Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 579 - 584 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı

Öz:
AMAÇ: Birçok doğal ve insan yapımı kaynak tarafından yayılan elektromanyetik dalgalar (EMD), daha fazla günlük hayatımızda yer almakta ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi (OMÜUAH)’inde çalışan hemşirelerin, EMD yayan bazı cihazları kullanım sıklıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.YÖNTEM: Kesitsel tipteki bu çalışma 1-31. Mayıs.2009 tarihleri arasında OMÜUAH’ inde yapılmıştır. Bu tarihler arasında hastanede çalışan toplam 456 hemşireden 368 (%80,7)’i araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Veriler ortanca (minimum-maksimum) ve yüzdelikler olarak verilmiştir. Verilerin değerlendirmesinde Mann-Whitney U testi kullanılmış, istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır.BULGULAR: Katılımcıların 366 (%99,5)’sı cep telefonu, 293 (%79,6)’ü saç kurutma makinesi, 289 (%78,6)’u uydu anteni, 129 (%35,1)’u kablosuz internet ve 73 (%19,8)’ü mikrodalga fırın kullandıklarını ifade etmişlerdir. Cep telefonu kullanan hemşirelerin 102 (%27,9)’sinin “her yöne sınırsız tarifesi” bulunmaktadır. Her yöne sınırsız tarifesi olanlar ve olmayanlar arasında en az konuşma süresi ve aylık harcama açısından istatistiksel fark bulunmazken, en uzun konuşulan sürede fark bulunmuştur(p<0.05). Hemşirelerin 311 (%85,0)’i evde gece telefonunu açık bıraktığını, bunların da tamama yakını yatak odasında bıraktığını ifade etmiştir. Katılımcıların 66 (%18,0)’sı araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğunu belirtmiştir. SONUÇ: Çalışmada katılımcıların tamama yakınının EMD yayan cihazlar kullandığı, en sık kullanılan cihazın cep telefonu olduğu bulunmuştur. EMD yayan cihazları yaşamımızdan tümüyle çıkarmamız mümkün olmadığından, olası zararlarını en aza indirmek için kullanımını sınırlandırmak gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji

The utility frequence of the devices with electromagnetic field by nurses

Öz:
AIM: The electromagnetic waves (EMW) emitted by both natural and man made sources have increased in our daily surroundings and the threat presented by these waves is crucial for human health. The aim of this study was determine the utility frequence of the devices with electromagnetic field by the nurses deployed in Ondokuz Mayıs University Hospital (OMUH).METHOD: This cross-sectional study was conducted between 1and 31May 2009 at OMUH. Of the 456 nurses who worked at the hospital in this period, 368 (80.7%) nurses accepted to participate in our study. The data are presented as medians (minimum-maximum) and percentages. The data were evaluated using Mann-Whitney U test and the level of statistical significance was determined as p<0.05.RESULTS: Of all the participants, 366 (99.5%) used mobile telephone, 293 (79.6%) used hair dryer, 289 (78.6%) used satellite receiver, 129 (35.1%) used wireless internet modem and 73 (19.8%) used microwave oven. Of the nurses using mobile telephone, 102 nurses (27.9%) had &#8220;limitless talk&#8221; tariff. There was no statistical difference with respect to the minimum amount of time allocated to the telephone talk and monthly expenditure between nurses using the limitless talk tariff and those who did not. On the other hand, there was difference in the maximum amount of time allocated to the telephone talk (p<0.05). Of these nurses, 311 (85%) reported that they left their mobile telephones on at night and the mobile telephone was kept at bedroom by almost all of these subjects. Sixty six participants (18%) reported that they used mobile telephone while driving.CONCLUSION: Our study revealed that almost all the participants used EMW emitting devices and that mobile telephone was the most common EMW emitting device. As it is not possible to completely remove the EMW emitting devices from our lives, we believe that their utility should be limited to minimize their negative effects.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1 Canbaz S, Pekşen Y. Elektromanyetik dalgaların sağlığa etkileri. MN Klinik Bilimler & Doktor. 2003; 9(2): 153-156.
 • 2 Elektromanyetik dalgalar ve insan sağlığı sıkça sorulan sorular ve yanıtları. Tübitak-Bülten. Tübitak, 2001.
 • 3 Yağmur F, Bozbıyık A, Hancı İH. Elektromanyetik dalgaların insan biyokimyası üzerine etkileri. STED. 2003; 12(8): 296-297.
 • 4 Yürekli AI, Özkan M, Kalkan T, Saybasılı H, Tuncel H, Atukeren P, et al. GSM base station electromagnetic radiation and oxidative stress in rats. Electromagn Biol Med. 2006; 25(3): 177-88.
 • 5 Yaren H, Karayılanoğlu T. Radyasyon ve insan sağlığı üzerine etkileri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2005; 4(4): 199-208.
 • 6 Sağlık Personelinin Görev Tanımları. http://www.bsm.gov.tr/duyuru/docs/Y_Calismasi.p df [Erişim Tarihi: 07.12.2009].
 • 7 Taktak F, Tiryakioğlu İ, Yılmaz İ. GPS’de kullanılan elektromanyetik dalgaların insan sağlığına etkilerinin irdelenmesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu. İstanbul. 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İTÜ, 2005.
 • 8 Eztel RA, Balk SJ. Handbook of Pediatric Environmental Health. 1st Edition. American Academy of Pediatrics; 1999, p. 145-164.
 • 9 Güler Ç. Elektromanyetik kirlilik. Çevre sağlığı temel kaynak dizisi. Ankara. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1991.
 • 10 Frank AL, Slesin L. Nonionising Radiation. Eds.: Maxcy KF, Rosenau MJ, Last JM, Wallace RB. In: Maxcy Rosenau-Last Public Health and Preventive Medicine. 14th edition. Connecticut. Appleton & Lange, 1998, p. 526-35.
 • 11 Riley K. Tracing EMFs in building wiring and grounding. 2nd Edition. Magnetic Science International. 1995, p. 12-21.
 • 12 Vaizoğlu AS, Tekbaş ÖF. Kentlerde elektromanyetik alan kirliliği ve sağlık etkileri. Kent ve Sağlık Sempozyumu. Bursa. 2006, p. 115-120.
 • 13 International non-ionizing radiation committee of the international radiation protection association. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic field (up to 300 GHz). Health Phys. 1998; 74: 494-522.
 • 14 Moulder JE. Power frequency fields and cancer. Crit Rev. Biomed Engineering. 1998; 26: 1-116.
 • 15 TÜBA: Cep Telefonlarının İnsan Sağlığına Etkileri Araştırılıyor._http://www.tuba.gov.tr/haber.php?id =23 [Erişim Tarihi: 07.12.2009].
 • 16 Lonn S, Forssen U, Vecchia P, Ahlbom A, Feychting M. Output power levels from mobile phones in different geographical areas; implications for exposure assessment. Occup Environ Med. 2004; 61(9): 769-772.
 • 17 Moustafa YM, Moustafa RM, Belacy A, Abou-El- Ela SH, Ali FM. Effect of acute exposure to the radiofrequency fields of celluler phones on plasma lipit peroxide and antioxidase activities human erythrocytes. J Pharm Biomed Analy. 2001; 26: 605-608.
 • 18 Ocaktan ME, Akdur R. Cep telefonu teknolojisi ve sağlık, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2008; 28(1): 58-65.
 • 19 Ocaktan E, Akdur R. Cep telefonu teknolojisi ve sağlık.www.recepakdur.com/getfile.asp?file=68.2 0061448_ceptelefonu.pdf_[ErişimTarihi:07.12.20 09]
 • 20 Mc Evoy SP, Stevenson MR, McCartt AT, Woodward M, Haworth C, Palamara P, et al. Role of mobil phones in motor vehicle crashes resulting in hospital attendance: a case crossover study. BMJ. 2005; 331(7514): 428-433.
 • 21 De Jong MJ. Cellular telephone use while driving: growing awareness of the danger. J Emerg Nurs. 2003; 29: 578-81.
 • 22 WHO. Electromagnetic fields and public health._http://www.who.int/mediacentre/factsheet s/fs322/en/index.html [Erişim Tarihi: 07.12.2009].
 • 23 Hocking B. Preliminary report: symptoms associated with mobile phone use. Occup Med. 1998: 48; 357–360.
 • 24 Davidson HC, Lutman ME. Survey of mobile phone use and their chronic effects on the hearing of a student population. Int J Audiol. 2007: 46; 113–18.
APA AKAR A, CANBAZ S, ARSLAN H, PEKŞEN Y (2010). Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı. , 579 - 584.
Chicago AKAR Ayşegül,CANBAZ Sevgi,ARSLAN H. Nilden,PEKŞEN Yıldız Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı. (2010): 579 - 584.
MLA AKAR Ayşegül,CANBAZ Sevgi,ARSLAN H. Nilden,PEKŞEN Yıldız Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı. , 2010, ss.579 - 584.
AMA AKAR A,CANBAZ S,ARSLAN H,PEKŞEN Y Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı. . 2010; 579 - 584.
Vancouver AKAR A,CANBAZ S,ARSLAN H,PEKŞEN Y Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı. . 2010; 579 - 584.
IEEE AKAR A,CANBAZ S,ARSLAN H,PEKŞEN Y "Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı." , ss.579 - 584, 2010.
ISNAD AKAR, Ayşegül vd. "Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı". (2010), 579-584.
APA AKAR A, CANBAZ S, ARSLAN H, PEKŞEN Y (2010). Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9(6), 579 - 584.
Chicago AKAR Ayşegül,CANBAZ Sevgi,ARSLAN H. Nilden,PEKŞEN Yıldız Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 9, no.6 (2010): 579 - 584.
MLA AKAR Ayşegül,CANBAZ Sevgi,ARSLAN H. Nilden,PEKŞEN Yıldız Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.9, no.6, 2010, ss.579 - 584.
AMA AKAR A,CANBAZ S,ARSLAN H,PEKŞEN Y Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2010; 9(6): 579 - 584.
Vancouver AKAR A,CANBAZ S,ARSLAN H,PEKŞEN Y Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2010; 9(6): 579 - 584.
IEEE AKAR A,CANBAZ S,ARSLAN H,PEKŞEN Y "Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9, ss.579 - 584, 2010.
ISNAD AKAR, Ayşegül vd. "Hemşirelerin elektromanyetik alan yayan cihazları kullanım sıklığı". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 9/6 (2010), 579-584.