Yıl: 2000 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 133 - 138 Metin Dili: Türkçe

Aşırı dozda ilaç alımıyla intihar girişiminde bulunan ergenlerde psikolojik etkenler

Öz:
Amaç : Erişkin hastalarda yapılan çalışmalar umutsuzluk ile intihar girişimi arasında ilişki bulmuşlardır. Erişkin çalışmalarında intihar girişimlerinin ölümcüllüğünün psikolojik değişkenlerden bağımsız olduğu gösterilmiştir. Ergen nüfusun klinik açıdan erişkinlerden farklı özellikler gösterdiği ve intihar girişimleriyle umutsuzluk arasında farklı bir ilişki olabileceği dile getirilmiştir. Bu çalışmanın amacı aşırı dozda ilaç alımıyla intihar girişiminde bulunan ergen deneklerde, intihar niyetini ve intihar girişiminin ölümcüllüğünü etkileyen psikolojik etkenleri araştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi acil servisine aşırı dozda ilaç alarak intihar girişiminde bulunan 33 ergen hasta çeşitli psikometrik ölçeklerle değerlendirilmiş intihar niyetinin ve intihar girişiminin ölümcüllüğünün diğer psikolojik ve demografik değişmelerle ilişkisi araştırılmıştır. Sonuçlar: İntihar girişiminde bulunan ergenler arasında kızların sayısı belirgin ölçüde fazladır ve kızlarda intihar girişimleri daha ölümcül bulunmuştur. Toronto Aleksitimi Ölçeği'nin duyguların ifade edilmesiyle ilgili alt boyutu yineleyici intihar davranışıyla ilişkilidir. Ergenlerde, yetişkin hastalarda olduğu gibi, intihar niyetiyle umutsuzluk puanları arasında ilişki olduğu saptanmıştır. intihar niyetiyle depresyon puanları arasında ilişki bulunmamıştır. Tartışma : Bu çalışmanın bulguları umutsuzluğun depresyondan bağımsız olarak intihar niyetini etkilediğini düşündürmektedir. Duygularını ifade etmekte zorlanan ergenler, alternatif bir rahatlama ve iletişim biçimi olarak intihar davranışına yönelebilmektedir.
Anahtar Kelime: Cinsiyet faktörleri Doz aşımı İlaç toksisitesi Ergenlik Depresyon Duygusal semptomlar İlaç kullanımı Aleksitimi İntihar, girişim

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Brent DA, Kolko DJ. Suicide and suicidal behavior in children and adolescents. In: Garfinkel BD, Carlson GA, Weller EB, editors. Psychiatric disorders in children and adolescents. Philedelphia : WB Saunders Co, 1990: 372- 391. 2. Robbins DR, Alessi NE. Depressive symptoms and suicidal behavior in adolescents. Am J Psychiatry 1985; 142: 588-592. 3. Beck AT, Steer RA, Beck JS . Hopelessness, depression, suicidal ideation, and clinical diagnosis of depression. Suicide and Life-threatening Behavior 1993: 23139-145. 4. Asarnow J, Carlson G, Guthrie D. Coping strategies,selfperceptions, hopelessness, and perceived family environments in depressed and suicidal children. J Consult Clin Psychol 1987; 55:361-366. 5. Bettes BA, Walker E. Symptoms associated with suicidal behavior in childhood and adolescence. J Abnorm Child Psychol 1986; 14:591-604. 6. Cole DA. Psychopathology of adolescent suicide : hopelessness, coping beliefs, and depression. J Abnorm Psychol 1989; 98 : 248-255. 7. Kazdin A, French N, Unis A . Hopelessness, depression and suicidal intent among psychiatrically disturbed inpatient children. J Abnorm Psychol 1983; 94: 298-307. 8. Plutchik R, van Praag HM, Picard S . Is there a relationship between the seriousness of suicidal intent and the lethality of the suicide attempt? Psychiatry Res 1989; 27: 71-79. 9. Iancu I, Horesh N, Offer D . Alexithymia, affect intensity and emotional range in suicidal patients. Psychother Psychosom 1999; 68: 276-280. 10. Sayar K, Acar B, Yazıcı MK . İntihar Girişiminde Bulunan Kişilerde Aleksitimi. Nöropsikiyatri Arşivi 1999; 36:6-11. 11. Taiminen TJ, Saarijarvi S, Helenius H Alexithymia in suicide attempters. Acta Psychiatr Scand 1996;93: 195- 198. 12. Zung WW. A self-rating depression scale. Arch Gen Psychiatry 1965; 12:63. 13. Beck AT, Lester D, Weisman A, Trexler L . The Hopelessness Scale. J Consult Clin Psychol 1974; 42: 861-874. 14. Durak A. Beck Umutsuzluk Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi 1994; 9:1-11. 15. Taylor GJ, Bagby RM, Ryan DP. Criterion Validity of the Toronto Alexithymia Scale. Psychosom Med 1988; 50:500-509. 16. Dereboy İF. Aleksitimi özbildirim ölçeklerinin psikometrik özellikleri üzerine bir ön çalışma ( Uzmanlık tezi) Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, 1990. 17. Kirmayer LJ, Robbins JM. Cognitive and social correlates of the Toronto Alexithymia Scale. Psychosomatics 1993; 34 : 41-52. 18. Çuhadaroğlu F, Sonuvar B. Adolesan intiharları : Ri sk faktörleri üzerine bir inceleme. Türk Psikiyatri Dergisi 1992; 3: 222-226. 19. Canat S. Stressful life events among suicidal adolescents. ESCAP kongresinde sunulmuş bildiri, Londra, 1991. 20. Cole DA. Hopelessness, social desirability, depression and parasuicide in two college student samples. J Consult Clin Psychol 1988; 56: 131-136. 21. Linehan MM. Suicidal people : One population or two? In : Mann JJ and Stanley M, editors. Psychology of suicidal behavior. New York: NY Academy of Sciences, 1986; 16-33.
APA SAYAR M, ÖZTÜRK M, ACAR B (2000). Aşırı dozda ilaç alımıyla intihar girişiminde bulunan ergenlerde psikolojik etkenler. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 10(3), 133 - 138.
Chicago SAYAR M. Kemal,ÖZTÜRK Mücahit,ACAR Burçin Aşırı dozda ilaç alımıyla intihar girişiminde bulunan ergenlerde psikolojik etkenler. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 10, no.3 (2000): 133 - 138.
MLA SAYAR M. Kemal,ÖZTÜRK Mücahit,ACAR Burçin Aşırı dozda ilaç alımıyla intihar girişiminde bulunan ergenlerde psikolojik etkenler. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, vol.10, no.3, 2000, ss.133 - 138.
AMA SAYAR M,ÖZTÜRK M,ACAR B Aşırı dozda ilaç alımıyla intihar girişiminde bulunan ergenlerde psikolojik etkenler. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2000; 10(3): 133 - 138.
Vancouver SAYAR M,ÖZTÜRK M,ACAR B Aşırı dozda ilaç alımıyla intihar girişiminde bulunan ergenlerde psikolojik etkenler. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2000; 10(3): 133 - 138.
IEEE SAYAR M,ÖZTÜRK M,ACAR B "Aşırı dozda ilaç alımıyla intihar girişiminde bulunan ergenlerde psikolojik etkenler." Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 10, ss.133 - 138, 2000.
ISNAD SAYAR, M. Kemal vd. "Aşırı dozda ilaç alımıyla intihar girişiminde bulunan ergenlerde psikolojik etkenler". Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 10/3 (2000), 133-138.