Yıl: 2022 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 220 - 232 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 07-10-2022

Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma

Öz:
Amaç: Bu araştırmada, primiparların gebeliklerine ilişkin görüş ve deneyimlerini derinlemesine anlamak amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma temel nitel araştırma deseninde yürütülmüştür. Çalışmaya on gebe kadın katılmıştır. Yapılandırılmış görüşme tekni- ği ile elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucunda katılımcıların gebelik görüş ve deneyimlerini temsil eden gebeliğe ilişkin görüş, değişimler ve beklentiler olmak üzere üç ana temaya ulaşılmıştır. Gebeliğe ilişkin görüş teması kapsamında katılımcıların gebeliğe; annelik, çoğalmak, olgunlaşma süreci, fedakarlık, kadına yüklenen sorumluluk gibi farklı anlamlar yükledikleri ortaya çıkmış- tır. Değişimler teması altında katılımcıların gebelik sürecinde ge- çirdikleri fiziksel, psikolojik, sosyal ve yaşam tarzı değişiklikleri ele alınmıştır. Beklentiler teması altında katılımcıların sosyal destek ve çalışma yaşamına yönelik beklentilerine yer verilmiştir. Sonuç: Kadınların gebeliğe ilişkin farklı görüşlere sahip oldukları, gebelik sürecinde bazı değişimler yaşadıkları ve beklentileri olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Primiparous’s Opinions and Experiences on Pregnancy: A Qualitative Study

Öz:
Objective: In this study, it is aimed to understand well, the pregnan- cy views and experiences of primiparous pregnant.. Methods: The research was conducted in a basic qualitative resear- ch design. Ten pregnant women participated in the study. The data obtained with the structured interview technique were analyzed with content analysis. Results: As a result of the analysis of the data obtained from the interviews, three main themes were reached, namely, views on preg- nancy, changes and expectations representing the pregnancy expe- riences and views of the participants. Within the scope of the views on pregnancy perception theme; it has been revealed that they att- ribute different meanings such as motherhood, reproduction, matu- ration process, sacrifice, and the responsibility attributed to women. Under the theme of changes, the physical, psychological, social and lifestyle changes of the participants during pregnancy were discus- sed. Under the theme of expectations, participants’ expectations for social support and working life were included. Conclusion: It has been determined that women have different views on pregnancy, experience some changes during pregnancy and have expectations.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Cicek Ozdemir S, ÖZKAN ŞAT S, SARPER ERKILIÇ C, Tüfekci A (2022). Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma. , 220 - 232.
Chicago Cicek Ozdemir Sevil,ÖZKAN ŞAT SULTAN,SARPER ERKILIÇ CEYDA,Tüfekci Aysel Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma. (2022): 220 - 232.
MLA Cicek Ozdemir Sevil,ÖZKAN ŞAT SULTAN,SARPER ERKILIÇ CEYDA,Tüfekci Aysel Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma. , 2022, ss.220 - 232.
AMA Cicek Ozdemir S,ÖZKAN ŞAT S,SARPER ERKILIÇ C,Tüfekci A Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma. . 2022; 220 - 232.
Vancouver Cicek Ozdemir S,ÖZKAN ŞAT S,SARPER ERKILIÇ C,Tüfekci A Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma. . 2022; 220 - 232.
IEEE Cicek Ozdemir S,ÖZKAN ŞAT S,SARPER ERKILIÇ C,Tüfekci A "Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma." , ss.220 - 232, 2022.
ISNAD Cicek Ozdemir, Sevil vd. "Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma". (2022), 220-232.
APA Cicek Ozdemir S, ÖZKAN ŞAT S, SARPER ERKILIÇ C, Tüfekci A (2022). Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma. Sağlık ve Toplum, 32(2), 220 - 232.
Chicago Cicek Ozdemir Sevil,ÖZKAN ŞAT SULTAN,SARPER ERKILIÇ CEYDA,Tüfekci Aysel Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma. Sağlık ve Toplum 32, no.2 (2022): 220 - 232.
MLA Cicek Ozdemir Sevil,ÖZKAN ŞAT SULTAN,SARPER ERKILIÇ CEYDA,Tüfekci Aysel Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma. Sağlık ve Toplum, vol.32, no.2, 2022, ss.220 - 232.
AMA Cicek Ozdemir S,ÖZKAN ŞAT S,SARPER ERKILIÇ C,Tüfekci A Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma. Sağlık ve Toplum. 2022; 32(2): 220 - 232.
Vancouver Cicek Ozdemir S,ÖZKAN ŞAT S,SARPER ERKILIÇ C,Tüfekci A Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma. Sağlık ve Toplum. 2022; 32(2): 220 - 232.
IEEE Cicek Ozdemir S,ÖZKAN ŞAT S,SARPER ERKILIÇ C,Tüfekci A "Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma." Sağlık ve Toplum, 32, ss.220 - 232, 2022.
ISNAD Cicek Ozdemir, Sevil vd. "Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma". Sağlık ve Toplum 32/2 (2022), 220-232.