Yıl: 2022 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 394 - 413 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29133/yyutbd.1053917 İndeks Tarihi: 25-10-2022

Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği

Öz:
Bu çalışmanın amacı, farklı coğrafi ve iklim özelliklerini içinde barındıran Van il ve ilçe topraklarının Newhall Simülasyon Modeli ile toprak sıcaklık ve nem rejimlerinin belirlenmesidir. Çalışmada, Bahçesaray, Başkale, Van Bölge, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gürpınar, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Saray meteorolojik istasyonlarından temin edilen uzun yıllar ortalama yağış ve sıcaklık ölçümlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca, il ve ilçelerin iklim sınıflamasını bulmak için Thorntwhaite ve Erinç iklim sınıflaması kullanılmıştır. Thornthwaite iklim sınıflamasına bakıldığında ilin güneybatısındaki Bahçesaray ve Çatak ilçeleri yarı nemli iklim sınıfında yer alırken, diğer ilçeler ise yarı kurak iklim özelliği göstermektedir. Erinç iklim sınıflamasına göre, Bahçesaray, Çatak ve Muradiye yarı nemli, Gürpınar kurak iklim sınıfında ve ilin kuzey ve doğu kısımlarında yer alan ilçeler ise yarı kurak olarak kategorize edilmiştir. Newhall Simülasyon modeli ile il ve ilçelerin tamamının toprak sıcaklık rejimi “Mesic” olarak belirlenmiştir. Bahçesaray, Çatak, Gevaş ve Muradiye ilçeleri ile Van bölge topraklarının nem rejimi Dry Xeric olarak sınıflandırılmıştır. Başkale, Çaldıran, Erciş, Gürpınar, Özalp ve Saray ilçelerinin ise toprak nem rejimi “Typic Aridic” olarak bulunmuştur. Nem ve sıcaklık rejiminin belirlenmesi; su bütçesinin hesaplanması, su noksanlığının tespiti, kuraklık eylem planlamasının hazırlanması, toprakta meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olan tüm önemli faaliyetlerin etkinliğinde ve toprak sınıflandırmasındaki grupların belirlenmesinde fayda sağlayacaktır.
Anahtar Kelime: Van ili Newhall simülasyon modeli Toprak nem ve sıcaklık rejimi

Determination of Soil Moisture and Temperature Regimes with the Newhall Simulation Model: Example of Van Province

Öz:
The aim of this study was to determine Van province and districts soil, temperature, and humidity regimes, which contain different geographical and climatic characteristics, with the Newhall Simulation Model. In the study, long-term average precipitation and temperature data obtained from Van center,Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gürpınar, Gevaş, Muradiye, Özalp and Saray meteorological stations were used. In addition, Thorntwhaite and Erinç climate classifications were used to find the climate classification of the province and districts. Looking at the Thornthwaite climate classification, Bahçesaray and Çatak districts are in the region's southwest and in the semi-humid climate class. In contrast, the other locations show semi-arid climate characteristics. According to the Erinç climate classification, Bahçesaray, Çatak, and Muradiye are classified as semi-humid, Gürpınar in the arid climate class, and the districts located in the northern and eastern parts of the province are categorized as semi-arid. With the Newhall Simulation model, the soil temperature regime of the province and all districts was determined as "Mesic." The moisture regime of the soil of Bahçesaray, Çatak, Gevaş, and Muradiye districts and the Van region was seen as Dry Xeric. The soil moisture regime of Başkale, Çaldıran, Erciş, Gürpınar, Özalp and Saray districts was found to be "Typic Aridic". Calculation of the soil water budget, determination of water deficiency, and preparation of drought action planning will be beneficial in the effectiveness of all necessary physical, chemical, and biological activities of the soil and in determining the groups in soil classification.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KARACA S, sarğın b (2022). Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği. , 394 - 413. 10.29133/yyutbd.1053917
Chicago KARACA SIYAMI,sarğın bulut Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği. (2022): 394 - 413. 10.29133/yyutbd.1053917
MLA KARACA SIYAMI,sarğın bulut Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği. , 2022, ss.394 - 413. 10.29133/yyutbd.1053917
AMA KARACA S,sarğın b Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği. . 2022; 394 - 413. 10.29133/yyutbd.1053917
Vancouver KARACA S,sarğın b Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği. . 2022; 394 - 413. 10.29133/yyutbd.1053917
IEEE KARACA S,sarğın b "Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği." , ss.394 - 413, 2022. 10.29133/yyutbd.1053917
ISNAD KARACA, SIYAMI - sarğın, bulut. "Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği". (2022), 394-413. https://doi.org/10.29133/yyutbd.1053917
APA KARACA S, sarğın b (2022). Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 32(2), 394 - 413. 10.29133/yyutbd.1053917
Chicago KARACA SIYAMI,sarğın bulut Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 32, no.2 (2022): 394 - 413. 10.29133/yyutbd.1053917
MLA KARACA SIYAMI,sarğın bulut Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.32, no.2, 2022, ss.394 - 413. 10.29133/yyutbd.1053917
AMA KARACA S,sarğın b Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2022; 32(2): 394 - 413. 10.29133/yyutbd.1053917
Vancouver KARACA S,sarğın b Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2022; 32(2): 394 - 413. 10.29133/yyutbd.1053917
IEEE KARACA S,sarğın b "Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 32, ss.394 - 413, 2022. 10.29133/yyutbd.1053917
ISNAD KARACA, SIYAMI - sarğın, bulut. "Newhall Simülasyon Modeli ile Toprak Nem ve Sıcaklık Rejimlerinin Belirlenmesi: Van İli Örneği". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 32/2 (2022), 394-413. https://doi.org/10.29133/yyutbd.1053917