Yıl: 2022 Cilt: 20 Sayı: Ek 1 Sayfa Aralığı: 55 - 61 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.63308 İndeks Tarihi: 11-10-2022

Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri

Öz:
Amaç: Tele-tıp uygulamalarının bir parçası olan tele-yoğun bakım ünitesinin (YBÜ) Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde kullanımı önerilmektedir. Bu çalışmada yoğun bakımda çalışan hekimlerin teletıp ve teleYBÜ hakkındaki düşünce ve bilgi seviyelerinin incelenmesi ve kullanılmasının önündeki engeller hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Etik kurul izni alındıktan sonra çalışmacılar tarafından Google Forms ile oluşturulmuş 3 bölüm ve 44 sorudan oluşan anket sosyal mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderildi. Bulgular: Yoğun bakımda çalışan 147 hekim tarafından ankete katılım sağlandı. Katılımcıların yarısı YBÜ’de teletıp kullanmadığını belirtti. Katılımcıların sadece %5’i teletıbbın hukuksal zemini olduğuna katıldıklarını ve %83,7’si kullanımı için eğitim verilmesi gerektiğini belirtti. Sonuç: Hukuksal zeminin hazırlanması ve yeterli eğitim desteği ile YBÜ’de teletıp kullanımında artış olması beklenebilir.
Anahtar Kelime:

Opinions of Physicians Working in Intensive Care on Telemedicine and Tele-intensive Care

Öz:
Objective: The use of tele-intensive care unit (ICU), which is a part of telemedicine, is recommended by the Republic of Turkey Ministry of Health in our country. In this study, we obtained information about the opinion, the level of knowledge and obstacles to the use of telemedicine and tele-ICU by physicians working in the ICU. Materials and Methods: After getting the approval of the ethics committee, the questionnaire consisting of 3 sections and 44 questions created with Google Forms was sent via the social messaging platform. Results: One hundred forty seven physicians working in the intensive care unit participated in the survey. Half of the them stated that they do not use telemedicine in the ICU. Only 5% of the participants stated that they agreed that telemedicine has a legal basis, and 83.7% stated that training should be provided for its use. Conclusion: With the preparation of the legal grounds and adequate training support, an increase in the use of telemedicine in the ICU can be expected.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Davis TM, Barden C, Dean S, Gavish A, Goliash I, Goran S, et al. American Telemedicine Association Guidelines for TeleICU Operations. Telemed J E Health 2016;22:971-80.
 • 2. Uğur YL, Gökmen N. Tele-Intensive Care and the Current Situation in Turkey, Opportunities, Restrictions. Turkish J Intensive Care 2021;19:54-61.
 • 3. TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü [Internet]. Available from: http://sbsgm.saglik.gov.tr/ 4. Çapacı M, Özkaya S. COVID-19 Pandemi Döneminde Tele-tıp Uygulamaları. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi2020;25:260-2.
 • 5. Gajic O, Afessa B, Hanson AC, Krpata T, Yilmaz M, Mohamed SF, et al. Effect of 24-hour mandatory versus on-demand critical care specialist presence on quality of care and family and provider satisfaction in the intensive care unit of a teaching hospital. Crit Care Med 2008;36:36-44.
 • 6. Yoo BK, Kim M, Sasaki T, Melnikow J, Marcin JP. Economic Evaluation of Telemedicine for Patients in ICUs. Crit Care Med 2016;44:265-74.
 • 7. Shahpori R, Hebert M, Kushniruk A, Zuege D. Telemedicine in the intensive care unit environment--a survey of the attitudes and perspectives of critical care clinicians. J Crit Care 2011;26:328.e9-15.
 • 8. Lilly CM, McLaughlin JM, Zhao H, Baker SP, Cody S, Irwin RS; UMass Memorial Critical Care Operations Group. A multicenter study of ICU telemedicine reengineering of adult critical care. Chest 2014;145:500-7.
 • 9. Hawkins HA, Lilly CM, Kaster DA, Groves RH Jr, Khurana H. ICU Telemedicine Comanagement Methods and Length of Stay. Chest 2016;150:314-9.
 • 10. Alboraie M, Allam MA, Youssef N, Abdalgaber M, El-Raey F, Abdeen N, et al. Knowledge, Applicability, and Barriers of Telemedicine in Egypt: A National Survey. Int J Telemed Appl 2021;2021:5565652.
 • 11. Doğramacı YG. Teletıp, Sağlık Turizmi ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri: Mesafeli Sözleşmeler. İstanbul Hukuk Mecmuası 2020;78:657-710.
 • 12. Ibrahim MIM, Phing CW, Palaian S. Evaluation on knowledge and perception of Malaysian health professionals towards telemedicine. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2010;4:2052-7.
 • 13. Becker C, Frishman WH, Scurlock C. Telemedicine and Tele-ICU: The Evolution and Differentiation of a New Medical Field. Am J Med 2016;129:e333-4.
 • 14. Guinemer C, Boeker M, Fürstenau D, Poncette AS, Weiss B, Mörgeli R, et al. Telemedicine in Intensive Care Units: Scoping Review. J Med Internet Res. 2021;23:e32264.
APA karakoç e, ceylan i (2022). Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri. , 55 - 61. 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
Chicago karakoç ebru,ceylan ilkay Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri. (2022): 55 - 61. 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
MLA karakoç ebru,ceylan ilkay Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri. , 2022, ss.55 - 61. 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
AMA karakoç e,ceylan i Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri. . 2022; 55 - 61. 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
Vancouver karakoç e,ceylan i Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri. . 2022; 55 - 61. 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
IEEE karakoç e,ceylan i "Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri." , ss.55 - 61, 2022. 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
ISNAD karakoç, ebru - ceylan, ilkay. "Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri". (2022), 55-61. https://doi.org/10.4274/tybd.galenos.2022.63308
APA karakoç e, ceylan i (2022). Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri. Türk Yoğun Bakım Dergisi, 20(Ek 1), 55 - 61. 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
Chicago karakoç ebru,ceylan ilkay Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri. Türk Yoğun Bakım Dergisi 20, no.Ek 1 (2022): 55 - 61. 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
MLA karakoç ebru,ceylan ilkay Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri. Türk Yoğun Bakım Dergisi, vol.20, no.Ek 1, 2022, ss.55 - 61. 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
AMA karakoç e,ceylan i Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri. Türk Yoğun Bakım Dergisi. 2022; 20(Ek 1): 55 - 61. 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
Vancouver karakoç e,ceylan i Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri. Türk Yoğun Bakım Dergisi. 2022; 20(Ek 1): 55 - 61. 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
IEEE karakoç e,ceylan i "Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri." Türk Yoğun Bakım Dergisi, 20, ss.55 - 61, 2022. 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
ISNAD karakoç, ebru - ceylan, ilkay. "Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Teleyoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri". Türk Yoğun Bakım Dergisi 20/Ek 1 (2022), 55-61. https://doi.org/10.4274/tybd.galenos.2022.63308