Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 358 - 368 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5961/higheredusci.1067910 İndeks Tarihi: 09-12-2022

Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri

Öz:
Araştırmanın amacı farklı bilimsel disiplinlerde düzenlenen kongrelerdeki etkinlik çeşitliliğini belirlemek, akademisyenlere göre kongrelerin verimliliğini etkileyen etmenleri ve kongrelere yüklenen anlamı ortaya koymaktır. Araştırmada durum deseni kullanılmıştır. Veriler ICCA (2019) raporunda kongre sayılarına göre yapılan sıralamada ilk 5 ülke olan ABD, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere ile Türkiye’de farklı disiplinlerdeki kongrelerin programları incelenerek ve yapılandırılmış görüşme tekniği kapsamında geliştirilen açık uçlu görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Çalışma grubu kartopu tekniği ve ölçüte dayalı örnekleme tekniği kullanılarak 28 farklı üniversitenin eğitim fakültelerinde yer alan 57 katılımcıdan oluşmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Kongrelerde şu etkinlikler öne çıkmaktadır: paralel bildiri oturumları, posterler, çalıştaylar, paneller, çağrılı konuşmacılar, tematik toplantılar, araştırma eğitimleri, lisansüstü eğitim öğrencileri, öğretmenler, yöneticiler deneticilere yönelik gibi alt gruplarla yürütülen özel oturumlar, alan gezileri, yemeklerde otorite isimlerle aynı masada buluşma. Bunlara çevrim içi kongrelerde canlı erişim portalları, etkileşimli poster ve etkileşimli tartışma platformları eklenmiştir. Katılımcıların önemli bir kısmı yüz yüze kongreleri çevrim içi kongrelere tercih etmişlerdir. Kongrelerin verimliliğini etkileyen etmenler olarak bildirilerin niteliği, çağrılı konuşmacıların uzmanlığı, tematik bir alanda ilgili disiplinleri buluşturması, bildirilerin nitelikli dergilerde yayına dönüşme fırsatının sunulması öne çıkmıştır. Kongreler mesleki gelişime katkı sağlayan, sosyalleşme ve mesleki ilişkiler geliştirilen yerler olmanın yanı sıra günümüzde amacının dışına taşmış uygulamalar şeklinde anlamlandırılmıştır.
Anahtar Kelime: Kongre etkinlikleri kongre tercihi kongrelerde verimlilik

The Efficiency of Scientific Congresses and the Place of Academics in the World of Meaning

Öz:
The aim of the research is to determine the diversity of activities in congresses held in different scientific disciplines, to reveal the factors that affect the efficiency of congresses according to academicians, and the meaning attributed to congresses. Case design was used in the research. The data were collected by examining the programs of congresses in different disciplines in the USA, Germany, France, Spain, England, and Turkey, which are the top 5 countries in the ICCA (2019) report according to the number of congresses, and through an open-ended interview form developed within the scope of structured interview technique. The study group consists of 57 participants from the education faculties of 28 different universities using the snowball technique and criterion-based sampling technique. The following events stand out in the congresses: parallel paper sessions, posters, workshops, panels, invited speakers, thematic meetings, research trainings, special sessions conducted with subgroups such as graduate students, teachers, managers and supervisors, field trips, meeting with authorities at the same table at meals. These include live access portals, interactive posters, and interactive discussion platforms in online congresses. A significant portion of the participants preferred face-to-face congresses to online congresses. The quality of the papers, the expertise of the invited speakers, bringing together related disciplines in a thematic field, and the opportunity to turn the papers into publications in qualified journals came to the fore as the factors affecting the efficiency of the congresses. In addition to being places that contribute to professional development, socialization, and professional relations, congresses are interpreted as practices that go beyond their purpose today.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Tonbul Y, Ata Çiğdem F (2022). Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri. , 358 - 368. 10.5961/higheredusci.1067910
Chicago Tonbul Yilmaz,Ata Çiğdem Figen Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri. (2022): 358 - 368. 10.5961/higheredusci.1067910
MLA Tonbul Yilmaz,Ata Çiğdem Figen Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri. , 2022, ss.358 - 368. 10.5961/higheredusci.1067910
AMA Tonbul Y,Ata Çiğdem F Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri. . 2022; 358 - 368. 10.5961/higheredusci.1067910
Vancouver Tonbul Y,Ata Çiğdem F Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri. . 2022; 358 - 368. 10.5961/higheredusci.1067910
IEEE Tonbul Y,Ata Çiğdem F "Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri." , ss.358 - 368, 2022. 10.5961/higheredusci.1067910
ISNAD Tonbul, Yilmaz - Ata Çiğdem, Figen. "Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri". (2022), 358-368. https://doi.org/10.5961/higheredusci.1067910
APA Tonbul Y, Ata Çiğdem F (2022). Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 12(2), 358 - 368. 10.5961/higheredusci.1067910
Chicago Tonbul Yilmaz,Ata Çiğdem Figen Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 12, no.2 (2022): 358 - 368. 10.5961/higheredusci.1067910
MLA Tonbul Yilmaz,Ata Çiğdem Figen Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.12, no.2, 2022, ss.358 - 368. 10.5961/higheredusci.1067910
AMA Tonbul Y,Ata Çiğdem F Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2022; 12(2): 358 - 368. 10.5961/higheredusci.1067910
Vancouver Tonbul Y,Ata Çiğdem F Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2022; 12(2): 358 - 368. 10.5961/higheredusci.1067910
IEEE Tonbul Y,Ata Çiğdem F "Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri." Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 12, ss.358 - 368, 2022. 10.5961/higheredusci.1067910
ISNAD Tonbul, Yilmaz - Ata Çiğdem, Figen. "Bilimsel Kongrelerin Verimliliği ve Akademisyenlerin Anlam Dünyasındaki Yeri". Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 12/2 (2022), 358-368. https://doi.org/10.5961/higheredusci.1067910