Yıl: 2022 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 7 - 14 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26650/jchild.2022.951815 İndeks Tarihi: 25-09-2022

Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma

Öz:
Amaç: Çalışma, 1-2 yaş dönemi çocuklarda büyümenin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Üç yüz iki çocuk ve annesi ile gerçekleştirilen çalışmada, çocuklar ve ailelere ilişkin veriler bir anket formu ile elde edilmiştir. Çocukların ağırlık ve boy uzunlukları ölçülerek z-skorları belirlenmiş, ayrıca Türk çocukları için geliştirilmiş persentil eğrileri ile karşılaştırılmıştır. Çocuklara ait bir günlük besin tüketim kaydı alınarak enerji ve makro besin ögeleri tüketimleri belirlenmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 18,6±3,2 ay olan çocukların sırasıyla doğum ağır- lık ve boy uzunlukları 3,2±0,5 kg ve 50,0±2,3 cm, mevcut ağırlık ve boyları 11,4±1,6 kg ve 80,6±6,5 cm olarak saptanmıştır. Çocukların %85,6’sının normal vücut ağırlığı, %69,5’inin normal BKİ ve %56,2’sinin de normal boy uzunluğu z skoruna sahip olduğu görülmüştür. Vücut ağırlığı ve boy uzun- luğu z skorlarının kızlarda, erkek çocuklara kıyasla, daha önde gittiği belir- lenmiştir (+2SD’de sırasıyla %22,1, %32,6 ve %24,7). Aylık geliri yüksek olan aile çocuklarının vücut ağırlıklarının da anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur (+2SD’de %15,6, p=0,038). Sonuç: Çocukların büyümelerinin standartlara uygun olduğu, bu yaş döne- minde cinsiyet ve ailenin ekonomik durumunun büyüme üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Evaluation of Growth in Children Aged One - Two Years: A Cross- Sectional Study

Öz:
Objective: The study was conducted to evaluate growth in children aged 1-2 years. Methods: In this study conducted with 302 children and their mothers, data on children and their families were obtained using a questionnaire. Z-scores were determined by measuring the weight and height of the children, and these were compared with percentile curves developed for Turkish children. Energy and macronutrient consumption were determined by taking a daily food consumption record for each child. Results: The average age, birth weight and height of children were 18.6±3.2 months, 3.2±0.5 kg and 50.0±2.3 cm, respectively. Their current weight and height were determined as 11.4±1.6 kg and 80.6±6.5 cm. It was observed that 85.6% of the children had normal body weight, 69.5% normal BMI and 56.2% normal height z score. It has been determined that body weight and height z-scores are higher in girls compared to boys (22.1%, 32.6% and 24.7% respectively in + 2SD). Body weights of children with high monthly income were also found to be significantly higher (15.6% in + 2SD, p=0.038). Conclusions: It has been concluded that the standards, gender and the economic status of the family in this age period are effective on childrens’ growth.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Chang SY, He W, Chen CM. Complementary feeding and growth of infant and young in China. Biomed Environ Sci 2008;21(3):264-268.
 • 2. Wells JC, Chomtho S, Feltrell MS. Programming of body composition by early growth and nıtrition. Proc Nutr Soc 2007;66:423-434.
 • 3. Seçkin RÇ, Utku MA, Bingöl S. 0-6 aylık bebeği olan annelerin katı gıdaya geçiş süreci ve emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2008;17:111-116.
 • 4. Neyzi O, Ertuğrul T, Darendeliler F (eds). Pediyatri, 5.baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2020.
 • 5. World Health Organization (WHO). The WHO Child Growth Standards 2006. Erişim tarihi: 7 Kasım 2020. Çevrimiçi: https:// www.who.int/childgrowth/standards/en/
 • 6. Neyzi O, Günöz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51:1-14.
 • 7. Şanlıer N, Aytekin F. Ankara’da yaşayan 0-36 ay çocukların bazı antropometrik ölçümleri ve anne sütü ile beslenme durumlarının saptanması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2004;24(1):271-289.
 • 8. Çelik SB, Şahin F, Beyazova U, Can H. Sağlıklı çocuk izlem polikliniğinde çocukların büyüme durumu ve etkili etmenler. Türk Pediatri Arşivi 2014;49:104-110.
 • 9. World Health Organization (WHO). Growth reference data for 5-19 years, 2007. Erişim tarihi: 7 Kasım 2020. Çevrimiçi: http://www. who.int/growthref/tools/en
 • 10. Turkish Version BEBIS (7.2). Bebispro for Windows; Stuttgart, Germany.
 • 11. Otten J, Helwig J, Meyers L. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press, 2006.
 • 12. Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, Lamb MM, Flegal KM. Prevalence of High Body Mass Index in US Children and Adolescents, 2007- 2008. JAMA 2010;303(3):242-249.
 • 13. Camerota M, Kenneth AB. Birth weight, birth lenght and gestational age as indicators of favorable fetal growth conditions in a US sample. PLoS ONE 2016;11(4):e0153800.
 • 14. OECD Family Database. Erişim tarihi: 6 Kasım 2020. Çevrimiçi: http://www.oecd.org/social/family/database.htm
 • 15. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, 2019.
 • 16. Burchi F. Child nutrition in Mozambique in 2003: The role of mother’s schooling and nutrition knowledge. Economics and Human Biology 2010;8:331-345.
 • 17. Alderman H, Headey D. How Important is Parental Education for Child Nutrition? World Development 2017;94:448-464.
 • 18. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No.:931, Ankara.
 • 19. Yavuz S, Aykut M. Kayseri Melikgazi Eğitim Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Gebe Kadınların Gebelikte Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Beslenme Durumu. Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;23:10-20.
 • 20. Kanber NA, Demirel R, Köken GN. Gebelere Verilen Beslenme Eğitiminin Anemi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2011;10(1):45-52.
 • 21. Nacar G. Verilen Beslenme Eğitiminin Annelerin Beslenme Örüntüsü, Anne Sütü ve Yenidoğan Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkisi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2020.
 • 22. Covington L, Armstrong B, Trude A, Black M. Longitudinal Associations Among Diet Quality, Physical Activity and Sleep Onset Consistency With Body Mass Index z-Score Among Toddlers in Low- income Families. Annals of Behavioral Medicine 2020; kaaa100.
 • 23. Riley H, Lo S, Rosenblum K, Sturza J, Kaciroti N, Lumeng J et al. Sex Differences in the Association between Household Chaos and Body Mass Index z-Score in Low-Income Toddlers. Childhood Obesity 2020;X:X. [Epub ahead of print].
 • 24. World Health Organization (WHO) and UNICEF. Global Nutrition Targets 2025: Breastfeeding Policy Brief. Geneva: WHO, 2014.
 • 25. World Health Organization (WHO). Exclusive Breastfeeding, 2014. Erişim tarihi: 3 Eylül 2021. Çevrimiçi: http://www.who.int/ nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/en/#
 • 26. Gün İ, Yılmaz M, Şahin H, İnanç N, Aykut M, Günay O, et al. Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 0-36 Aylık Çocuklarda Anne Sütü Alma. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009;(52):176-182.
 • 27. Kaya D, Pirinçci E. 0-24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları. TAF Preventive Medicine Bulletin 2009;8(6):479-484.
 • 28. The Baby Friendly Initiative. The Health Professional’s Guide to İnfant Formula For Parents Who Are Bottle Feeding. London: UNICEF; 2014. Erişim tarihi: 3 Eylül 2021. Çevrimiçi: www.unicef. org.uk/Documents/Baby_Friendly/Leaflets/HP_Guide_for_ parents_formula_feeding.pdf
 • 29. Arslan N, Akbaş A, Kameri M, Korkmaz Ö, Polat B, Aydın A. Sağlıklı Süt Çocuklarında Beslenme Tipleri ve Annelerin Bebek Beslenmesi Uygulamaları: Anket Çalışması. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2007;(21)1:1-5.
 • 30. Hathcock A, Krause K, Viera A, Fuemmeler B, Lovelady C, Ostbye T. Satiety Responsiveness and the Relationship Between Breastfeeding and Weight Status of Toddlers of Overweight and Obese Women. Matern Child Health J 2014;18:1023-1030.
 • 31. Ahishakiye A, Abimana M, Beck K, Miller A, Betancourt T, Magge H et al. Developmental Outcomes of Preterm and Low Birth Weight Toddlers and Term Peers in Rwanda. Annals of Global Health 2019;85(1):1-11.
 • 32. Laraway K, Birch L, Shaffer M, Paul I. Parent Perception of Healthy Infant and Toddler Growth. Clinical Pediatrics 2010;49(4):343-349.
 • 33. Erdélyi-Sipos A, Badacsonyiné Kassai K, Kubányi J, Szűcs Z, Biro L, Raposa L. Nutrition assessment of 0-3-year-old infants and toddlers with particular focus on macro- and micronutrient intake. Orvosi Hetilap 2019;160(50):1990-1998.
 • 34. Hager E, Candelaria M, Latta L, Hurley K, Wang Y, Caulfield L et al. Maternal Perceptions of Toddler Body Size Accuracy and Satisfaction Differ by Toddler Weight Status. Arch Pediatr Adolesc Med 2012;166(5):417-422.
 • 35. Quinn E, Childs G. Trekking and toddlers: Towards a biocultural analysis of growth among infants and young children in a rural region of the Himalayas. Am J Hum Biol 2020;32:23452.
 • 36. Fisher JO, Butte NF, Mendoza PM, Wilson TA, Hodges EA, Reidy KC. Overstimation of infant and todler energy intake by 24-h recall compared with weighed food records. Am J Clin Nutr 2008;88:407- 415.
 • 37. Scott J, Davey K, Ahwong E, Devenish G, Ha D, Do L. A Comparison by milk Feeding Method of the Nutrient Intake of a Cohort of Australian Toddlers. Nutrients 2016;8:501-515.
APA Hizli Güldemir H, Şimşek T, Garipağaoğlu M (2022). Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. , 7 - 14. 10.26650/jchild.2022.951815
Chicago Hizli Güldemir Hilal,Şimşek Tuğçe,Garipağaoğlu Muazzez Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. (2022): 7 - 14. 10.26650/jchild.2022.951815
MLA Hizli Güldemir Hilal,Şimşek Tuğçe,Garipağaoğlu Muazzez Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. , 2022, ss.7 - 14. 10.26650/jchild.2022.951815
AMA Hizli Güldemir H,Şimşek T,Garipağaoğlu M Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. . 2022; 7 - 14. 10.26650/jchild.2022.951815
Vancouver Hizli Güldemir H,Şimşek T,Garipağaoğlu M Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. . 2022; 7 - 14. 10.26650/jchild.2022.951815
IEEE Hizli Güldemir H,Şimşek T,Garipağaoğlu M "Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma." , ss.7 - 14, 2022. 10.26650/jchild.2022.951815
ISNAD Hizli Güldemir, Hilal vd. "Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma". (2022), 7-14. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.951815
APA Hizli Güldemir H, Şimşek T, Garipağaoğlu M (2022). Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. Çocuk Dergisi, 22(1), 7 - 14. 10.26650/jchild.2022.951815
Chicago Hizli Güldemir Hilal,Şimşek Tuğçe,Garipağaoğlu Muazzez Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. Çocuk Dergisi 22, no.1 (2022): 7 - 14. 10.26650/jchild.2022.951815
MLA Hizli Güldemir Hilal,Şimşek Tuğçe,Garipağaoğlu Muazzez Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. Çocuk Dergisi, vol.22, no.1, 2022, ss.7 - 14. 10.26650/jchild.2022.951815
AMA Hizli Güldemir H,Şimşek T,Garipağaoğlu M Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. Çocuk Dergisi. 2022; 22(1): 7 - 14. 10.26650/jchild.2022.951815
Vancouver Hizli Güldemir H,Şimşek T,Garipağaoğlu M Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. Çocuk Dergisi. 2022; 22(1): 7 - 14. 10.26650/jchild.2022.951815
IEEE Hizli Güldemir H,Şimşek T,Garipağaoğlu M "Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma." Çocuk Dergisi, 22, ss.7 - 14, 2022. 10.26650/jchild.2022.951815
ISNAD Hizli Güldemir, Hilal vd. "Bir – İki Yaş Dönemi Çocuklarda Büyümenin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma". Çocuk Dergisi 22/1 (2022), 7-14. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.951815