Yıl: 2022 Cilt: Sayı: 48 Sayfa Aralığı: 1 - 14 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.52642/susbed.1096808 İndeks Tarihi: 31-08-2022

The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital

Öz:
Since the first trials of a series of inventions leading to the invention of television, the medium of communication has undergone continuous development and transformation and has taken its current form. Television continues to change today, with user needs and new effects in different communication technologies. In the light of these developments, digital broadcasting by experiencing convergence between the internet and television gave birth to concepts such as Web TV, IPTV, Mobile TV. Especially widespread internet-connected devices over The Top Television (OTT TV) have contributed to the emergence of broadcasting. The aim of this study is to discuss the historical development of television from past to digital broadcasting age and the growth of Netflix, as an example of worldwide popular OTT TV, especially during Covid-19. To this end, Semi-structured interviews were conducted with 12 people with four different sociocultural structures. Visualization opportunities were used to better understand the data and some of the remarks of the participants were included. Looking at the data obtained after the interview, it was observed that the Netflix subscription increased during the Covid-19 period and the time spent on the screen increased. In addition, it is understood that the media in question is preferred over conventional television for reasons such as freedom, quality and content diversity
Anahtar Kelime:

Covid-19 Yayılımının Dijital Yayıncılıktaki Arttırıcı Etkisi

Öz:
Televizyonun icadına giden bir dizi buluşun ilk denemelerin yapıldığı günden beri mecra sürekli bir gelişim ve dönüşüm geçirerek günümüzdeki halini almıştır. Televizyon, kullanıcı ihtiyaçları ve farklı iletişim teknolojilerindeki yeni etkilerle, günümüzde de değişimini sürdürmektedir. Bu gelişmeler ışığında internet ile televizyon arasında yakınsama yaşanarak dijital yayıncılık; Web TV, IPTV ve Mobil TV gibi konseptler doğmasına imkân tanımıştır. Özellikle yaygınlaşan internet bağlantılı cihazlar Over The Top Television (OTT TV) yayıncılığının ortaya çıkmasına katkı sunmuştur. Bu çalışmada televizyonun tarihsel gelişiminden dijital yayıncılığa olan serüven ele alınarak dünyaca popüler olan OTT TV örneği Netflix’in, özellikle de Covid-19 sürecinde yaşamış olduğu büyümeye değinilmiştir. Konuyla alakalı olarak dört farklı sosyokültürel yapıya sahip 12 kişiyle yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Verilerin daha iyi kavranabilmesi için görselleştirme imkanlarından yararlanılmış ve katılımcıların dikkat çeken bazı söylemlerine yer verilmiştir. Mülakat sonrasında elde edilen verilere bakıldığında, Netflix aboneliğinin Covid-19 döneminde arttığı ve ekran başında geçirilen sürenin uzadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca söz konusu mecranın geleneksel televizyona nazaran özgürlük, kalite, içerik çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı tercih edildiği anlaşılmaktadır
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abramson, A. (2000). The History of Television, 1880 to 1941. Mcfarland & Company.
 • Akyol, O. (2006). İnternet Üzerinden Televizyon Yayıncılığı ve Türkiye Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi.
 • Bağ, B. (2015). Dijital Platformlarda İçerik Yönetimi: Küre TV Örneği. Marmara Üniversitesi.
 • Boynudelik, U. (2014). Iletisim Fakultesi Doktora Calismasi icin mini-röportaj. Retrieved December 1, 2020, from uygarboynudelik.com website: http://www.uygarboynudelik.com/2014/11/16/iletisim- fakultesi-doktora-calismasi-icin-mini-roportaj/
 • Çaycı, B. (2013). Günümüzde Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinin Televizyon İzleme Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi: OTT TV. 2. International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties, 1649–1660.
 • Datareportal. (2020). Digital 2021: Turkey. Retrieved March 27, 2021, from datareportal.com website: https://datareportal.com/reports/digital-2020-turkey?rq=turkey
 • Explainers, I. (2017). Over The Top (OTT) Services. Retrieved September 27, 2021, from gp- digital.org website: https://www.gp-digital.org/wp-content/uploads/2017/12/itu-ott-2.pdf
 • Jeanneney, J.-N. (2009). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi. Yapı Kredi Yayınları.
 • Kandemir, Ö. (2018). Geleneksel Televizyondan Sayısal Yayıncılığa Dönüşüm Sürecinde Değişen Çocuk İzleyici. İstanbul Üniversitesi.
 • Korkut, C. (2013). Yeni İletişim Teknolojilerinin Televizyon Yayıncılık Sistemlerinde Kullanımı: Atatürk Üniversitesi Televizyonu Örneği. Atatürk Üniversitesi.
 • Korkut, C. (2018). Yeni Medyaya Entegrasyon Sürecinde Değişen Televizyon Yayıncılığı Teknolojileri. Atatürk Üniversitesi.
 • Küçük, B. (2015). Televizyon İzleme Pratiklerindeki Dönüşüm: Türkiye’de IPTV ve Tivibu Örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi.
 • Kuyucu, M. (2012). Türkiye’de Medya Ekonomisi. Esen Kitap.
 • LI Zhenhui, & SUN Yifan. (2019). OTT Industry Development in China. Journalism and Mass Communication, 9(4), 164–175. https://doi.org/10.17265/2160-6579/2019.04.002
 • Munyar, V. (2021). Türkiye’de 3.5 milyon üyeye ulaştı, stüdyo yatırımı için karar aldı. Retrieved from dunya.com website: https://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyede-35-milyon-uyeye-ulasti-studyo- yatirimi-icin-karar-aldi/622692
 • Netflix. (2016). Netflix Artık Tam Anlamıyla Türkçe. Retrieved October 21, 2020, from about.netflix.com website: https://about.netflix.com/tr/news/netflix-is-now-truly-turkish
 • Netflix. (2021). Company Profile. Retrieved from ir.netflix.net website: https://ir.netflix.net/ir- overview/profile/default.aspx
 • Nijhawan, G. S., & Dahiya, S. (2020). Role Of Covid As A Catalyst in Increasing Adoption of Otts in India: A Study of Evolving Consumer Consumption Patterns and Future Business Scope. Journal of Content, Community and Communication, 12, 298–311. https://doi.org/10.31620/JCCC.12.20/28
 • Orhan, A. (2018). Sayısal Televizyon Yayıncılığında Fikri Haklar Bağlamında “IPTV.” İstanbul Üniversitesi.
 • Oskay, Ü. (1971). Toplumsal Gelişmede Radyo ve Televizyon Geri Kalmışlık Açısından Olanaklar ve Sınırlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Pahayahay, A., & Khalili-Mahani, N. (2020). What media helps, what media hurts: A mixed methods survey study of coping with COVID-19 using the media repertoire framework and the appraisal theory of stress. Journal of Medical Internet Research, 22(8). https://doi.org/10.2196/20186
 • Sarı, A. (2012). Türkiye’de ve Dünyada IPTV Uygulamaları. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.
 • Şeker, N. T. (2009). Teknoloji ve Televizyon Türkiye’de Uydu, Kablo TV ve Dijital Platform Yayınları Üzerine Bir İnceleme. Literaturk Yayıncılık.
 • Serim, Ö. (2007). Türk Televizyon Tarihi 1952-2006 (N. Ünver & M. Erkmen, Eds.). Epsilon.
 • Sputnik. (2019). Netflix Türkiye: RTÜK, bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadı. Retrieved from tr.sputniknews.com website: https://tr.sputniknews.com/20191218/netflix- turkiye-rtuk-bizden-hicbir-dizi-ya-da-filmle-ilgili-sansur-talebinde-bulunmadi-1040861639.html
 • TRT. (n.d.). http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx. Retrieved from trt.net.tr website: http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx
 • TRT Haber. (2020). TRT Haber. Netflix ve YouTube Koronavirüs Nedeniyle Yayın Kalitesini Düşürdü.
 • Tumenjargal, S. (2019). Yeni Medya ve Televizyon Yayıncılığı Etkileşimi. Akdeniz Üniversitesi.
 • Turam, E. (1994). Medyanın Siyasi Hayata Etkileri. İrfan Yayımcılık.
 • Ulukan, G. (2020). Netflix, aktif olmayan hesapları boş yere ödeme yapmasınlar diye kapatacak. Retrieved September 21, 2021, from webrazzi.com website: https://webrazzi.com/2020/05/22/netflix- aktif-olmayan-hesap-kapatma/
 • Urgelles, A. (2017). The Threat of OTT for the Pay-TV Market. In Current and Emerging Issues in the Audiovisual Industry (pp. 19–38). Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781119384632.ch2
 • Uyguç, Ü., & Genç, A. (1998). Radyo Tv Haberciliği. AVCIOL.
APA ASLAN Ö, SADIÇ F, KANBUR Y (2022). The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital. , 1 - 14. 10.52642/susbed.1096808
Chicago ASLAN ÖZGÜR,SADIÇ FARUK,KANBUR Yavuz The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital. (2022): 1 - 14. 10.52642/susbed.1096808
MLA ASLAN ÖZGÜR,SADIÇ FARUK,KANBUR Yavuz The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital. , 2022, ss.1 - 14. 10.52642/susbed.1096808
AMA ASLAN Ö,SADIÇ F,KANBUR Y The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital. . 2022; 1 - 14. 10.52642/susbed.1096808
Vancouver ASLAN Ö,SADIÇ F,KANBUR Y The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital. . 2022; 1 - 14. 10.52642/susbed.1096808
IEEE ASLAN Ö,SADIÇ F,KANBUR Y "The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital." , ss.1 - 14, 2022. 10.52642/susbed.1096808
ISNAD ASLAN, ÖZGÜR vd. "The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital". (2022), 1-14. https://doi.org/10.52642/susbed.1096808
APA ASLAN Ö, SADIÇ F, KANBUR Y (2022). The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (48), 1 - 14. 10.52642/susbed.1096808
Chicago ASLAN ÖZGÜR,SADIÇ FARUK,KANBUR Yavuz The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , no.48 (2022): 1 - 14. 10.52642/susbed.1096808
MLA ASLAN ÖZGÜR,SADIÇ FARUK,KANBUR Yavuz The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol., no.48, 2022, ss.1 - 14. 10.52642/susbed.1096808
AMA ASLAN Ö,SADIÇ F,KANBUR Y The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; (48): 1 - 14. 10.52642/susbed.1096808
Vancouver ASLAN Ö,SADIÇ F,KANBUR Y The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; (48): 1 - 14. 10.52642/susbed.1096808
IEEE ASLAN Ö,SADIÇ F,KANBUR Y "The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , ss.1 - 14, 2022. 10.52642/susbed.1096808
ISNAD ASLAN, ÖZGÜR vd. "The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 48 (2022), 1-14. https://doi.org/10.52642/susbed.1096808