Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1202 - 1214 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31202/ecjse.905312 İndeks Tarihi: 10-10-2022

Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images

Öz:
ongenital or acquired lesions leading to a large loss of intestinal mass leads to the formation of short bowel syndrome. The occurrence of bowel incompetence is also mostly due to short bowel syndrome. Intestinal length knowledge is needed in bowel diseases that are shortened by various causes such as bowel insufficiency. o date, there are few studies on the calculation of small bowel length in the literature based on computed tomography (CT) images. In this paper, a methodology is proposed to calculate the length of small intestinal phantoms by using CT images. First, pre-processing is carried out by applying morphological processes to the CT image. Center points of the CT image, converted into binary using thresholding methods, are determined by using the region growing method. By writing the equation created in the second-order of the center points, the correct ordering of the center points is obtained by finding the errors in each cycle and ordering the minimum ones. Thus, by calculating and summing the distances between the center points, the length of the small intestinal phantom is found. Three small intestinal phantoms are utilized for validating the proposed methodology.
Anahtar Kelime: Small intestinal segmentation Short bowel syndrome Image processing Computed tomography

Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerine Dayalı İnce Bağırsak Fantom Uzunluğunu Belirleme Metodolojisi

Öz:
Büyük bir bağırsak kütlesi kaybına yol açan doğuştan veya edinilmiş lezyonlar, kısa bağırsak sendromunun oluşumuna yol açar. Bağırsak yetmezliğinin ortaya çıkması da çoğunlukla kısa bağırsak sendromuna bağlıdır. Bağırsak yetmezliği gibi çeşitli nedenlerle kısalan bağırsak hastalıklarında bağırsak uzunluğu bilgisine ihtiyaç vardır. o tarih, literatürde bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerine dayanan ince bağırsak uzunluğunun hesaplanmasıyla ilgili az sayıda çalışma vardır. Bu yazıda, BT görüntülerini kullanarak ince bağırsak fantomlarının uzunluğunu hesaplamak için bir metodoloji önerilmiştir. İlk olarak, CT görüntüsüne morfolojik işlemler uygulanarak ön işleme gerçekleştirilir. Eşikleme yöntemleriyle ikiliye dönüştürülen CT görüntüsünün merkez noktaları bölge büyütme yöntemi kullanılarak belirlenir. Merkez noktalarının ikinci sırasına göre oluşturulan denklem yazılarak, her döngüdeki hataları bularak ve minimum olanları sıralayarak merkez noktalarının doğru sıralaması elde edilir. Böylece merkez noktalar arasındaki mesafeler hesaplanıp toplanarak ince bağırsak fantomunun uzunluğu bulunur. Önerilen metodolojiyi doğrulamak için üç ince bağırsak fantomu kullanılır.
Anahtar Kelime: İnce bağırsak bölütleme Kısa bağırsak sendromu Eşikleme Bilgisayarlı tomografi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • [1]. Bozkurt, Y., Özkan, H. G., Karayel, E. Eklemeli İmalat Teknolojilerinin Tıbbi Ekipmanların Üretiminde Kullanımı. El-Cezeri, 8(2), 962-980.
 • [2]. Sivari, E., Civelek, Z. Genel Anestezide Kullanılan Propofolün Başlangıç Dozunun Bulanık Mantık ile Tahmini. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2019,6(3), 808-816.
 • [3]. Öziç, M. Ü., Özşen, S. 3B Alzheimer MR Görüntülerinin Hacimsel Kayıp Bölgelerindeki Voksel Değerleri Kullanılarak Sınıflandırılması. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2020, 7(3), 1152-1166.
 • [4]. Wilson, N.A., et al., A Novel Approach to Calculating Small Intestine Length Based on Magnetic Resonance Enterography, 2017,225(2): 266-273.
 • [5]. Grandi, F., et al., Composite Scaffolds Based on Intestinal Extracellular Matrices and Oxidized Polyvinyl Alcohol: A Preliminary Study for a New Regenerative Approach in Short Bowel Syndrome., Biomed Research International.
 • [6]. Levin, D.E., et al., A Living Bioreactor, for the Production of Tissue-Engineered Small Intestine.,Springer., 2013, 299-309.
 • [7]. Grikscheit, T.C., et al., Tissue-Engineered Small Intestine Improves Recovery After Massive Small Bowel Resection, 2004, 240(5): 748.
 • [8]. Spencer, A.U., et al., Pediatric Short Bowel Syndrome: Redefining Predictors Of Success, National Library of Medicine, PubMed.gov, 2005 242(3): 403.
 • [9]. Sala, F.G., et al., A Multicellular Approach Forms A Significant Amount Of Tissue- Engineered Small Intestine In The Mouse. 2011, 17(13-14): 1841-1850.
 • [10]. Cromeens, B.P., et al., Production Of Tissue-Engineered Intestine From Expanded Enteroids, 2016, 204(1): 164-175.
 • [11]. O'Keefe, S.J., Nutritional Issues In The Short Bowel Syndrome-Total Parenteral Nutrition, Enteral Nutrition And The Role Of Transplantation”, The Importance of Nutrition as an Integral Part of Disease Management. Karger Publishers. 2015, 75-90.
 • [12]. Donohoe, C.L. and J.V.J.t.s. Reynolds, Short Bowel Syndrome. 2010, 8(5): 270-279.
 • [13]. Sulkowski, J.P. and P.C.J.P. Minneci, Management Of Short Bowel Syndrome, 2014, 21(1): 111- 118.
 • [14]. Helmrath, M.A., et al., Intestinal Adaptation Following Massive Small Bowel Resection In The Mouse, National Library of Medicine, PubMed.gov, 1996, Nov;183(5):441-9.
 • [15]. Tacchino, R.M.J.S.f.O. and R. Diseases, Bowel Length: Measurement, Predictors, And Impact On Bariatric And Metabolic Surgery, Elsevier, 2015, 11(2): 328-334
 • [16]. Yang, X., X. Ye, and G.J.I.T.O.B.E. Slabaugh, Multilabel Region Classification And Semantic Linking For Colon Segmentation In Ct Colonography, IEEE Transaction of Biomedical Engineering, 2015, 62(3): 948-959
 • [17]. D.A. Clunie, DICOM Structured Reporting, PixelMed Publishing, Pennsylvania, 2000
APA YAZ M, Benli S (2021). Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images. , 1202 - 1214. 10.31202/ecjse.905312
Chicago YAZ Mustafa,Benli Seda Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images. (2021): 1202 - 1214. 10.31202/ecjse.905312
MLA YAZ Mustafa,Benli Seda Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images. , 2021, ss.1202 - 1214. 10.31202/ecjse.905312
AMA YAZ M,Benli S Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images. . 2021; 1202 - 1214. 10.31202/ecjse.905312
Vancouver YAZ M,Benli S Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images. . 2021; 1202 - 1214. 10.31202/ecjse.905312
IEEE YAZ M,Benli S "Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images." , ss.1202 - 1214, 2021. 10.31202/ecjse.905312
ISNAD YAZ, Mustafa - Benli, Seda. "Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images". (2021), 1202-1214. https://doi.org/10.31202/ecjse.905312
APA YAZ M, Benli S (2021). Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 8(3), 1202 - 1214. 10.31202/ecjse.905312
Chicago YAZ Mustafa,Benli Seda Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images. El-Cezerî Journal of Science and Engineering 8, no.3 (2021): 1202 - 1214. 10.31202/ecjse.905312
MLA YAZ Mustafa,Benli Seda Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, vol.8, no.3, 2021, ss.1202 - 1214. 10.31202/ecjse.905312
AMA YAZ M,Benli S Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images. El-Cezerî Journal of Science and Engineering. 2021; 8(3): 1202 - 1214. 10.31202/ecjse.905312
Vancouver YAZ M,Benli S Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images. El-Cezerî Journal of Science and Engineering. 2021; 8(3): 1202 - 1214. 10.31202/ecjse.905312
IEEE YAZ M,Benli S "Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images." El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 8, ss.1202 - 1214, 2021. 10.31202/ecjse.905312
ISNAD YAZ, Mustafa - Benli, Seda. "Methodology for Determination of Small Intestine Phantom Length Based on Computerized Tomography Images". El-Cezerî Journal of Science and Engineering 8/3 (2021), 1202-1214. https://doi.org/10.31202/ecjse.905312