Yıl: 2000 Cilt: 1 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 91 - 100 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings

Öz:
Kronik sinüzitin histopatolojik yapısı halen tartışılmakta olan bir konudur. İntranazal inferior meatal antrostomi, kronik enflamasyonlu maksiller sinüslerin ventilasyonu için uygulanan cerrahi bir girişimdir. Bu çalışmanın amacı, sinüs mukozasının histopatolojik durumunu ortaya koymak, elektron mikroskopla peroperatif ve postoperatif olarak karşılaştırmaktır. Reküren sinüzitisli 21 hastaya bilateral intranazal inferior meatal antrostomi uygulanmıştır. Bunlardan 14'üne simültane olarak intranazal etmoidektomi ve polibektomi yapılmıştır. Tüm hastaların ameliyat öncesi ve sonrasında paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi (BT) çekilmiştir. Ameliyat sırasında alınan maksiller sinüs mukoza örneği histolojik olarak incelenmiş ve biyopsi ameliyattan 6 ay sonra tekrar edilmiştir. İntranazal infra meatal antrostomi, etmoidit ve polipli hastaların 12'sinde (%85) klinik şifa sağladı: Postoperatif olarak çekilen BT'de 9 (%44) hastanın patolojisi düzelmişti. Ameliyat sonrası 6. ayda alınan biyopsilerin histopatolojik incelemesi, 14 (%66) hastanın iyileştiğini gösterdi. İntranazal infra meatal antrostomi, etmoidektomi ile birlikte klinik ve histopatolojik başarı sağlamıştır. Ancak antrostominin açıklığını devam ettirmek güç olmuştur.
Anahtar Kelime: Paranazal sinüsler Ameliyat sonrası dönem Tomografi, x-ışınlı bilgisayarlı Sinüzit Maksiller sinüs

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Kronik sinüzitte inferior meatal antrostomi: Preoperatif ve postoperatif bulguların histopatolojik olarak karşılaştırılması

Öz:
The histopathological pattern of chronic maxillary sinusitis is a subject still being discussed. Intranasal inferior meatal antrostomy is a surgical intervention used for ventilation of chronically inflammed maxillary sinuses. The purpose of this study is to determine the histopathological status of the mucosa of the sinus and compare the peroperative and postoperative findings by electron microscope. Twenty-one patients with recurrent sinusitis underwent hi lateral intranasal inferior meatal antrostomy whilst simultaneous intranasal ethmoidectomy and polypectomy were done for fourteen of them. Computerized tomography (CT) scans of the paranasal sinuses were done pre- and postoperatively in all patients. Histopathologic examinations of the maxillary sinus mucosa obtained peroperatively were performed and the biopsies were repeated at the sixth-month postoperatively. Intranasal inferior meatal antrostomy managed complete clinical relief in 12 (85 %)patients with ethmoid disease and polyp whereas postoperative CT scans disclosed improvement in 9 (44%) patients. The biopsy specimens obtained at sixth-month postoperatively showed obvious improvement in the histopathological findings of 14 (66 %) patients. Intranasal infra meatal antrostomy with ethmoidectomy showed clinical and histopathological success. But the patency of antrostomy could not he managed easily
Anahtar Kelime: Maxillary Sinus Paranasal Sinuses Postoperative Period Tomography, X-Ray Computed Sinusitis

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA DEREKÖY F, AŞAN E (2000). Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings. , 91 - 100.
Chicago DEREKÖY F. Sefa,AŞAN Esin Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings. (2000): 91 - 100.
MLA DEREKÖY F. Sefa,AŞAN Esin Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings. , 2000, ss.91 - 100.
AMA DEREKÖY F,AŞAN E Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings. . 2000; 91 - 100.
Vancouver DEREKÖY F,AŞAN E Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings. . 2000; 91 - 100.
IEEE DEREKÖY F,AŞAN E "Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings." , ss.91 - 100, 2000.
ISNAD DEREKÖY, F. Sefa - AŞAN, Esin. "Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings". (2000), 91-100.
APA DEREKÖY F, AŞAN E (2000). Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 1(2), 91 - 100.
Chicago DEREKÖY F. Sefa,AŞAN Esin Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 1, no.2 (2000): 91 - 100.
MLA DEREKÖY F. Sefa,AŞAN Esin Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.1, no.2, 2000, ss.91 - 100.
AMA DEREKÖY F,AŞAN E Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2000; 1(2): 91 - 100.
Vancouver DEREKÖY F,AŞAN E Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2000; 1(2): 91 - 100.
IEEE DEREKÖY F,AŞAN E "Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 1, ss.91 - 100, 2000.
ISNAD DEREKÖY, F. Sefa - AŞAN, Esin. "Inferior meatal antrostomy in chronic sinusitis: Histopathologic comparison of preoperative and postoperative findings". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 1/2 (2000), 91-100.