Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes

Yıl: 2022 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 518 - 525 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 30-09-2022

Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes

Öz:
Aim: Several postpartum outcomes of traumatic birth perception have been identified. However, the postpartum results could not be clarified. The study aims were to describe and compare the pregnancy avoidance and mental health outcomes in the women with and without traumatic childbirth perception and to infer which factors may influence the traumatic childbirth perception. Material and Methods: This cross-sectional and comparative study was conducted with 1109 women who were in the 6-12 months of the postnatal period. The Scale of Traumatic Childbirth Perception (STCP), the Desire to Avoid Pregnancy (DAP) Scale, and the Depression Anxiety Stress Scale-21 were used in the collection of research data. In the study, the women with a moderate or higher level of traumatic childbirth perception (53 points or above) were categorized as ‘childbirth perception traumatic’. Results: In the study, 74.8% of the women obtained 53 points or above from the STCP. It was found that, of the women with traumatic childbirth perception, 46.4% exhibited depressive symptoms, 54.5% experienced anxiety, 41.1% had stress, and the mean of their DAP scores was 2.13±0.96. Women with traumatic birth perception were higher in avoiding depression, anxiety, stress and pregnancy (p
Anahtar Kelime: Anxiety childbirth perception depression pregnancy avoidance stress trauma

Travmatik Doğum Algısının Doğum Sonu Sonuçları: Travmatik Doğum Algısının Gebelikten Kaçınma ve Mental Sağlık Sonuçlarının Analizi

Öz:
Amaç: Travmatik doğum algısının çeşitli postnatal sonuçları tanımlanmıştır. Ancak net değildir. Çalışmanın amacı doğum sonu dönemde travmatik doğum algısı olan ve olmayan kadınlarda gebelikten kaçınma ve mental sağlık sonuçlarını tanımlamak ve karşılaştırmak ve travmatik doğum algısını hangi faktörlerin etkileyebileceğini anlamaktır. Materyal ve Metot: Kesitsel ve karşılaştırmalı tipte tasarlanan araştırma Türkiye’de, 15 Şubat- 15 Mart 2021 tarihleri arasında yürütüldü. Çalışmaya doğum sonu 6-12 ayda olan gönüllü 1109 kadın katıldı. Veriler sosyal medyada (Facebook, Instagram gibi) lohusa kadın grupları aracılığıyla web tabanlı bir çevrimiçi anket kullanılarak toplandı. Veriler toplanırken Kişisel Bilgi Formu, Travmatik Doğum Algısı Ölçeği (TDAÖ), Gebelikten Kaçınma Ölçeği (GKÖ) ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ-21) kullanıldı. Çalışmada orta düzey ve üzeri travmatik doğum algısı olanlar (53 ve üzeri puan) “travmatik doğum algısı olanlar” olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Kadınların %74.8’i (n=830, travmatik doğum algısı olanlar) TDAÖ’den 53 ve üzeri puan aldı. Travmatik doğum algısı olanların %46.4’ünün depresif semptom, %54.5’inin, anksiyete ve %41.1’inin stres yaşadığı; GKÖ skorunun 2.13±0.96 olduğu belirlendi. Travmatik doğum algısı olan kadınların depresif semptom, anksiyete, stres ve gebelikten kaçınma olasılığının daha fazla olduğu belirlendi (p<0.05). Lojistik Regresyon analizine göre kadınlarda 30 yaş altı olma (OR=0.543), primiparite (OR=0.459), depresif semptom varlığı (OR=2.627), anksiyete varlığı (OR=1.752) ve gebelikten kaçınma (OR=1.701) değişkenlerinin travmatik doğum algısı için önemli risk faktörleri olduğu saptandı. Sonuç: Araştırma bulguları travmatik doğum algısının kadınlarda psikolojik sorunlara ve gebelikten kaçınmaya neden olabileceğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelime: Anksiyete doğum algısı depresyon gebelikten kaçınma stres travma

Belge Türü: Makale Makale Türü: Düzeltme Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÜNEY E, OKYAY E, UÇAR T (2022). Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes. , 518 - 525.
Chicago GÜNEY Esra,OKYAY Esra KARATAŞ,UÇAR Tuba Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes. (2022): 518 - 525.
MLA GÜNEY Esra,OKYAY Esra KARATAŞ,UÇAR Tuba Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes. , 2022, ss.518 - 525.
AMA GÜNEY E,OKYAY E,UÇAR T Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes. . 2022; 518 - 525.
Vancouver GÜNEY E,OKYAY E,UÇAR T Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes. . 2022; 518 - 525.
IEEE GÜNEY E,OKYAY E,UÇAR T "Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes." , ss.518 - 525, 2022.
ISNAD GÜNEY, Esra vd. "Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes". (2022), 518-525.
APA GÜNEY E, OKYAY E, UÇAR T (2022). Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes. Medical records-international medical journal (Online), 4(3), 518 - 525.
Chicago GÜNEY Esra,OKYAY Esra KARATAŞ,UÇAR Tuba Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes. Medical records-international medical journal (Online) 4, no.3 (2022): 518 - 525.
MLA GÜNEY Esra,OKYAY Esra KARATAŞ,UÇAR Tuba Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes. Medical records-international medical journal (Online), vol.4, no.3, 2022, ss.518 - 525.
AMA GÜNEY E,OKYAY E,UÇAR T Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes. Medical records-international medical journal (Online). 2022; 4(3): 518 - 525.
Vancouver GÜNEY E,OKYAY E,UÇAR T Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes. Medical records-international medical journal (Online). 2022; 4(3): 518 - 525.
IEEE GÜNEY E,OKYAY E,UÇAR T "Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes." Medical records-international medical journal (Online), 4, ss.518 - 525, 2022.
ISNAD GÜNEY, Esra vd. "Postnatal Outcomes of the Traumatic Childbirth Perception: An Analysis of the Traumatic Childbirth Perception with Pregnancy Avoidance and Mental Health Outcomes". Medical records-international medical journal (Online) 4/3 (2022), 518-525.