, DURMUŞ E, YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T, ERDİNÇ TAVİL B (2010). Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz. , 286 - 312.
Chicago SARVAN Fulya,DURMUŞ Eren,YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR Tuğba,ERDİNÇ TAVİL BURCU Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz. (2010): 286 - 312.
MLA SARVAN Fulya,DURMUŞ Eren,YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR Tuğba,ERDİNÇ TAVİL BURCU Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz. , 2010, ss.286 - 312.
AMA SARVAN F,DURMUŞ E,YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T,ERDİNÇ TAVİL B Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz. . 2010; 286 - 312.
Vancouver SARVAN F,DURMUŞ E,YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T,ERDİNÇ TAVİL B Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz. . 2010; 286 - 312.
IEEE SARVAN F,DURMUŞ E,YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T,ERDİNÇ TAVİL B "Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz." , ss.286 - 312, 2010.
ISNAD SARVAN, Fulya vd. "Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz". (2010), 286-312.
APA SARVAN F, DURMUŞ E, YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T, ERDİNÇ TAVİL B (2010). Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz. Akdeniz İİBF Dergisi, 10(19), 286 - 312.
Chicago SARVAN Fulya,DURMUŞ Eren,YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR Tuğba,ERDİNÇ TAVİL BURCU Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz. Akdeniz İİBF Dergisi 10, no.19 (2010): 286 - 312.
MLA SARVAN Fulya,DURMUŞ Eren,YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR Tuğba,ERDİNÇ TAVİL BURCU Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz. Akdeniz İİBF Dergisi, vol.10, no.19, 2010, ss.286 - 312.
AMA SARVAN F,DURMUŞ E,YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T,ERDİNÇ TAVİL B Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz. Akdeniz İİBF Dergisi. 2010; 10(19): 286 - 312.
Vancouver SARVAN F,DURMUŞ E,YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T,ERDİNÇ TAVİL B Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz. Akdeniz İİBF Dergisi. 2010; 10(19): 286 - 312.
IEEE SARVAN F,DURMUŞ E,YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T,ERDİNÇ TAVİL B "Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz." Akdeniz İİBF Dergisi, 10, ss.286 - 312, 2010.
ISNAD SARVAN, Fulya vd. "Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim kümesinin gelişimi: Kaynaklara dayalı bir analiz". Akdeniz İİBF Dergisi 10/19 (2010), 286-312.