Yıl: 2022 Cilt: 32 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 71 - 74 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17567/ataunidfd.946988 İndeks Tarihi: 01-09-2022

Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇

Öz:
Amaç: Bu çalışma, ülke genelinde Covit-19 virüsü pandemisi nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda yüz yüze eğitimin durdurularak uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş He- kimliği Fakültesi öğrencilerinin bu süreçte yaşadıkları sorun ve sıkıntıların anlaşılması, uzaktan eğitimin verim- liliğinin ve sürdürülebilirliğinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntemler: Çalışmada, öğrencilere hazırlanan sorular Google Drive üzerinden uygulandı. Bulgular: Çalışmaya toplam 417 öğrenci (241 kız, 176 erkek) katıldı. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%78.4) ya- şadıkları yerin teknolojik altyapısının uzaktan eğitim için yeterli olduğunu, diş hekimliği fakültelerinin online eğitim açısından uygun olmadığını (%93.0) belirtti. Sonuç: Uzaktan eğitim yöntemleri eğitimin kesintiye uğramaması açısından önemli olmakla birlikte, diş he - kimliği eğitiminin daha çok uygulamaya dayalı olması nedeniyle uygun koşullarda yüz yüze eğitimin sürdürül- mesi oldukça önemlidir.
Anahtar Kelime: Covid 19 virüsü pandemi diş hekimliği fakültesi öğrencileri

Effect of Covid 19 pandemic on Recep Tayyip Erdoğan University Dentistry Faculty students

Öz:
Objective: This study was conducted with Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Dentistry students in order to understand the problems and difficulties faced by students in this process, and to determine the efficiency and sustainability of distance education due to the interruption of face-to-face education and tran- sition to distance education in line with the measures taken due to the covid-19 pandemic in the country. Methods: In the study, the questions prepared for the students were applied via Google Drive. Results: 417 (241 female, 176 male) students participated in the study. The vast majority of the students (78.4%) stated that the technological infrastructure of the place where they live is sufficient for distance education, and the faculties of dentistry are not suitable for online education (93.0%). Conclusion: Although distance education methods are important in terms of not interrupting education, it is quite important to maintain face-to-face education under appropriate conditions, since dentistry education is more practical.
Anahtar Kelime: Covid 19 virus pandemic faculty of dentistry student

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients in - fected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395(10223):497-506.
 • 2. Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020;382(8):727-733.
 • 3. Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-Infected pneumonia. N Engl J Med. 2020;382(13):1199-1207.
 • 4. Phan LT, Nguyen TV, Luong QC, et al. Importation and Human-toHu- man Transmission of a Novel Coronavirus in Vietnam. N Engl J Med. 2020;382:872-874.
 • 5. Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, et al. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med. 2020;382:929-936.
 • 6. Giovanetti M, Benvenuto D, Angeletti S, Ciccozzi M. The first two cases of 2019-nCoV in Italy: Where they come from? J Med Virol. 2020;92(5):518-521.
 • 7. World Health Organization. Statement on the second meeting of the International Health Regulations. Emergency Committee re- garding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). Available from: https://www.who. int/news-room/detail/30-01-2020-state- ment-on-the-second-meeting-ofthe-international-health-regula- tions-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of- novel-coronavirus-(2019-ncov). Published January 31, 2020.
 • 8. World Health Organization. WHO Director-General’s remarks at the media briefing on 2019-nCoV on February 11, 2020. Available from: https://www.who. int/dg/speeches/detail/who-director-general-s- remarks-at-the-media-briefingon-2019-ncov-on-11-february-2020. Published February 11, 2020.
 • 9. Can E. Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açık Öğretim Uygu- lamaları ve Araştırma Derg. 2020;6(2):11-53.
 • 10. Wikipedia. Impact of the 2019–20 coronavirus pandemic on ed - ucation. Available from: https://en.wikipedia.org/ wiki/Impact_of_ the_2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_on_education.
 • 11. UNESCO. COVID-19 educational disruption and response. Available from: https://en.unesco.org/covid19/ educationresponse.
 • 12. UNESCO. Exams and assessments in COVID-19 crisis: fairness at the centre. Available from: https://en.unesco.org/news/exams-and-as- sessments-covid-19-crisis-fairness-centre, 2020.
 • 13. UNICEF. COVID-19: More than 95 per cent of children are out of school in Latin America and the Caribbean. Available from: https:// www.unicef.org/press-releases/covid-19-more-95cent-children- are-out-school-latin-america-and-caribbean.
 • 14. Giannini S, Albrectsen AB. Covid-19 school closures around the world will hit girls hardest. Available from: https://en.unesco.org/news/ covid-19-school-closures-around-world-will-hit-girls-hardest, web adresinden 03 Nisan 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • 15. Gilani I. Coronavirus pandemic reshaping global education system?. https://www.aa.com.tr/en/education/coronavirus-pandemic-reshap- ing-global-education-system/1771350, web adresinden 23 Mart 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • 16. Ağaoğlu, E, Imer G, Kurubacak G. A case study of organizing dis - tance education: Anadolu University. Turk Online J Distance Educ. 2020;3(1):45-51.
 • 17. Chang GC, Satako Y. How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. https:// gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries- addressing-the-covid-19-challenges-in-education-a-snapshot-of- policy-measures/, web adresinden 26 Mart 2020 tarihinde edinilm- iştir.
 • 18. UNESCO. COVID-19 educational disruption and response. Avail- able from: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse, web adresinden 07 Nisan 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • 19. Can E. Açık ve uzaktan eğitimde akreditasyon yeterlilik düzeyinin in- celenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayım- lanmış Doktora Tezi, 2020, Istanbul.
 • 20. Koçak Büyükdere A. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin öğrenme stillerinin iki farklı yöntemle analizi. J Dent Fac Atatürk Uni. 2018;28(3):371-376.
APA DUYMUŞ Z, Tüfekçi B (2022). Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇. , 71 - 74. 10.17567/ataunidfd.946988
Chicago DUYMUŞ Zeynep,Tüfekçi Bahriye Bahar Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇. (2022): 71 - 74. 10.17567/ataunidfd.946988
MLA DUYMUŞ Zeynep,Tüfekçi Bahriye Bahar Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇. , 2022, ss.71 - 74. 10.17567/ataunidfd.946988
AMA DUYMUŞ Z,Tüfekçi B Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇. . 2022; 71 - 74. 10.17567/ataunidfd.946988
Vancouver DUYMUŞ Z,Tüfekçi B Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇. . 2022; 71 - 74. 10.17567/ataunidfd.946988
IEEE DUYMUŞ Z,Tüfekçi B "Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇." , ss.71 - 74, 2022. 10.17567/ataunidfd.946988
ISNAD DUYMUŞ, Zeynep - Tüfekçi, Bahriye Bahar. "Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇". (2022), 71-74. https://doi.org/10.17567/ataunidfd.946988
APA DUYMUŞ Z, Tüfekçi B (2022). Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇. Current research in dental sciences (Online), 32(1), 71 - 74. 10.17567/ataunidfd.946988
Chicago DUYMUŞ Zeynep,Tüfekçi Bahriye Bahar Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇. Current research in dental sciences (Online) 32, no.1 (2022): 71 - 74. 10.17567/ataunidfd.946988
MLA DUYMUŞ Zeynep,Tüfekçi Bahriye Bahar Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇. Current research in dental sciences (Online), vol.32, no.1, 2022, ss.71 - 74. 10.17567/ataunidfd.946988
AMA DUYMUŞ Z,Tüfekçi B Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇. Current research in dental sciences (Online). 2022; 32(1): 71 - 74. 10.17567/ataunidfd.946988
Vancouver DUYMUŞ Z,Tüfekçi B Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇. Current research in dental sciences (Online). 2022; 32(1): 71 - 74. 10.17567/ataunidfd.946988
IEEE DUYMUŞ Z,Tüfekçi B "Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇." Current research in dental sciences (Online), 32, ss.71 - 74, 2022. 10.17567/ataunidfd.946988
ISNAD DUYMUŞ, Zeynep - Tüfekçi, Bahriye Bahar. "Covi̇d 19 pandemi̇si̇ni̇n Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ üzeri̇ndeki̇ etki̇si̇". Current research in dental sciences (Online) 32/1 (2022), 71-74. https://doi.org/10.17567/ataunidfd.946988