Yıl: 2022 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 424 - 435 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29133/yyutbd.1068346 İndeks Tarihi: 25-10-2022

Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti

Öz:
Bu çalışmada, literatürde kavunda geliştirilen AM, FM, Fom2-R408, Fom2- S342, SCAPB051046, SCOPE14541, T1, T1ex, M3A, M3a, SCAR belirteçleriyle; Fom1R-Fom1S, CAPS-Dde I, CAPS2, CAPS3, EX1-C170T CAPS belirteçlerinin, markör destekli seleksiyon yardımıyla ülkemizdeki bazı kavun çeşitleri ve genotipleri üzerinde geçerliliğini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Fusarium oxysporum f. sp. melonis (FOM), hıyar mozaik virüsü (CMV), külleme hastalığı ve cinsiyet tanımlanması için geliştirilmiş olan bu moleküler belirteçler test edilmiştir. FOM için; AM, FM, Fom2-R408, Fom2-S342, (SCAR) ile Fom1R-Fom1S, CAPS2, CAPS3, (CAPS) belirteçleriyle testleme yapılmıştır. CMV için; SCAPB051046, SCOPE14541, (SCAR), külleme için, CAPS-Dde I, cinsiyet belirleme için T1, T1ex, CAPS EX1-C170T, M3a, M3A markörleri kullanılmıştır. Bu seçilen belirteçlerin, 11’i F1 çeşit olmak üzere ve bazı egzotik tipleri de içeren toplam 24 kavun genotipinde etkinliği incelenmiştir. Çalışılan belirteçlerden Fusarium solgunluğu için, SCAR; FM, Fom2-R408, Fom2-S342 ve CAPS Fom1R-Fom1S, CMV için SCAR SCOPE14541 markörlerinden sonuç alınabilmiştir. Bu bağlamda sonuç alınan SCAR ve CAPS belirteçlerinin kavunda MAS çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılabileceği öngörülmüştür.
Anahtar Kelime: Cucumis melo L. CAPS SCAR MAS Melon

Validity Determination of Some Molecular Markers Used in Melon Breeding

Öz:
The present work aimed to validate some molecular markers (AM, FM, Fom2-R408, Fom2-S342, SCAPB051046, SCOPE14541, T1, T1ex, M3A and M3a SCAR markers and Fom1R-Fom1S, CAPS-Dde I, CAPS2, CAPS3 and EX1-C170T CAPS markers) developed for melon breeding in the literature on some melon cultivars and genotypes in Turkey with the aid of marker-assisted selection. For this purpose, these molecular markers developed for resistance to Fusarium oxysporum f. sp. melonis (FOM), Cucumber mosaic virus (CMV) and powdery mildew or sex determination have been tested. AM, FM, Fom2-R408 and Fom2-S342, (SCAR) and Fom1R-Fom1S, CAPS2, and CAPS3 (CAPS) markers for FOM; SCAPB051046 and SCOPE14541, (SCAR) for CMV; CAPS- Dde I for powdery mildew; T1, T1ex, CAPS EX1-C170T, M3a and M3A markers for sex determination were employed. These selected markers were examined in 24 melon genotypes, 11 of which were commercial F1 cultivars. The results were obtained from FM, Fom2-R408 and Fom2-S342 SCAR markers and Fom1R- Fom1S CAPS marker for Fusarium wilt disease and SCAR SCOPE14541 for CMV. In this context, it is seen that the resultant SCAR and CAPS markers could be used effectively in MAS studies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Agrios, G. N. (1997). Plant diseases caused by viruses. In Plant Pathology, 479-556.
 • Akakaçar, Y. (2001). Türkiye’de yetiştirilen önemli kiraz (Prunus avium L.) ve vişne (Prunus cerasus L.) çeşit ve tiplerinin DNA parmakizi yöntemi ile sınıflandırılması, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Doktora Tezi, 192s.
 • Anonim, (2022). Kabakgillerde külleme belirtisi https://www.sorhocam.com/konu.asp?sid=68& Kabakgillerde-kulleme-hastaligi-erysiphe-cichoracearum.html Erişim tarihi: 18.01.2022.
 • Baker, B., Zambryski, P., Staskawicz, B., & Dinesh-Kumkar, S.P. (1997). Signalling in plant-microbe interactions. Science, 276, 726-733.
 • Cakmakci, O., Cakmakci, T., Durak, E. D., Demir, S., Sensoy, S. (2017). Effects of arbuscular mycorrhizal fungi in melon (Cucumis melo L.) seedling under deficit irrigation. Fresenius Environmental Bulletin, 26 (12), 7513-7520.
 • Daryono, B.S., Wauki, K., & Natsuaki, K. (2009). Development of random amplified polymorphism DNA markers linked to CMV-B2 resistance gene in melon. Journal of Biosciences, 142-146.
 • Demir, S., Turkmen, O., Sensoy, S., Akkopru, A., Ç., Yildiz, M., & Kabay, T. (2006). Reactions of melon landraces grown in the Lake Van Basin to the physiologic races (Race 1 and Race 2) of Fusarium oxysporum f. sp. melonis. European Journal of Horticultural Science, 71(2), 91-95.
 • Doyle, J.J., & Doyle, J.L. (1990). A rapid total DNA preparation procedure for fresh plant tissue. Focus, 12, 13-15.
 • Erdinc, C., Ekincialp, A., Yildiz, M., Kabay, T., Turkmen, O., & Sensoy, S. (2013). Molecular genetic diversity in Lake Van Basin melons (Cucumis melo L.) based on RAPD and ISSR markers. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 23(3), 264-270.
 • FAO. (2019). Faostatagriculturedatahttp://www.fao.org/page/form?. (ErişimTarihi:16.11.2021) Grube, R. C., Radwanski, E. R., & Jahn, M. (2000). Comparative genetics of disease resistance within the Solanaceae. Genetics, 155(2), 873-887.
 • Gülşen, O., & Mutlu, N. (2005). Bitki biliminde kullanılan genetik markırlar ve kullanım alanları. Alatarım, 4(2), 27-37.
 • Hosseinalizadeh, S., Erincik, Ö., & Açikgöz, S. (2021). Ege bölgesi bağ alanlarından elde edilen phomopsis viticola izolatlarının morfolojik moleküler ve patojenik karakterizasyonu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 31(2), 305-317.
 • Ibrahim, A. S., &, Erdinç, Ç. (2020). Determination of Genetic Relations among Tomato Accessions in Sulaymaniyah Region through ISSRs Markers Genetic Relations in Tomato Accessions. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 30(4), 810-820.
 • Jiang, G., Qu, W., Cruz, Y., Chang, C. J., Ho, G. Y., Klein, R. S., & Burk, R. D. (1997). PCR detection of human papillomavirus: comparison between MY09/MY11 and GP5+/GP6+ primer systems. Journal of Clinical Microbiology, 35(6), 1304-1310.
 • Kearney, C. M., Gonsalves, D., & Provvıdentı, R. (1990). A severe strain of cucumber mosaic virus from china and associated satellite RNA. Plant Disease, 74(10), 819-823.
 • Lu, Z. X., Sossey-Alaoui, K., Reighard, G. L., Baird, W. V., & Abbott, A. G. (1999). Development and characterization of a codominant marker linked to root-knot nematode resistance, and its application to peach rootstock breeding. Theor. Appl. Genet. 99(1), 115-122
 • Martyn, R. D., Gordon, T. R. (1997). The evolutionary biology of Fusarium oxysporum. Annual Review of Phytopathology, 35(1), 111-128.
 • McCreight, J. D., Nerson H., & Grumet, R. (1993). Melon (Cucumis melo L). In: Kalloo G, Berch BO (Eds.) Genetic Improvement of Vegetable Crops, (pp. 267–294). Pergamon Press, Oxford.
 • Nogay, A. (1983). Marmara bölgesi cucurbitaceae familyası kültür bitkilerinde görülen virus hastalıklarının tanılanması, tohumla geçiş durumlarının ve konukçu dizilerinin saptanması üzerinde araştırmalar. (Doktora Tezi). Erenköy – İstanbul, 120s.
 • Oumouloud, A., Arnedo-Andres, M.S., Gonzalez-Torres, R., & Alvarez, J.M. (2008). Development of molecular markers linked to the Fom-1 locus for resistance to Fusarium race 2 in melon. Euphytica, 164(2), 347–356.
 • Oumouloud, A., Mokhtari, M., Chikh-Rouhou, H., Arnedo-Andres, M.S., Gonzalez-Torres, R., & Alvarez, J.M. (2012). Characterization of the Fusarium wilt resistance Fom-2 gene in melon. Molecular breeding, Mol Breeding, 30(1), 325-334.
 • Oumouloud, A., El Otmani, M., & Álvarez, J. M. (2015). Molecular characterization of Fom-1 gene and development of functional markers for molecular breeding of resistance to Fusarium race 2 in melon. Euphytica, 205(2), 491-501.
 • Palukaitis, P., Roossinck, M. J., Dietzgen, R. G., & Francki, R. I. (1992). Cucumber mosaic virus. Advances in virus research, 41, 281-348.
 • Pınar, H., Atilla, A., Keleş, D., Mutlu, N., Denli, N., & Mustafa, Ü. (2013). Domates hatlarında Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici’ye dayanıklılığın moleküler markörler yardımıyla belirlenmesi. Derim, 30(1), 15-23.
 • Pitrat, M., Hanelt, P., & Hammer, K. (2000). Some comments on infraspecific classification of cultivars of melon. In VII Eucarpia Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding 510 (pp. 29-36).
 • Sensoy, S., Buyukalaca, S., & Abak, K. (2007a). Evaluation of genetic diversity in Turkish melons (Cucumis melo L.) based on phenotypic characters and RAPD markers. Genetic Resources Crop Evolution 54(6), 1351-1365.
 • Sensoy, S., Demir, S., Buyukalaca, S., & Abak, K. (2007b). Response of Turkish melon genotypes to Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1 determined by inoculation tests and RAPD markers, sequence repeat markers. Genetic Resources Crop Evolution 52(4), 405-419.
 • Staub, J.E., Serquen, F.C., & Gubta, M. (1996). Genetic Markers, Map Construction, and Their Application in Plant Breeding. Hort Science, 31(5),729- 740.
 • Şensoy, S. (2005). Türkiye kavunlarındaki genetik varyasyonun ve fusarium solgunluğuna dayanıklılığın fenotipik ve moleküler yöntemlerle araştırılması. (Doktora Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı,Van,Türkiye.
 • Üstün, A., Smith, R. L. & Gülümser, A. (1996). Moleküler markörler ve bitki ıslahında kullanımları. Om Ü. ZF Dergisi, 11(2), 249-263.
 • Wang, Y. H., Thomas, C.E., Dean, R. A. (2000). Genetic mapping of a Fusarium wilt resistance gene Fom-2 in melon (Cucumis melo L.). Mol Breed 6(4), 379–389
 • Yildiz, M., Ekbic, E., Keles, D., Sensoy, S., & Abak, K. (2011). Use of ISSR, SRAP, and RAPD markers to assess genetic diversity in Turkish melons. Scientia Horticulturae, 130(1), 349-353.
 • Zitter, T.A. (1999). Fusarium wilt of melon, a Wordwide Problem in temperate and tropical regions. Acta Horticulturae 492, 157-160.
 • Zitter, T.A., & Murphy, J. F. (2009). Cucumber mosaic. The Plant Health Instructor. doi: 10.1094. PHI- I-2009-0518-01.
APA HATİPOĞLU M, SENSOY S (2022). Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti. , 424 - 435. 10.29133/yyutbd.1068346
Chicago HATİPOĞLU MÜRŞİDE,SENSOY SUAT Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti. (2022): 424 - 435. 10.29133/yyutbd.1068346
MLA HATİPOĞLU MÜRŞİDE,SENSOY SUAT Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti. , 2022, ss.424 - 435. 10.29133/yyutbd.1068346
AMA HATİPOĞLU M,SENSOY S Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti. . 2022; 424 - 435. 10.29133/yyutbd.1068346
Vancouver HATİPOĞLU M,SENSOY S Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti. . 2022; 424 - 435. 10.29133/yyutbd.1068346
IEEE HATİPOĞLU M,SENSOY S "Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti." , ss.424 - 435, 2022. 10.29133/yyutbd.1068346
ISNAD HATİPOĞLU, MÜRŞİDE - SENSOY, SUAT. "Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti". (2022), 424-435. https://doi.org/10.29133/yyutbd.1068346
APA HATİPOĞLU M, SENSOY S (2022). Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 32(2), 424 - 435. 10.29133/yyutbd.1068346
Chicago HATİPOĞLU MÜRŞİDE,SENSOY SUAT Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 32, no.2 (2022): 424 - 435. 10.29133/yyutbd.1068346
MLA HATİPOĞLU MÜRŞİDE,SENSOY SUAT Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.32, no.2, 2022, ss.424 - 435. 10.29133/yyutbd.1068346
AMA HATİPOĞLU M,SENSOY S Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2022; 32(2): 424 - 435. 10.29133/yyutbd.1068346
Vancouver HATİPOĞLU M,SENSOY S Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2022; 32(2): 424 - 435. 10.29133/yyutbd.1068346
IEEE HATİPOĞLU M,SENSOY S "Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 32, ss.424 - 435, 2022. 10.29133/yyutbd.1068346
ISNAD HATİPOĞLU, MÜRŞİDE - SENSOY, SUAT. "Kavun Islahında Kullanılan Bazı Moleküler Belirteçlerin Geçerliliğinin Tespiti". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 32/2 (2022), 424-435. https://doi.org/10.29133/yyutbd.1068346