Yıl: 2010 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 89 - 114 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sendikaların düzensiz /kaçak göçmen işçilere karşı yaklaşımını ve eğer var ise söz konusu gruba ilişkin faaliyetlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, sendikaların düzensiz göçmen işçiliğe yönelik tutumlarını içeren tartışmalar ve Türkiye’ye yönelen düzensiz göç akımları incelendikten sonra, Türkiye’de sendikaların düzensiz göçe ilişkin tutumlarını içeren alan çalışmasının sonuçları sunulacaktır. Alan çalışması, amaca yönelik örneklem tekniğine uygun olarak seçilen konfederasyon, sendika ve şube düzeyinde yöneticiler ile gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış mülakatlara dayanmaktadır. Ayrıca, mülakatları desteklemek üzere, seçilmiş sendikaların yayınları ve Genel Kurul Raporları taranmıştır. Çalışma, düzensiz göçmen işçiliğin, Türkiye’de sendikacılığın yaşadığı yapısal sorunlar ve işgücü piyasasının özellikleri nedeniyle, sendikaların gündemine yabancı bir konu olduğunu göstermektedir. Alan çalışmasının bulguları sonucunda, sendikaların düzensiz göçmen işgücüne karşı spesifik bir strateji geliştirmedikleri ve konuyu enformel istihdam kapsamında değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, sendikacıların göçmen işçilere karşı negatif bir tutum içerisinde olmadığı da görülmektedir. Enformel istihdam ve düzensiz göçmen işgücü sorununu çözmede ise, sendikalar tarafından tanımlanan öncelikli aktör ise devlettir.
Anahtar Kelime:

Düzensiz göç ve sendikaların yaklaşımı: Türkiye örneği

Öz:
This paper aims to explore the attitudes of Turkish trade unions towards irregular migrant labour and their activities on the issue if any. After a review of the debate on trade union attitude towards irregular migrant work and background information on irregular migration to Turkey, the findings of the field survey on the attitudes of Turkish trade unions towards irregular migration is presented. The survey is based on semi-structured interviews conducted with trade unionists at the confederation, trade union and branch levels, chosen by purposive sampling. Screening of the selected trade union publications and General Congress Reports for an evaluation of how the irregular migration is situated in the trade union agenda is used to support the interviews. This study indicates that as a result of both the characteristics of the labour market in Turkey and structural problems of trade unions, irregular migrant labour remain as an issue alien to the established agenda of trade unions. According to findings from survey, trade unions have no specific strategy with regard to irregular migrant labour and address the issue in the context of informal employment. On the other hand no negative attitude has been developed against migrant workers. The State is regarded as the principal actor in tackling informal employment and irregular migrant labour.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Agtas, Ö.B.; Sauviat. L. and Amler, B. (2007), Why not Organising ? Trade Unions and Precarious Migrant Workers in Germany, South Korea and Spain, Master Thesis submitted to Global Labour University, Berlin.
 • Castles, S. and Miller, M.J.(2003), The Age of Migration, Palgrave Mac Millan, 3th. Edition, England.
 • Çelik, A. and Lordoğlu, K. (2006); “The Problems of Trade Union Membership Official Statistics in Turkey”, Journal of Labour and Society, No:9: 11-30. (in Turkish).
 • Çiçekli, B.(2004), Work Permits for Foreigners, Publication No:240, Confederation of Turkish Employer Organizations (TİSK), Ankara (in Turkish).
 • ÇSGB (2008), 2007 Report of Ministry of Labour and Social Security Ankara. (in Turkish).
 • Denscombe, M. (2000), The Good Research Guide for Small-Scale Social Research Projects, Open University Press, Philadelphia.
 • Emek Platformu (2001), The Program of Labour Platform, http://ekutuphane. bes.org.tr/pdf/685.pdf(in Turkish).
 • Emek Platformu (2002), The Program of Labour Platform, http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_ detay.php?kod=3243&tipi=16 (in Turkish)
 • Erder, S. and Kaşka, S.(2003), Irregular Migration and Trafficking in Women: The Case of Turkey, IOM, Geneva.
 • Erder, S.(2007), “ Foreigners in Turkey constructed without foreigners”, in Foreign Workers in Turkey: International Migration, Labour and Population Movements (ed: Aylan Arı) Derin Yayınları, İstanbul: 1-82. (in Turkish)
 • Erdoğdu, S. (2006), International Trade Unionism in the Era of Globalization, Ankara: İmge Kitabevi (in Turkish).
 • Erdoğdu, S. (2007), “The Labour Platform: An Alliance of Trade Unions in Turkey”, V. Schmidt (ed.), Trade Union Responses to Globalization, International Labour Office, Cenevre.
 • Erdoğdu, S.(2008), The Movement of Natural Persons in Services Trading, İmaj Yayınları, Ankara. (in Turkish).
 • Erdoğdu, S. and Toksöz, G. (1998), Women in Labour Unions, İmge Publications, Ankara. (in Turkish).
 • Ford, M. (2004), “Organizing the Unorganizable: Unions, NGOs and Indonesian Migrant Labour”, International Migration, 42(5): 99-119.
 • Friedrich Ebert Foundation (1995), Illegal Foreign Workers in Turkey, İstanbul. (in Turkish).
 • Gençler, A.(2008), “ Labour Globalization with informalization : Illegal Labour Migration in Turkey”, in Is the Turkish Labour class and movement globalizing ?Publication of Foundation of Social Research and Center of Class Research in Turkey, İstanbul: 25-50. (in Turkish).
 • Gökbayrak, Ş.(2003), Municipalities Privatization and Labour Relations, Tezler Dizisi: 12, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara. (in Turkish).
 • Güzel, A. and Bayram, F.(2007), “The Rights and Permits of Foreigners in Turkish Laws” in Foreign Workers in Turkey: International Migration, Labour and Population Movements (ed: Aylan Arı) , Derin Yayınları, İstanbul: 157-206. (in Turkish).
 • Haus, L. (1995), “Openings in the wall: Transnational Migrants, Labor Unions and U.S. Immigration Policy”, International Organization, 49(2) : 285-313.
 • http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/ pid/1674?entryId=20275
 • İçduygu, A.(2004), Irregular Migration to Turkey, Publication of Istanbul Chamber of Commerce, No:2004-65, Istanbul. (in Turkish).
 • İçduygu, A.(2005), Transit Migration in Turkey: Trends, Patterns, and Issues, European University Institute, CARIM Research Report, Florence.
 • İçduygu, A.(2006), The Labour Dimensions of Irregular Migration in Turkey, European University Institute, CARIM Research Report, Florence.
 • IOM (2008), World Migration Report 2008 : Managing Labour Mobility in the evolving global
 • Economy http://publications.iom.int/bookstore/ index.php?main_page=index& cPath=37 4.03.2009
 • Kaşka, S.(2007), “ Globalization of Domestic Works and Migrant Women in Turkey”, in ForeignWorkers in Turkey: International Migration, Labour and Population Movements (ed: Aylan Arı) Derin Yayınları, İstanbul: 225-240. (in Turkish).
 • Kıral, H. (2006), The Work Principles of Foreigners in Turkey, TİSK Publication No: 270, Ankara. (in Turkish).
 • Koray, M. and Çelik A. (2007), Social Dialog in the EU and Turkey, Belediye-İş Yayınları, Ankara. (in Turkish).
 • Lordoğlu, K.(2007), ”New Foreigners in Labour Market: Some Consequences and Evaluations from the research”, in Foreign Workers in Turkey: International Migration, Labour and Population Movements (ed: Aylan Arı) ,Derin Yayınları, İstanbul:83-128. (in Turkish).
 • Lüthje, B. and Scherrer, C. (2001), “Race, Multiculturalism and Labour Organizing in the United States: Lessons for Europe”, Capital &Class, 73: 141-171.
 • Milkman, R. (2000), “Immigrant Organizing and The New Labor Movement in Los Angeles”, Critical Sociology, 26 (1-2): 59- 81.
 • Özuğurlu, M. (2008), “Working Class formation and crises of trade union movement in Turkey” paper presented at Irregular Migration, Informal Economy and Pathways to Decent Work in a Globalising Economy Workshop 4-5 December 2008, Istanbul.
 • Penninx, R. and Roosblad, J. (2000), Trade Unions, Immigration and Immigrants in Europe, 1960-1993 : A Comparative Study of Attitudes and Actions of Trade Unions in Seven West European Countries, Berghahn Books.
 • Tanyılmaz, K. and Kurtulmuş - Kıroğlu, M.(2007), “Migrant Workers in Turkey and Their effects on Labour Market”, in Foreign Workers in Turkey: International Migration, Labour and Population Movements (ed: Aylan Arı) ,Derin Yayınları, İstanbul:129-156. (in Turkish).
 • Terzi, Ş. (2007), “Tahtakale’nin Çinli Kemal ve Orhan ağabeyleri”, Hürriyet, 13. 05. 2007.
 • Toksöz, G. (2007), “Informal Labour Markets and The Need for Migrant Workers: The Case of Turkey from Comparative Perspective”, Irregular Migration, Informal Labour and Community: a Challenge for Europe, (eds: Erik Berggren, Branka Likic- Brboric, Gülay Toksöz ve Nicos Trimikliniotis), Shaker Publishing: 183-198.
 • TUİK (2009), Household Labour Research Bulletin, No:8, 5 January, 2009. (in Turkish).
 • Urhan, B. and Selamoğlu, A. (2008), “Labour Behaviors and Attitudes to Trade Unions in Turkey: The Case of Turkey”, Journal of Labour and Society, 2008/3: 171-198. (in Turkish).
 • Wrench, J. (2004), “Trade Union Responses to Immigrants and Ethnic Inequality in Denmark and UK: The Context of Consensus and Conflict”, European Journal of Industrial Relations, 10(1) : 7–30.
 • General Congress Reports of Trade Unions
 • Confederation of Turkish Trade Unions (TÜRK-İŞ), 17th- 20th General Congress Reports (in Turkish).
 • Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey (DİSK), 9th- 13th General Congress Reports (in Turkish).
 • Hak-Is Trade Union Confederation, (HAKİŞ) 10th- 11th General Congress Reports (in Turkish).
 • Tek Gıda İş 13th General Congress Report (in Turkish).
 • Belediye İş 8th General Congress Report (in Turkish).
 • Öz İplik-İş 9th- 10th General Congress Reports. (in Turkish).
 • Öz Gıda-İş 10th- 11th General Congress Reports. (in Turkish).
 • Hizmet İş 9th General Congress Report. (in Turkish)
APA Gökbayrak Ş, ERDOĞDU S (2010). Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey. , 89 - 114.
Chicago Gökbayrak Şenay,ERDOĞDU Seyhan Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey. (2010): 89 - 114.
MLA Gökbayrak Şenay,ERDOĞDU Seyhan Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey. , 2010, ss.89 - 114.
AMA Gökbayrak Ş,ERDOĞDU S Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey. . 2010; 89 - 114.
Vancouver Gökbayrak Ş,ERDOĞDU S Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey. . 2010; 89 - 114.
IEEE Gökbayrak Ş,ERDOĞDU S "Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey." , ss.89 - 114, 2010.
ISNAD Gökbayrak, Şenay - ERDOĞDU, Seyhan. "Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey". (2010), 89-114.
APA Gökbayrak Ş, ERDOĞDU S (2010). Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(2), 89 - 114.
Chicago Gökbayrak Şenay,ERDOĞDU Seyhan Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 12, no.2 (2010): 89 - 114.
MLA Gökbayrak Şenay,ERDOĞDU Seyhan Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.12, no.2, 2010, ss.89 - 114.
AMA Gökbayrak Ş,ERDOĞDU S Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 2010; 12(2): 89 - 114.
Vancouver Gökbayrak Ş,ERDOĞDU S Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 2010; 12(2): 89 - 114.
IEEE Gökbayrak Ş,ERDOĞDU S "Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey." İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12, ss.89 - 114, 2010.
ISNAD Gökbayrak, Şenay - ERDOĞDU, Seyhan. "Irregular migration and trade union responses: The case of Turkey". İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 12/2 (2010), 89-114.