Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 387 - 408 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, coğrafya öğretmenlerinin öğretme stillerini belirlemeye yöneliktir. Bu araştırma ile coğrafya öğretmenlerinin öğretme stillerinin 2005 yılından itibaren Türkiye’de uygulamaya geçirilen yeni program anlayışına göre değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla coğrafya öğretmenlerine CORD tarafından geliştirilmiş “öğretme stilleri envanteri” uygulanmıştır. Öğretmenlerden elde edilen görüşler, cinsiyet, okul türü, kıdem, eğitim düzeyi ve sınıf mevcudu değişkenleri bakımından incelenmiştir. Araştırma verileri, 242 coğrafya öğretmeninden e-posta yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri ile Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, coğrafya öğretmenlerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde ezbere dayalı ve öğretmen merkezli pasif öğretme stillerini tercih ettikleri ve kullandıkları belirlenmiştir. Bunun sonucu olarak öğretme amaçları da daha çok kavram açıklamaya dayanmaktadır. Eğitim düzeyi ve okul türünden kaynaklanan öğretmen merkezli öğretme stillerinin etkisini azaltmak için coğrafya öğretmenlerinin hizmet içi eğitime tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca üniversite eğitimi sırasında coğrafya öğretmen adaylarının öğretme stillerini etkileyen öğrenme stillerinin neler olduğunun tespit edilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Babadoğan, C. (2000). “Öğretim Stili Odaklı Ders Tasarımı Geliştirme”, Milli Eğitim Dergisi, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 3526, Süreli Yayınlar Dizisi:127, Sayı, 147, Ankara.
 • Balderstone, D. (2000). Teaching styles and Strategies (ed. Kent, A.), Reflective Practice in Geography Teaching. London: Paul Chapman Publishing.
 • Bednarz, S. W.; Stoltman, J. P.; Lee, J. (2004). “Preparing Geography Teachers in the United States”, International Research in Geographical and Environmental Education, Vol. 13: 2, s. 176-183.
 • Butler, K.A. (1987). Learning and Teaching Style: In theory and Practice. Columbia: The Learner’s Dimension.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • CORD (Teaching style inventory) (2005). _____www.texascollaborative.org/tools/TSI.pdf>. Erişim: 23.10.2009.
 • Dunn, R. S., and Dunn, K. J. (1979). “Learning Styles and Teaching Styles: Should they can they… Be matched?”, Educational Leadership, 36(4), 238-244.
 • Evans, C.; Harkins, L. M.; Young, J. D. (2008). “Exploring teaching styles and cognitive styles: evidence from school teachers in Canada”, North American Journal of Psychology, http://findarticles.com/p/articles/mi_6894/is_3_10/ai_n31187298 , erişim: 13. 12. 2009.
 • Evans, C. (2004). “Exploring the relationship between cognitive style and teaching style”, Educational Psychology, 24 (4), 509-530.
 • Felder, R. M.; Silverman, L. K. (1988). “Learning And Teaching Styles In Engineering Education”, Engineering Education, 78(7), 674–681.
 • Fisher, B. B. ve Fisher, L. (1979). “Styles in Teaching and Learning”, Educational Leadership, 36(4), 245-254.
 • Genç, E. & Ogan-Bekiroğlu, F. (2004). “Patterns in teaching styles of science teachers in Florida and factors influencing their preferences”, 47. Florida Educational Research Association (FERA) Kongresi Bildiriler Kitabı, Gainesville, FL, ABD. http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/ data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/ 80/1b/c4/3a.pdf , erişim: 13. 01. 2009.
 • Golla, E. F.; Guzman, E. S. (1998). “Teacher Preparation in Science And Mathematics Education: A Situational Analysis”, E. B Ogena ve F. G. Brawner (Editörler.) içinde, Science Education in the Philippines: Challenges for Development, Manila: National Science Education Congress.
 • Grasha, A. F. (2002). “The Dynamics of one-on-one Teaching”, College Teaching, 50(4), 139-146.
 • Grasha, A. F. (2003). “Teaching with Style: The Integration of Teaching and Learning Styles in the Classroom”, Center for teaching Excellence, 17 (5).
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Kent, A. (2004). Developments in the Initial Teacher Education of Geography Teachers, Geographical Education, Expanding Horizons in a Shirking Worlds, (Eds. Kent, E.; Rawling, E.; Robinson, A), Glasgow, Scotland.
 • Kuchinskas, G. (1979). “Whose cognitive style makes the difference?”, Educational Leadership, 36(4), 269-271.
 • Kulinna, P. H., & Cothran, D. J. (2003). “Physical education teachers' self-reported use and perceptions of various teaching styles”, Learning and Instruction, 31(6), 597-609.
 • Lindsay, E. K. (1999). Analysis of matches of teaching styles, learning styles and the uses of educational technology, EdD Dissertation. America: North Carolina State University.
 • Lloyd, D. G. (2002). Teaching Styles and Faculty Attitudes Towards Computer Technology in teaching and learning at a college in Ontario, PhD Dissertation. Canada: University of Toronto.
 • Mendoza, S. (2004). Teaching Styles of technological institutes faculty in El Salvador, PhD dissertation. ElSalvador: Capella University UMI Number: 3127201.
 • Mitchell, J. L. (2000). The Effect of Matching Teching Style with Learning Style on Achievement and Attitudes for Women in aweb-based distance Education Course, PhD Dissertation. Indiana: School f Gtraduate Studies Department of Curriculum, ınstruction and Media Technology Indiana State University.
 • Morgan, K. ; Kingston, K.; Sproule, J. (2005). “Effects of different teaching styles on the teacher behaviours that influence motivational climate and pupils' motivation in physical education”, European Physıcal Educatıon Review, Volume11 (3) : 257–285
 • Nemec, L. (2009). “Diversity of Didactic Approaches in Teaching Geography”, Celebrating Geographical Diversity, Proceedings of the HERODOT Conference (Eds. Donert, K.; Arı, Y.; Attard, M.; O’Reilly, G.; Schmeinck, D.), The Herodot Thematic Network, Ayvalık, Turkey.
 • Quitadamo,I. J. (2002). Critical thinking in higher education: the Influence of teaching styles and Collaboration on science and math learning, PhD Dissertation. Washington: Faculty of the Graduate School of education University of Washington State.
 • Roberts, M. (1996). Teaching styles and strategies, (Ed. A. Kent, D. Lambert, M. Naish, M. ve F. Slater, Geography in Education: Viewpoints on Teaching and Learning , s. 59-231. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sovyanhadi, M. ; Cort, M.A. (2004), “Effectiveness of Various Nutrition Education Teaching Methods for High School Students: a Case Study in Alabama, United States”, Mal J Nutr, 10, (1): 31-37.
 • Türkiye Coğrafya Öğretmenleri (2009), _____http://groups.google.com.tr/group/cografya-egitimi?lnk= >, erişim: 26. 11. 2009.
 • Üredi, L., ve Üredi, I. (2007). “Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 133-144.
 • Van Hamburg, E.(2006). Facilitation of teaching and learning: A course for young lecturers. Academic Support Services, Potchefstroom: North-West University.
 • Visser, S.; McChlery, S.; Vreken, N. (2006). “Teaching styles versus learning styles in the accounting sciences in the United Kingdom and South Africa: a comparative analysis”, Meditari Accountancy Research, Vol. 14, No. 2, s. 97-112.
 • Zhang, Li-F.; Huang, J.; Zhang, L. (2005). “Preferences in teaching styles among Hong Kong and US university Students”, Personality and Individual Differences, 39, 1319–1331.
 • Zhang, Li- F. (2007). “Do personality traits make a difference in teaching styles among Chinese high school teachers?”, Personality and Individual Differences, 43, 669–679.
APA ARTVİNLİ E (2010). Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. , 387 - 408.
Chicago ARTVİNLİ Eyüp Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. (2010): 387 - 408.
MLA ARTVİNLİ Eyüp Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. , 2010, ss.387 - 408.
AMA ARTVİNLİ E Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. . 2010; 387 - 408.
Vancouver ARTVİNLİ E Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. . 2010; 387 - 408.
IEEE ARTVİNLİ E "Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri." , ss.387 - 408, 2010.
ISNAD ARTVİNLİ, Eyüp. "Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri". (2010), 387-408.
APA ARTVİNLİ E (2010). Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 9(33), 387 - 408.
Chicago ARTVİNLİ Eyüp Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 9, no.33 (2010): 387 - 408.
MLA ARTVİNLİ Eyüp Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.9, no.33, 2010, ss.387 - 408.
AMA ARTVİNLİ E Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2010; 9(33): 387 - 408.
Vancouver ARTVİNLİ E Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2010; 9(33): 387 - 408.
IEEE ARTVİNLİ E "Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 9, ss.387 - 408, 2010.
ISNAD ARTVİNLİ, Eyüp. "Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 9/33 (2010), 387-408.