Yıl: 2022 Cilt: 19 Sayı: 74 Sayfa Aralığı: 605 - 626 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 02-10-2022

BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE

Öz:
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda işkolu esasına göre sendikalaşma benimsenmiştir. İşkolu esasına göre sendika- laşmada, işyeri dikkate alınmakta ve işyerinde yürütülen asıl iş tespit edilmektedir. Hatta işyerinde yürütülen yardımcı işlerde çalışanlar da asıl işin girdiği işkolunda örgütlenmiş bir sendikaya üye olabilmektedir. Aynı tüzelkişiliğe ait birden fazla işyeri olması halinde, bu işyerle- rinin işkolu tespiti hususu sorun teşkil etmektedir. Çalışma konumuz açısından da belediyelere ait işyerlerinde yürütülen işlerin farklı olması halinde işkolu tespitinin nasıl yapılacağı sorusu cevaplanmaya çalışıla- caktır. Çalışma kapsamında öncelikle işkolu kavramı ve işkolunun tespiti hususlarına genel olarak değinilecektir. Ardından da belediyeye ait şir- ketlerin işkolu tespiti sorunu ele alınacaktır.
Anahtar Kelime:

ON THE DETERMINATION OF BUSINESS LINE OF COMPANIES OWNED BY THE MUNICIPALIT

Öz:
In the Trade Unions and Collective Bargaining Law No. 6356, un- ionization has been adopted based on business lines. The workplace is considered in unionization on the basis of the line of business and the actual work carried out in the workplace is determined. Even auxiliary works carried out in the workplace can become a member of a union organized in the branch of the main job. If there is more than one workplace belonging to the same legal entity, the determination of the business line of these workplaces poses a problem. In terms of our working subject, the question of how to deter- mine the line of business will be tried to be answered in case the works carried out in the workplaces belonging to the municipalities are different. Within the scope of the paper, first, the concept of the business line and the determination of the business line will be discussed in general. Then, the problem of determining the sector of the companies belonging to the municipality will be discussed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
APA Erdoğan C (2022). BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE. , 605 - 626.
Chicago Erdoğan Canan BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE. (2022): 605 - 626.
MLA Erdoğan Canan BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE. , 2022, ss.605 - 626.
AMA Erdoğan C BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE. . 2022; 605 - 626.
Vancouver Erdoğan C BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE. . 2022; 605 - 626.
IEEE Erdoğan C "BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE." , ss.605 - 626, 2022.
ISNAD Erdoğan, Canan. "BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE". (2022), 605-626.
APA Erdoğan C (2022). BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 19(74), 605 - 626.
Chicago Erdoğan Canan BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 19, no.74 (2022): 605 - 626.
MLA Erdoğan Canan BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.19, no.74, 2022, ss.605 - 626.
AMA Erdoğan C BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi. 2022; 19(74): 605 - 626.
Vancouver Erdoğan C BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi. 2022; 19(74): 605 - 626.
IEEE Erdoğan C "BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE." Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 19, ss.605 - 626, 2022.
ISNAD Erdoğan, Canan. "BELEDİYEYE AİT ŞİRKETLERİN İŞKOLU TESPİTİ ÜZERİNE". Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 19/74 (2022), 605-626.