Yıl: 2022 Cilt: 0 Sayı: 95 Sayfa Aralığı: 21 - 34 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25095/mufad.1084950 İndeks Tarihi: 17-09-2022

Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması

Öz:
İşletmelerin çevresel göstergelerinden biri olan sera gazı beyanları tek başına bir rapor halinde ya da sürdürülebilirlik raporlarının/entegre faaliyet raporlarının bir parçası olarak hedef kullanıcılara sunulabilmektedir. İşletmelerin hazırladıkları sera gazı beyanlarının doğruluğunun bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmesi hedef kullanıcıların bu bilgilere olan güvenini artırmaktadır. Sera gazı beyanları gibi finansal olmayan bilgilerin denetimi güvence denetimleriyle sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, güvence denetiminin unsurlarına ve bu bağlamda ülkemizde henüz yayımlanmayan ve pek fazla bilinmeyen Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a (GDS 3410) göre sera gazı beyanlarına ilişkin güvence oluşturulmasına yönelik hususlara yer verilmiştir.
Anahtar Kelime:

Creating Assurance on Greenhouse Gas Statements according to the International Assurance Standard 3410 within the Context of Elements of Assurance Engagement

Öz:
Greenhouse gas statements, one of the environmental indicators of entities, can be presented to intended users as a stand-alone report or as a part of sustainability reports/integrated reports. The fact that the accuracy of the greenhouse gas statements prepared by the entities is audited by an independent organization increases the confidence of the intended users in this information. Auditing of non-financial information such as greenhouse gas statements can be achieved through assurance engagements. In this study, the elements of assurance engagement are included and in this context the issues regarding the creating assurance on greenhouse gas statements according to the International Assurance Standard 3410 (GDS 3410), which has not yet been published and not much known in our country.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arens A., Alvin – Beasley, Mark S. – Elder, Randal J. (2010), Auditing and Assurance Services, 13.b., Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Defra (September 2009), Guidance on How to Measure and Report Your Greenhouse Gas Emissions, Department for Environment, Food and Rural Affairs, London,
 • Dinç, Engin – Atabay, Esra (2016), “Güvence Denetim Standartları ve Güvence Denetim Süreci”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Muhasebe Denetimi Özel Sayısı, ss.1527-1541.
 • IAASB (December 2008), “Emissions Assurance Issues Paper”, IAASB Meeting Main Agenda, https://www.iaasb.org/system/files/meetings/files/4372.pdf, (02.05.2019).
 • IFAC (2018), Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, International Standard on Assurance Engagements 3410 Assurance Engagements on Greenhouse Statements, Volume II, https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-2018-HB-Vol-2.pdf, (03.01.2019).
 • IFAC (2018), Supplement to the Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, Assurance Framework, Volume III, https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-2018-HB-Vol-3.pdf, (03.01.2019).
 • ISO 14064-1 (2018), Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, 2. Edition.
 • Kardeş Selimoğlu, Seval - Özsözgün Çalışkan, Arzu (2016), “Sürdürülebilirlik Bağlamında: Uluslararası Güvence Denetimi Standardı GDS (GDS) 3410-Sera Gazı Beyanları – II”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı 48, Nisan, ss. 1-20.
 • Kauffmann, Celine - Tébar Less, Cristina – Teichmann, Dorothee (2012),“Corporate Greenhouse Gas Emission Reporting: A Stocktaking of Government Schemes”, OECD Working Papers on International Investment, OECD Publishing, http://www.oecd.org/daf/inv/internationalinvestmentagreements/WP-2012_1.pdf, (13.05.2019).
 • KGK (2019), GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri, https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/GDS/3000%20site(2).pdf, (22.05.2019).
 • Simnett, Roger - Nugent, Michael – Huggins, Anna L. (2009a), “Developing an International Assurance Standard on Greenhouse Gas Statements”, Accounting Horizons, Cilt 23, Sayı 4, ss.347-363.
 • Simnett, Roger – Green, Wendy – Huggins, Anna (2009b), “GHG Emissions Standard on Its Way”, Charter, Ekim, ss.64-66.
APA SELIMOGLU S, ARSOY A, BORA KILINÇARSLAN T (2022). Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması. , 21 - 34. 10.25095/mufad.1084950
Chicago SELIMOGLU SEVAL,ARSOY Aylin POROY,BORA KILINÇARSLAN Tuba Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması. (2022): 21 - 34. 10.25095/mufad.1084950
MLA SELIMOGLU SEVAL,ARSOY Aylin POROY,BORA KILINÇARSLAN Tuba Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması. , 2022, ss.21 - 34. 10.25095/mufad.1084950
AMA SELIMOGLU S,ARSOY A,BORA KILINÇARSLAN T Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması. . 2022; 21 - 34. 10.25095/mufad.1084950
Vancouver SELIMOGLU S,ARSOY A,BORA KILINÇARSLAN T Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması. . 2022; 21 - 34. 10.25095/mufad.1084950
IEEE SELIMOGLU S,ARSOY A,BORA KILINÇARSLAN T "Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması." , ss.21 - 34, 2022. 10.25095/mufad.1084950
ISNAD SELIMOGLU, SEVAL vd. "Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması". (2022), 21-34. https://doi.org/10.25095/mufad.1084950
APA SELIMOGLU S, ARSOY A, BORA KILINÇARSLAN T (2022). Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(95), 21 - 34. 10.25095/mufad.1084950
Chicago SELIMOGLU SEVAL,ARSOY Aylin POROY,BORA KILINÇARSLAN Tuba Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.95 (2022): 21 - 34. 10.25095/mufad.1084950
MLA SELIMOGLU SEVAL,ARSOY Aylin POROY,BORA KILINÇARSLAN Tuba Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.95, 2022, ss.21 - 34. 10.25095/mufad.1084950
AMA SELIMOGLU S,ARSOY A,BORA KILINÇARSLAN T Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2022; 0(95): 21 - 34. 10.25095/mufad.1084950
Vancouver SELIMOGLU S,ARSOY A,BORA KILINÇARSLAN T Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2022; 0(95): 21 - 34. 10.25095/mufad.1084950
IEEE SELIMOGLU S,ARSOY A,BORA KILINÇARSLAN T "Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.21 - 34, 2022. 10.25095/mufad.1084950
ISNAD SELIMOGLU, SEVAL vd. "Güvence Denetiminin Unsurları Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410’a Göre Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Oluşturulması". Muhasebe ve Finansman Dergisi 95 (2022), 21-34. https://doi.org/10.25095/mufad.1084950