Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi

Yıl: 2010 Cilt: 15 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 184 - 187 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi

Öz:
Amaç: Çalışmamızın amacı, 2008-2010 yılları arasında yoğun bakım ünitemizde zehirlenme nedeniyle takip edilen hastaların geriye dönük olarak incelemektir.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, 2 yıl içerisinde Reanimasyon Ünitesine zehirlenme tanısı ile kabul edilen olgular, retrospektif olarak incelenmiştir.Bulgular: Toplam 457 hastanın 325'i (%71.1) kadın, 132'si (%28.9) erkek ve K:E oranı yaklaşık 2.5:1 idi. Hastaların 72'si (%15.75) psikiyatrik tedavi almakta idi. En sık alınan ilaç grubu antidepresanlar (109 kişi, %23.8) ve bunlarında 57'si (%52.3) trisiklik antidepresandı. Hastaların 128'i (%28.6) birden fazla ve farklı ilaç almışlardı. Hastaların 12'si (%2.6) solunum yetmezliği nedeniyle entübe edildi. Bir (%0.21) hastada ise zehirlenme tablosu ölümle sonuçlandı.Sonuç: Çalışma süresince akut zehirlenmelerde gençlerin ve kadınların, yüksek risk taşıyan grupları oluşturdukları, ilaç ile zehirlenmenin de en yaygın zehirlenme türü olduğu sonucuna vardık.
Anahtar Kelime:

Konular: Acil Tıp Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Yoğun Bakım, Tıp

A retrospective analysis of intoxication cases in Intensive Care Unit of Elazığ Education and Research Hospital

Öz:
Objective: In this study, we aimed to evaluate intoxication cases which were followed-up in intensive care unit between 2008 – 2010 retrospectively.Materials and Methods: In this study, poisoned patients admitted to the reanimation unit were investigated retrospectively in last two years.Results: 325 female (71.1 %) and 132 male (28.9 %) patients were investigated (457 patient totally). Rate of male : female was 2.5 : 1. 72 patients (15.75 %) were under psychiatric treatment. The drugs that most frequently taken were antidepressant and mostly was trisiclic antidepressant (57 patient, 52.3 %). 128 patients (28.6 %) had taken more than one drug and different drugs. 12 patients (2.6 %) were intubated endotracheally for respiratory failure. Only one patient (0.21 %) has died after intoxication.Conclusion: We decided that young patients and females compose the high risky group for acute intoxication and drug intoxication was the most common type of poisoning by this study.
Anahtar Kelime:

Konular: Acil Tıp Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Yoğun Bakım, Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1) Chirasirisap K, Ussanawarong S,Tassaneeyakul W et al. A study of major causes and types of poisoning in Khonkaen,Thailand, Vet Hum Toxicol 1992; 34: 489- 492.
 • 2) http://www.acilveilkyardim.com Erişim tarihi 01.06.2010
 • 3) Wax. PM. Historical principles and perspectives. In: Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Lewin NA, Weisman RS, Howland MA, Hoffman RS, eds. Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 7th edition, USA, The McGraw-Hill Companies, 2002: 1-17.
 • 4) http://www.thehealthnews.org Erişim tarihi 01.06.2010
 • 5) Fuller GN, Rea AJ, Payne JF, Lant AF. Parasuicide in central London 1984-1988. J R Soc Med 1989; 82: 653-656.
 • 6) Kurtoğlu S. Zehirlenmeler Teşhis ve Tedavi. 1. Basım. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Basımevi; 1992; 1-47.
 • 7) Leykin Y, Halpern P, Silbiger A, et al. Acute poisoning treated in the intensive care unit: A case series. Isr J Med Sci 1989; 25: 98-102.
 • 8) Kayhan Z. Klinik Anestezi. 2. Basım. İstanbul: Logos Yayıncılık; 1997; 754-758.
 • 9) Soori H. Developmental risk factors for unintentional childhood poisoning. Saudi Med J, 2001; 22: 227-230.
 • 10) Fuller GN, Rea AJ, Payne JF, Lant AF. Parasuicide in central London 1984-1988. J R Soc Med, 1989; 82: 653-656.
 • 11) Henderson A, Wright M, Pond SM. Experience with 732 acute overdose patients admitted to an intensive care unit over six years. Med J Aust 1993; 158: 28-30.
 • 12) Staikowsky F, Uzan D, Grillon N, et al. Voluntary drug poisoning cases admitted to an emergency care unit. Presse Med 1995; 24: 1296-1300.
 • 13) Beskow J. Depression and suicide. Pharmacopsychiatry 1990; 23: 3-8.
 • 14) Kasper S, Schindler S, Neumister A. Risk of suicide in depression and its implication for psychopharmacological treatment. Int Clin Psychopharmacol 1996; 11: 71-79.
 • 15) Bosch TM, van der Werf TS, Uges DR, et al. Antidepressant self-poisoning and ICU admissions in a university hospital in The Netherlans. Pharm World Sci 2000; 22: 92-95.
 • 16) Graudins A, Dowsett RP, Liddle C. The toxicity of antidepressant poisoning: is it changing? A comparative study of cyclic and newer serotonin-specific antidepressants. Emerg Med 2002; 14: 440-446.
 • 17) Ramchandani P, Murray B, Hawton K, House A. Deliberate self poisoning with antidepressant drugs: a comparison of the relative hospital costs of cases of overdose tricyclics with those of selective-serotonin re-uptake inhibitors. J Affect Disord 2000; 60: 97-100.
 • 18) Phillips S, Brent J, Kulig K, Heiligenstein J, Birkett M. Fluoxetine versus tricyclic antidepressants: a prospective multicenter study of antidepressant drug overdoses. The Antidepressant study Group. J Emerg Med 1997; 15: 439-445.
 • 19) Seydaoglu G, Satar S, Alparslan N. Frequency and mortality risk factors of acute adult poisoning in Adana, Turkey, 1997-2002. Mt Sinai J Med, 2005; 72: 393-401.
 • 20) Kaygusuz K, Gürsoy S, Kılıçcıoğlu F, Özdemirkol İ, Mimaroğlu C. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 1998-2004 Yılları Arasında Akut İlaç Zehirlenmesi Tanısı İle Takip Edilen Olguların Geriye Dönük Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 26: 161-165.
APA DEMİREL İ (2010). Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. , 184 - 187.
Chicago DEMİREL İsmet Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. (2010): 184 - 187.
MLA DEMİREL İsmet Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. , 2010, ss.184 - 187.
AMA DEMİREL İ Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. . 2010; 184 - 187.
Vancouver DEMİREL İ Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. . 2010; 184 - 187.
IEEE DEMİREL İ "Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi." , ss.184 - 187, 2010.
ISNAD DEMİREL, İsmet. "Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi". (2010), 184-187.
APA DEMİREL İ (2010). Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Fırat Tıp Dergisi, 15(4), 184 - 187.
Chicago DEMİREL İsmet Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Fırat Tıp Dergisi 15, no.4 (2010): 184 - 187.
MLA DEMİREL İsmet Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Fırat Tıp Dergisi, vol.15, no.4, 2010, ss.184 - 187.
AMA DEMİREL İ Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Fırat Tıp Dergisi. 2010; 15(4): 184 - 187.
Vancouver DEMİREL İ Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Fırat Tıp Dergisi. 2010; 15(4): 184 - 187.
IEEE DEMİREL İ "Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi." Fırat Tıp Dergisi, 15, ss.184 - 187, 2010.
ISNAD DEMİREL, İsmet. "Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi". Fırat Tıp Dergisi 15/4 (2010), 184-187.