Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1516 - 1528 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24315/tred.858813 İndeks Tarihi: 31-08-2022

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ

Öz:
Eğitim programlarının uygulayıcısı olan öğretmenlerin programı anlama ve uygulama becerileri eğitim kurumlarının amaçlarına ulaşması açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı, farklı öğretim kademelerinde ve farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmada, tarama modellerinden biri olan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri belirlenmiş ve çeşitli değişkenlere göre program okuryazarlık düzeyleri karşılaştırılmıştır. Veriler “Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma Türkiye genelinde görev yapan 421 öğretmen ile yürütülmüştür. Veri analizinde betimsel istatistikler, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Sonuçlar öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığına yönelik yeterliklerini yüksek düzeyde algıladıklarını ve bu algının tezli yüksek lisans / doktora derecesine sahip olan öğretmenlerde ölçeğin bilgi-beceri alt boyutlarında yüksek olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığı düzeylerinde, cinsiyet, kıdem, kademe ve mezun olunan fakültenin anlamlı bir farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: Program Okuryazarlığı Eğitim Programı Öğretmen Algıları Öğretmen Yeterlikleri

TEACHERS' LEVELS OF CURRICULUM LITERACY

Öz:
Teachers are implementers of curriculum and their understanding and application skills are important for educational institutions to achieve their goals. This study aims to examine the curriculum literacy levels of teachers from different levels and branches. In this research, the descriptive survey model, one of the survey models, was used. Curriculum literacy levels of the teachers were determined and levels were compared according to various variables. "Teachers' Program Literacy Scale" was used in the study. The research was carried out with 421 teachers. Descriptive statistics, Mann-Whitney U, and Kruskal Wallis tests were used to analyze the data. The results show that teachers perceive their curriculum literacy competencies at a high level and this perception is high in the knowledge and skills sub-dimensions of the teachers who have a master's / Ph.d. It has been determined that the curriculum literacy levels of the teachers do not cause a significant difference in gender, seniority, level, and graduated faculty
Anahtar Kelime: Curriculum Literacy Curriculum Teachers’ Perceptions Teacher Competency

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Demir E, TORAMAN Ç (2021). ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ. , 1516 - 1528. 10.24315/tred.858813
Chicago Demir Engin,TORAMAN Çetin ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ. (2021): 1516 - 1528. 10.24315/tred.858813
MLA Demir Engin,TORAMAN Çetin ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ. , 2021, ss.1516 - 1528. 10.24315/tred.858813
AMA Demir E,TORAMAN Ç ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ. . 2021; 1516 - 1528. 10.24315/tred.858813
Vancouver Demir E,TORAMAN Ç ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ. . 2021; 1516 - 1528. 10.24315/tred.858813
IEEE Demir E,TORAMAN Ç "ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ." , ss.1516 - 1528, 2021. 10.24315/tred.858813
ISNAD Demir, Engin - TORAMAN, Çetin. "ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ". (2021), 1516-1528. https://doi.org/10.24315/tred.858813
APA Demir E, TORAMAN Ç (2021). ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1516 - 1528. 10.24315/tred.858813
Chicago Demir Engin,TORAMAN Çetin ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ. Trakya Eğitim Dergisi 11, no.3 (2021): 1516 - 1528. 10.24315/tred.858813
MLA Demir Engin,TORAMAN Çetin ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ. Trakya Eğitim Dergisi, vol.11, no.3, 2021, ss.1516 - 1528. 10.24315/tred.858813
AMA Demir E,TORAMAN Ç ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ. Trakya Eğitim Dergisi. 2021; 11(3): 1516 - 1528. 10.24315/tred.858813
Vancouver Demir E,TORAMAN Ç ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ. Trakya Eğitim Dergisi. 2021; 11(3): 1516 - 1528. 10.24315/tred.858813
IEEE Demir E,TORAMAN Ç "ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ." Trakya Eğitim Dergisi, 11, ss.1516 - 1528, 2021. 10.24315/tred.858813
ISNAD Demir, Engin - TORAMAN, Çetin. "ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ". Trakya Eğitim Dergisi 11/3 (2021), 1516-1528. https://doi.org/10.24315/tred.858813