Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 542 - 554 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24315/tred.889618 İndeks Tarihi: 02-09-2022

SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI

Öz:
Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin tanılanmasında en temel ölçütlerden biri, sosyal etkileşim ve iletişim alanındaki yetersizliklerdir. Sosyal iletişim yetersizlikleri arasında sözel iletişim davranışları olarak sosyal girişim ve sosyal karşılıklılık sorunları öne çıkmaktadır. Alanyazında sözel iletişim becerilerindeki yetersizliklerin üstesinden gelmeye yönelik kanıt temelli uygulamalardan biri olan replik silikleştirme uygulaması etkili olarak kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde konuya ilişkin sınırlı sayıda çalışma bulunmakta ve alanda replik silikleştirmenin sınırlı düzeyde kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal iletişim becerilerinin öğretiminde, replik silikleştirme uygulamasının uzmanlar, öğretmenler ve aileler tarafından yaygın kullanımını sağlamak ve ileri araştırma sayısını arttırmaya yönelik araştırmacıları teşvik etmek için bu uygulamayı hem araştırma hem de uygulama açısından ele almaktır. Çalışmanın sonunda replik silikleştirme uygulamasının temel öğelerine ve uygulamasına ilişkin açıklamalar ışığında çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.
Anahtar Kelime: Otizm sosyal iletişim sözel iletişim replikli öğretimi replik silikleştirme.

A SCRIPT FADING PROCEDURE IN TEACHING SOCIAL COMMUNICATION SKILLS

Öz:
One of the main criteria when diagnosed as autism spectrum disorders is deficits in social interaction and communication. Social initiation and social reciprocity as verbal communication behaviors come into prominence between deficiencies in social communication. In the literature script fading procedure, one of evidence-based practice, are used effectively in order to challenge difficulties in verbal communication. However there are limited studies related to script fading and the procedure are conducted at low level in special education settings in our country. From this point of view, the purpose of the study is to handle script fading procedure in terms of research and practice in order to enble experts, teachers and parents to use the procedure extensively as well as encourage the researchers to execute studies related to script fading. At the end of the study several recommendations are put forward regarding basic elements and application of script fading in the light of the explanations.
Anahtar Kelime: Autism social communication verbal communication script training script

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akers, J. S., Pyle, N., Higbee, T. S., Pyle, D., & Gerencser, K. R. (2016). A synthesis of script fading effects with individuals with autism spectrum disorders: A 20-year review. Journal of Autism and Developmental Disorders, 3(1), 1–17. https://doi.org/10.1007/s40489-015-0062-9.
 • Birkan, B. (2011). Otizmli çocuklara konuşma becerilerinin öğretimi: Replikli öğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 12(1) 57-69.
 • Brodhead, M. T., Higbee, T. S., Gerencser, K. R., & Aker, J. S. (2016). The use of a discrimination-training procedure to teach mand variability to children with autism. Journal of Applied Behavior Analysis, 48(1), 34–48. https://doi.org/10.1002/jaba.280.
 • CDC, (2021). Community report on autism 2021: Autism and developmental disabilities monitoring (ADDM) network. https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/addm-community-report/documents/ADDM-CommunityAutism-Report-12-2-021_Final-H.pdf (Erişim Tarihi: 17.01.2022).
 • Collins, B. C., Lo, Y. Y., Park, G., & Haughney, K. (2018). Response prompting as an ABA-based instructional approach for teaching students with disabilities. Teaching Exceptional Children, 50(6), 343–355. https://doi.org/10.1177/004005991877492 0.
 • Dynia, J. M., Walton, K. M., Brock, M. E., & Tiede, G. (2020). Early childhood special education teachers’ use of evidence-based practices with children with autism spectrum disorder. Research in Autism and Developmantal Disorders, 77, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2020.101606
 • Eliçin, Ö., & Avcıoğlu, H. (2014). Otizmi olan çocuklara duyguları ayırt etme becerisi kazandırmada replik silikleştirme ile yapılan öğretimin etkililiği. Eğitim ve Bilim, 39(171).
 • Gallant, E. E., Reeve, S. A., Brothers, K. J., & Reeve, K. F. (2017). Auditory script location does not affect acquisition and maintenance of vocal initiation by children with autism. Behavioral Interventions, 32(2), 103–120. https://doi.org/10.1002/bin.1467.
 • Ganz, J. B., Heath, A. K., Lund, E. M., Camargo, S. P., Rispoli, M. J., Boles, M., et al. (2012). Effects of peer-mediated implementation of visual scripts in middle school. Behavior Modification, 36(3), 378–398. https://doi.org/10.1177/0145445512442214.
 • Garcia-Albea, E., Reeve, S. A., Reeve, K. F., & Brothers, K. J. (2014). Using audio script fading and multipleexemplar training to increase vocal interactions in children with autism. Journal of Applied Behavior Analysis, 47(2), 325–343. https://doi.org/10.1002/jaba.125.
 • Grosberg, D., & Charlop, M. H. (2017). Teaching conversational speech to children with autism spectrum disorder using textmessage prompting. Journal of Applied Behavior Analysis, 50(4), 789–804. https://doi.org/10.1002/jaba.403.
 • Groskreutz, M. P., Peters, A., Groskreutz, N. C., & Higbee, T. S. (2015). Increasing play-based commenting in children with autism spectrum disorder using a novel script-frame procedure. Journal of Applied Behavior Analysis, 48(2), 442–447. https://doi.org/10.1002/jaba.194.
 • Gülşen, İ. (2019). Etkinlik çizelgeleri ve replikli öğretim yoluyla otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sözel iletişim başlatma becerisi kazandırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Hodges, H., Fealko, C., Soare, N. (2020). Autism spectrum disorder: definition, epidemiology, causes, and clinical evaluation. Transactional Pediatrics, 9, 55-65. http://dx.doi.org/10.21037/tp.2019.09.09.
 • Holman, K. C. (2013). Scripts. In F. R. Volkmar (Ed.), Encyclopedia of autism spectrum disorders (p. 2689). New York: Springer.
 • Koçarslan, N. (2019). OSB (otizm spektrum bozukluğu) tanısı almış bireylere, ıpad yoluyla, fotoğraflar hakkında sohbet etmeyi öğretmede replikli öğretimin etkililiği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Krantz, P. J., & McClannahan, L. E. (1993). Teaching children with autism to initiate to peers: Effects of a scriptfading procedure. Journal of Applied Behavior Analysis, 26(1), 121–132. https://doi.org/10.1901/jaba.1993.26- 121.
 • Ledbetter-Cho, K., Lang, R., Davenport, K., Moore, M., Lee, A., Howell, A., et al. (2015). Effects of script training on the peer-topeer communication of children with autism spectrum disorder. Journal of Applied Behavior Analysis, 48(4), 785–799. https://doi.org/10.1002/jaba.240.
 • McClannahan, L. E., & Krantz, P. J. (2005). Teaching conversation to children with autism: Scripts and script fading. Bethesda, Maryland: Woodbine House.
 • Pollard, J. S., Betz, A. M., & Higbee, T. S. (2012). Script fading to promote scripted bids for joint attention in children with autism. Journal of Applied Behavior Analysis, 45(2), 387–393. https://doi.org/10.1901/jaba.2012.45-387.
 • Sam, A. M., Odom, S. L., Tomaszewski, B., Perkins, Y., & Cox, A. W. (2020). Employing evidence based practices for children with autism in elementary school. Journal of Autism and Developmental Disorders, Advanced Online https://doi.org/10.1007/s10803-020-04706-x.
 • Steinbrenner, J. R., Hume, K., Odom, S. L., Morin, K. L., Nowell, S. W., Tomaszewski, B., Szendrey, S., McIntyre, N. S., Yücesoy-Özkan, S., & Savage, M. N. (2020). Evidence-based practices for children, youth, and young adults with Autism. The University of North Carolina at Chapel Hill, Frank Porter Graham Child Development Institute, National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice Review Team.
 • Topuz, Ç. (2016). Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin sözel iletişim becerilerini arttırmada işitsel replik ve replik silikleştirme uygulamasının etkililiği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Topuz, C., & Ülke-Kürkçuoğlu, B. (2019). Increasing verbal interaction in children with autism spectrum disorders using audio script procedure. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(12), 4847-4861. https://doi.org/doi:10.1007/s10803-019-04203-w.
 • Topuz, C., & Ulke-Kurkcuoglu, B. (2021). Script Fading Procedure: a Systematic Review and Meta-analysis. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 1-20. https://doi.org/10.1007/s40489-021-00258-7.
 • Wichnick-Gillis, A. M., Vener, S. M., & Poulson, C. L. (2016). The effect of a script-fading procedure on social interactions among young children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 26, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2016.03.004.
 • Wong, C., Odom, S. L., Hume, K., Cox, A. W., Fettig, A., Kucharzyk, S., et al. (2015). Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism spectrum disorder: A comprehensive review. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(7), 1951–1966. https://doi.org/10.1007/s10803-014-2351-z.
 • Yamamoto, S. ve Isawa, S. (2020). Using a script procedure without fading to increase novel behavior in a conversation between children with autism. Behavioral Intervention, 35(1), 192-199. https://doi.org/10.1002/bin.1699.
APA KÜRKÇÜOĞLU B, Topuz Ç (2022). SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI. , 542 - 554. 10.24315/tred.889618
Chicago KÜRKÇÜOĞLU Burcu,Topuz Çetin SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI. (2022): 542 - 554. 10.24315/tred.889618
MLA KÜRKÇÜOĞLU Burcu,Topuz Çetin SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI. , 2022, ss.542 - 554. 10.24315/tred.889618
AMA KÜRKÇÜOĞLU B,Topuz Ç SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI. . 2022; 542 - 554. 10.24315/tred.889618
Vancouver KÜRKÇÜOĞLU B,Topuz Ç SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI. . 2022; 542 - 554. 10.24315/tred.889618
IEEE KÜRKÇÜOĞLU B,Topuz Ç "SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI." , ss.542 - 554, 2022. 10.24315/tred.889618
ISNAD KÜRKÇÜOĞLU, Burcu - Topuz, Çetin. "SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI". (2022), 542-554. https://doi.org/10.24315/tred.889618
APA KÜRKÇÜOĞLU B, Topuz Ç (2022). SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI. Trakya Eğitim Dergisi, 12(1), 542 - 554. 10.24315/tred.889618
Chicago KÜRKÇÜOĞLU Burcu,Topuz Çetin SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI. Trakya Eğitim Dergisi 12, no.1 (2022): 542 - 554. 10.24315/tred.889618
MLA KÜRKÇÜOĞLU Burcu,Topuz Çetin SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI. Trakya Eğitim Dergisi, vol.12, no.1, 2022, ss.542 - 554. 10.24315/tred.889618
AMA KÜRKÇÜOĞLU B,Topuz Ç SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI. Trakya Eğitim Dergisi. 2022; 12(1): 542 - 554. 10.24315/tred.889618
Vancouver KÜRKÇÜOĞLU B,Topuz Ç SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI. Trakya Eğitim Dergisi. 2022; 12(1): 542 - 554. 10.24315/tred.889618
IEEE KÜRKÇÜOĞLU B,Topuz Ç "SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI." Trakya Eğitim Dergisi, 12, ss.542 - 554, 2022. 10.24315/tred.889618
ISNAD KÜRKÇÜOĞLU, Burcu - Topuz, Çetin. "SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE REPLİK SİLİKLEŞTİRME UYGULAMASI". Trakya Eğitim Dergisi 12/1 (2022), 542-554. https://doi.org/10.24315/tred.889618