Yıl: 2022 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 197 - 206 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.46483/deuhfed.804655 İndeks Tarihi: 20-09-2022

Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler

Öz:
Giriş: Göçmen bireylerin sayıca hızlı artışına paralel artan sağlık gereksinimlerinin karşılanabilmesi sağlık bakım hizmetinin sunumunu etkilemektedir.Amaç: Bu çalışma hemşirelerin göçmen bireylere bakım verirken yaşadıkları sorunları ve çözüme yönelik önerileri belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini Karadeniz bölgesindeki bir hastanede görev yapan 339 hemşire oluşturmaktadır. Verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 programında, tanımlayıcı istatistikler, Kruskal Wallis, Man Whitney U ve Spearman korelasyon testi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Çalışmada hemşirelerin %87.9’unun daha önce göçmen bireye bakım verdiği, %90.6’sının bakımda zorlandığı görülmüştür. Hemşirelerin göçmen bireye bakım vermede kendilerini orta düzeyde yeterli hissettikleri ve bakım vermede en çok karşılaşılan sorunların dil engeli (%95.3), bireysel hijyen eksikliği (%44.5), sağlık eğitimi verme (%38.6) olduğu görülmüştür. Göçmen birey ile iletişim kurmada kendilerini orta düzeyin biraz altında yeterli bulmuşlardır. Yaşanan bu sorunlara geliştirdikleri çözüm yöntemleri ise büyük oranda tercüman (%80.8) ve beden dili (%52.8) olmuştur. Hemşirelerin çalıştığı servis, göçmen bireye bakım verme deneyimi ve bakımda zorluk yaşama durumları ile kendini bakımda yeterli hissetme durumu anlamlı düzeyde ilişkili bulunmuştur. Sonuç: Hemşirelerin göçmen bireylerin kültürel uygulamalarını tanıma ve iletişim kurmada sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Kendilerini iletişim kurmada yeterli hisseden hemşirelerin bakım vermede de daha yeterli oldukları görülmüştür. Bu doğrultuda hemşirelerin özellikle farklı kültüre sahip bireylere bakım vermeye yönelik eğitim almaları önerilebilir. Sağlık kurumlarında göçmen bireylerle iletişimi sağlayıp sürdürecek profesyonel ekiplerin oluşturulması önerilmektedir.
Anahtar Kelime: Hemşire Göçmen Mülteci/Sığınmacı Hemşirelik Bakımı Problem Öneri

Problems Experienced by Nurses While Providing Care to Immigrants and Suggestions for Solutions

Öz:
Background: Meeting immigrants’ healthcare needs, which have been increasing in parallel with the rapid increase in their numbers, affects the delivery of healthcare needs negatively. Objectives: This study was conducted to find out nurses’ problems while caring for immigrants and their suggestions for solutions. Methods: The sample of this descriptive study consists of 339 nurses working in a hospital in Black Sea Region. A questionnaire form prepared by the researchers in line with literature was used in data collection. The data were analysed with descriptive statistics, Kruskal Wallis, Mann Whitney U and Spearman correlation test by using SPSS 22 program. Results: In the study, it was found that 87.9% of the nurses had previously provided care for an immigrant and 90.6% had difficulties in care. It was found that nurses felt moderately sufficient in providing care to immigrants and the problems most faced in providing care were language barrier (95.3%), lack of personal hygiene (44.5%) and providing health education (38.6%). Nurses considered themselves competent just below intermediate level in communicating with immigrants. The solution methods nurses developed to these problems were translator (80.8%) to a great extent and body language (52.8%). The services nurses worked in, their experiences in providing care to immigrants and the states of experiencing difficulty in care were found to be significantly associated with nurses’ feeling competent in care. Conclusion: It was found that nurses experienced problems in knowing cultural practices of immigrants and communicating. It was seen that nurses who felt competent in communication were also more competent in providing care. Therefore, it can be recommended for nurses to receive training in providing care to individuals from different cultures. It is recommended to form professional teams in health institutions to communicate and maintain communication with immigrants.
Anahtar Kelime: Nurse Immigrant Refugee Nursing Care Problem Suggestion

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Cal A, ÇAVUŞOĞLU F, aydin avci i (2022). Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler. , 197 - 206. 10.46483/deuhfed.804655
Chicago Cal Ayse,ÇAVUŞOĞLU Figen,aydin avci ilknur Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler. (2022): 197 - 206. 10.46483/deuhfed.804655
MLA Cal Ayse,ÇAVUŞOĞLU Figen,aydin avci ilknur Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler. , 2022, ss.197 - 206. 10.46483/deuhfed.804655
AMA Cal A,ÇAVUŞOĞLU F,aydin avci i Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler. . 2022; 197 - 206. 10.46483/deuhfed.804655
Vancouver Cal A,ÇAVUŞOĞLU F,aydin avci i Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler. . 2022; 197 - 206. 10.46483/deuhfed.804655
IEEE Cal A,ÇAVUŞOĞLU F,aydin avci i "Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler." , ss.197 - 206, 2022. 10.46483/deuhfed.804655
ISNAD Cal, Ayse vd. "Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler". (2022), 197-206. https://doi.org/10.46483/deuhfed.804655
APA Cal A, ÇAVUŞOĞLU F, aydin avci i (2022). Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 15(2), 197 - 206. 10.46483/deuhfed.804655
Chicago Cal Ayse,ÇAVUŞOĞLU Figen,aydin avci ilknur Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 15, no.2 (2022): 197 - 206. 10.46483/deuhfed.804655
MLA Cal Ayse,ÇAVUŞOĞLU Figen,aydin avci ilknur Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.15, no.2, 2022, ss.197 - 206. 10.46483/deuhfed.804655
AMA Cal A,ÇAVUŞOĞLU F,aydin avci i Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2022; 15(2): 197 - 206. 10.46483/deuhfed.804655
Vancouver Cal A,ÇAVUŞOĞLU F,aydin avci i Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2022; 15(2): 197 - 206. 10.46483/deuhfed.804655
IEEE Cal A,ÇAVUŞOĞLU F,aydin avci i "Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler." Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 15, ss.197 - 206, 2022. 10.46483/deuhfed.804655
ISNAD Cal, Ayse vd. "Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler". Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 15/2 (2022), 197-206. https://doi.org/10.46483/deuhfed.804655