Yıl: 2022 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 935 - 957 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.34083/akaded.1140341 İndeks Tarihi: 01-09-2022

Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın"

Öz:
Bu makalede Cahit Uçuk’un Hep Yarın romanında, gündelik hayatın kadına dayattığı yaşam ve bunun bir kadınlık hikâyesi üzerinden nasıl ele alındığı sunulmuştur. Roman, Henri Lefebvre’nin gündelik hayatın sefaleti ve büyüklüğü diye nitelendirdiği gündelik hayatın iki açısı üzerinden ele alınmış olup söz konusu iki açıyı anlatırken ortaya çıkan çeşitli kimliklerin açıklanmasında Carl Gustav Jung’un arketipsel yaklaşımından yararlanılmıştır. Çalışmada söz konusu olan eserin en önemli özelliği, baş kahraman Nevbahar’ın gündelik hayatın zorunlulukları altında ezilirken kendi kadınlığından, isteklerinden vazgeçmemesi, hayatını bir kadın yazara anlatarak romanlaştırması ve böylelikle gündelik hayatın sefalet kanadından gündelik hayatın büyüklüğüne geçerek içinde bulunduğu yeknesak hayatı değiştirmesidir. Bu açıdan Nevbahar’ın kadınlık hikâyesinin anlatımında ilk olarak gündelik hayatın sefaletine yer verilmiş, karakterin taktığı sosyal maskeler iki kategoride incelenmiştir. İkinci olarak, gündelik hayatın büyüklüğü üzerinde durularak bu adlandırmaya örnek oluşturan Nevbahar’ın kadınlığının keşfi, onun hayatına girmiş olan üç erkekle ilişkisi çerçevesinde; Nevbahar’ın sanatla olan bağı ise bir sanat dalıyla uğraşması ve hayatını romanlaştırması açısından ele alınarak inceleme tamamlanmıştır.
Anahtar Kelime: Cahit Uçuk Hep Yarın gündelik hayat Henri Lefebvre Carl Gustave Jung arketip kadınlık

The Life Imposed By Everyday Life On Women: "Hep Yarın" As A Womanhood Story

Öz:
In this article, in Cahit Uçuk's novel Hep Yarın, the life imposed by daily life on women and how this is handled through a story of womanhood is presented. The novel is handled through two aspects of everyday life, which Henri Lefebvre describes as the misery and greatness of daily life, and Carl Gustav Jung's archetypal approach is used to explain the various identities that arise while describing these two aspects. The most important feature of the work in question is that Nevbahar, the protagonist, does not give up her femininity and desires while she is overwhelmed by the necessities of daily life, she novelizes her life by telling a woman writer, and thus changing the uniform life in which she lives by passing from the misery wing of daily life to the greatness of daily life. In this respect, in the narration of Nevbahar's story of womanhood, the misery of daily life was first included, and the social masks worn by the character were examined in two categories. Secondly, the discovery of Nevbahar's femininity, which sets an example for this naming by emphasizing the magnitude of daily life, within the framework of her relationship with the three men who have entered her life; Nevbahar's connection with art is discussed in terms of dealing with a branch of art and novelizing his life, and the study is completed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ayverdi, İ., & Topaloğlu, A. (2007). Kubbealtı lugatı Türkçe sözlük. Kubbealtı Lugatı.
 • Badinter, E. (2011). Kadınlık mı annelik mi. (Ayşen, Ekmekci Çev.). İletişim Yayınları.
 • Beauvoir, de S. (2010). Evlilik çağı (8.Baskı). (Bertan, Onaran Çev.). Payel Yayınevi.
 • Doğan, A. (1999). Cahit Uçuk/hayatı-sanatı-eserleri. MEB Yayınları.
 • Fromm, E. (2020). Sevme sanatı (3. Baskı). (Işıtan, Gündüz Çev.). Say Yayınları.
 • Jung, C. G. (2006). Analitik psikoloji (2. Baskı). (Ender, Gürol Çev.). Payel Yayınları.
 • Jung, C. G. (2009). İnsan ve sembolleri (4. Baskı). (Ali Nahit, Babaoğlu Çev.). Okuyan Us Yayınları.
 • Jung, C. G. (2015). Feminen; dişilliğin farklı yüzleri. (Tuğrul Veli, Soylu Çev.). Pinhan Yayıncılık.
 • Kandiyoti, D. (2013). Cariyeler, bacılar yurttaşlar (4. Baskı). (Aksu Bora, Fevziye Sayılan, Şirin Tekeli, Hüseyin Tapınç & Ferhunde Özbay, Çev.). Metis Yayınları.
 • Lefebvre, H. (2016). Modern dünyada gündelik hayat (4. Baskı). (Işın, Gürbüz Çev.). Metis Yayınları.
 • Lefebvre, H. (2017). Gündelik hayatın eleştirisi I (4. Baskı). (Işık, Ergüden Çev.). Sel Yayıncılık.
 • Lefebvre, H. (2019). Gündelik hayatın eleştirisi II: Gündelik hayat sosyolojisinin temelleri (3. Baskı). (Işık, Ergüden Çev.). Sel Yayıncılık/Düşünsel.
 • Uçuk, Cahit. (t.y.). Hep yarın. Uçuk Yayınları.
APA Güldaş Z, Ardalı Büyükarman D (2022). Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın". , 935 - 957. 10.34083/akaded.1140341
Chicago Güldaş Zühal,Ardalı Büyükarman Didem Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın". (2022): 935 - 957. 10.34083/akaded.1140341
MLA Güldaş Zühal,Ardalı Büyükarman Didem Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın". , 2022, ss.935 - 957. 10.34083/akaded.1140341
AMA Güldaş Z,Ardalı Büyükarman D Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın". . 2022; 935 - 957. 10.34083/akaded.1140341
Vancouver Güldaş Z,Ardalı Büyükarman D Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın". . 2022; 935 - 957. 10.34083/akaded.1140341
IEEE Güldaş Z,Ardalı Büyükarman D "Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın"." , ss.935 - 957, 2022. 10.34083/akaded.1140341
ISNAD Güldaş, Zühal - Ardalı Büyükarman, Didem. "Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın"". (2022), 935-957. https://doi.org/10.34083/akaded.1140341
APA Güldaş Z, Ardalı Büyükarman D (2022). Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , 6(2), 935 - 957. 10.34083/akaded.1140341
Chicago Güldaş Zühal,Ardalı Büyükarman Didem Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 6, no.2 (2022): 935 - 957. 10.34083/akaded.1140341
MLA Güldaş Zühal,Ardalı Büyükarman Didem Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , vol.6, no.2, 2022, ss.935 - 957. 10.34083/akaded.1140341
AMA Güldaş Z,Ardalı Büyükarman D Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi . 2022; 6(2): 935 - 957. 10.34083/akaded.1140341
Vancouver Güldaş Z,Ardalı Büyükarman D Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi . 2022; 6(2): 935 - 957. 10.34083/akaded.1140341
IEEE Güldaş Z,Ardalı Büyükarman D "Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın"." Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , 6, ss.935 - 957, 2022. 10.34083/akaded.1140341
ISNAD Güldaş, Zühal - Ardalı Büyükarman, Didem. "Gündelik Hayatın Kadına Dayattığı Yaşam: Bir Kadınlık Hikâyesi Olarak "Hep Yarın"". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 6/2 (2022), 935-957. https://doi.org/10.34083/akaded.1140341