Yıl: 2022 Cilt: 32 Sayı: 172 Sayfa Aralığı: 83 - 102 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 17-09-2022

YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı, 2021 yılında yeniden değerleme kapsamında yapılan düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi vermektir. 2021 yılında yapılan düzenlemeler kapsamında; VUK’un geçici 31, mükerrer 298 ve geçici 32. maddelerinin hükümleri incelendiğinde mükelleflere üç farklı seçeneğin sunulduğu görülmektedir. Bu düzenlemelerden; VUK’un geçici 31. maddesi kapsamında yapılacak yeniden değerlemenin süresi 2021 yılı sonu itibariyle sona ermiştir. Sürekli yeniden değerleme seçeneğinde sadece bir döneme ilişkin enflasyonist kayıplar telafi edilirken; geçici ve tek seferlik yeniden değerlemelerde ise önceki dönemlere ilişkin enflasyonist kayıplar telafi edilmeye çalışılmaktadır. Geçici, tek seferlik ve sürekli yeniden değerleme uygulamalarından yararlanmak zorunlu değildir. Mükellefler, yeniden değerleme kapsamına giren varlıkların tamamını veya bir kısmını yeniden değerleyebilmektedirler. Ayrıca sürekli yeniden değerleme uygulamasından yararlanabilmek için geçici ve tek seferlik uygulamalardan faydalanmak şartı bulunmamaktadır. Geçici ve tek seferlik yeniden değerleme uygulamaları, mükellefe %2’lik bir vergi yükü getirmekte iken; sürekli yeniden değerleme uygulamasında ise, böyle bir vergi yükü bulunmamaktadır.
Anahtar Kelime:

EVALUATION OF REGULATIONS MADE WITHIN THE SCOPE OF REVALUATION

Öz:
The aim of this study is to give detailed information about the regulations made within the scope of revaluation in 2021. Within the scope of the regulations made in 2021; when the provisions of the temporary 31, repeated 298 and temporary 32 articles of the TPL are examined, it is seen that three different options are offered to the taxpayers. Among these arrangements, the period of revaluation to be made under the temporary Article 31 of the TPL has expired as of the end of 2021. In the continuous revaluation option, inflationary losses for only one period are compensated; in the case of temporary and one-off revaluations, inflationary losses of previous periods are tried to be compensated. It is not mandatory to benefit from temporary, one-time and continuous revaluation applications. Taxpayers can benefit from the relevant applications for all or some of the assets included in the scope of revaluation. Also, in order to benefit from the continuous revaluation application, there is no requirement to benefit from temporary and one-time applications. While temporary and one-time revaluation practices bring a tax burden of 2% to the taxpayer; In the application of continuous revaluation, there is no such tax burden.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (1961, 10 Ocak). Resmi Gazete (Sayı: 10705).
 • 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (2021, 09 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 31506)
 • 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2021, 26 Ekim). Resmi Gazete (Sayı: 31640)
 • BDO. (17.11.2021). Vergi 2021-128. BDO Türkiye Sirkülerler: Vergi, Sirküler No: 2021-128 [y.y.] : BDO
 • BDO. (2021b). Türkiye, 7338 Sayılı Kanun: Tek Seferlik ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamasına Yönelik Değişiklikler adlı sunum, Erişim Adresi: https://www.youtube.com/ watch?v=wlkLiB46i2s&list=LL&index=8&t=3892s /Erişim Tarihi: 22.01.2022.
 • Çengel, D. ve Uzunsakal, S. (2022). Yeniden–Yeniden Değerleme– VUK’un Mükerrer 298/Ç ve Geçici 32.Maddeleri İle Geçici 31/7 Maddesi Karşılaştırmalı, Erişim Adresi: https://www.alomaliye.com/2021/11/08/ yeniden-degerleme-vuk-mukerrer-298-c-ve-gecici-32-maddeleri-ile-gecici 31-7-madde/ Erişim Tarihi:20.01.2022
 • Hacırüstemoğlu, R. (1997). Enflasyon muhasebesi uygulamaları. İstanbul: Ders Kitapları Anonim Şirketi Tesisleri.
 • Karakoç, İ. (2020). Yeniden Değerleme Oranı Uygulaması ve Vergisel Etkileri. Mali Çözüm, 30 (159), 251-260.
 • PwC. (2021, 26 Ekim). 2021/70 Sayılı Türkiye Vergi Bülteni. Erişim Adresi: https://www.pwc.com.tr/tr/Hizmetlerimiz/vergi/vergi-bultenleri/2021/7338- sayili-kanun-resmi-gazetede-yayimlandi.pdf/ Erişim Tarihi: 21.01.2022
 • Sağlam, E. (2021). Yeniden Değerleme Uygulamalarının Karşılaştırılması ve Bazı Uyarılarım. Erişim Adresi: https://t24.com.tr/yazarlar/erdogan-saglam/ yeniden-degerleme-uygulamalarinin-karsilastirilmasi-ve-uygulamaya-dair bazi-uyarilarim,33152 / Erişim Tarihi: 27.12.2021
 • Tekkahveci, S. (2020). Türk Vergi Sisteminde Yeniden Değerleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), T.C. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.
 • Vergi Usul Kanunu 530 No’lu Genel Tebliği. (2021, 16 Temmuz) Resmi Gazete (Sayı: 31543 )
 • Vergi Usul Kanunu 533 No’lu Genel Tebliği (2021, 27 Kasım). Resmi Gazete (Sayı: 31672)
 • Yükçü, S. (2013). Genel muhasebe. İzmir : Altın Nokta.
APA KÖSE T, AGDENIZ S (2022). YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 83 - 102.
Chicago KÖSE TUNÇ,AGDENIZ SAFAK YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2022): 83 - 102.
MLA KÖSE TUNÇ,AGDENIZ SAFAK YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2022, ss.83 - 102.
AMA KÖSE T,AGDENIZ S YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2022; 83 - 102.
Vancouver KÖSE T,AGDENIZ S YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2022; 83 - 102.
IEEE KÖSE T,AGDENIZ S "YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.83 - 102, 2022.
ISNAD KÖSE, TUNÇ - AGDENIZ, SAFAK. "YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2022), 83-102.
APA KÖSE T, AGDENIZ S (2022). YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Mali Çözüm, 32(172), 83 - 102.
Chicago KÖSE TUNÇ,AGDENIZ SAFAK YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Mali Çözüm 32, no.172 (2022): 83 - 102.
MLA KÖSE TUNÇ,AGDENIZ SAFAK YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Mali Çözüm, vol.32, no.172, 2022, ss.83 - 102.
AMA KÖSE T,AGDENIZ S YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Mali Çözüm. 2022; 32(172): 83 - 102.
Vancouver KÖSE T,AGDENIZ S YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Mali Çözüm. 2022; 32(172): 83 - 102.
IEEE KÖSE T,AGDENIZ S "YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ." Mali Çözüm, 32, ss.83 - 102, 2022.
ISNAD KÖSE, TUNÇ - AGDENIZ, SAFAK. "YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Mali Çözüm 32/172 (2022), 83-102.