Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES) Sayfa Aralığı: 113 - 116 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31590/ejosat.802936 İndeks Tarihi: 13-10-2022

Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Osteoartrit rahatsızlıklarını kızılötesi görüntü işleme yöntemini kullanarak erken teşhis edebilmektir. Çalışmamızda termal görüntüler farklı kişilerden alınmış olup CNN (Convolutional Neural Networks) yöntemini kullanılarak işlenmiştir. Gerçekleştirilen uygulama, ortopedi tetkik mekanizmasında Osteoartrit ön teşhisinde kullanılarak hastaların gereksiz yere radyasyona maruz kalmasını önlemek, ortaya çıkacak maddi yükün tedavinin ileri aşamalarında daha gerekli yerlerde harcanmasını sağlamak ve zaman açısından tasarruf edebilmek için planlanmıştır.
Anahtar Kelime: Termal kamera Termografi CNN (Convolutional Neural Networks) Osteoartrit

Application of Thermal Image Processing for Diagnosis in Knee Osteoarthritis

Öz:
Timely and accurate diagnosis made in time is very important in Osteoarthritis treatments for obtaining positive results from treatment. The aim of this study is to detect Osteoarthritis disorders early using the infrared image processing method. These images were taken from different individuals and processed using the CNN (Convolutional Neural Networks) method. In practice, to prevent unnecessary radiation exposure of patients by using the orthopedic examination mechanism in the pre-diagnosis of Osteoarthritis. It is planned to ensure that the material burden that will arise is spent in more necessary places in the later stages of treatment and to save time.
Anahtar Kelime: Thermal Camera Thermography CNN (Convolutional Networks) Osteoarthritis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arfaoui, A., Bouzid, M. A., Pron, H., Taiar, R., ve Polidori, G. (2012). Application of Infrared Thermography as a Diagnostic Tool of Knee Osteoarthritis. Journal of Thermal Science and Technology, 227.
 • Gade , R., ve Moeslund, T. (2014). Thermal Cameras and Applications: A Survey. Machine Vision veApplications, 25(1), 245-262.
 • Aktaş, M. (tarih yok). Enerji Verimliliği Deney Seti Sunumu. Ankara: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi.
 • Ansiklopedi, Ö. (2020, ocak 17). Termal_kamera. Termal kamera web sitesi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Termal_kamera adresinden alındı
 • Arden, N., ve Nevitt,, M. (2006). Osteoarthritis: epidemiology. Best practice ve research Clinical rheumatology, 20(1), 3-25.
 • Burnay, S., Williams, T., ve Jones, C. (1988). Applications of Thermal Imaging,. Adam Hilger, Bristol.
 • Byrnes, J. (2009). Unexploded Ordnance Detection and Mitigation. Berlin : Springer-Verlag. elfe, j., Sutton, C., Hardaker, N., Greenhalgh,, S., Karki, A., ve Dey, P. (2010). Anterior knee pain and cold knees. A possible association in women, The Knee, Vol. 17, 319-323.
 • Flir, A. (2010). The ultimate infrared handbook for RveD professionals. Boston.
 • Gülgör, E. (2019, Ekim 20). Termal Kamera Nedir. Termal Kamera Nedir Web Sitesi: http://www.sanpaelektronik.com/index.php/tr/bilgiler/item/512-termal-kamera-nedir adresinden alındı
 • Horvath, S., ve Hollander, J. (1949). Intra-articular temperature as a measure of joint reaction. J Clin Invest, Vol., 73, 441-469.
 • Ikeda, S., Tsumura , H., ve Torisu, T. (2005). Age-related quadricepsdominant muscle atropy and incident radiographic knee osteoarthritis. 10(121-126).
 • Jin, C., Yang , Y., Jun Xue, Z., Min Liu, K., ve Liu, J. (2012). Automated Analysis Method for Screening Knee Osteoarthritis using Medical Infrared Thermography. Journal of Medical and Biological Engineering, , 33(5), 471-477.
 • Nazmul Huda, A., ve Taib, S. (2013). Application of infrared thermography for predictive/preventive maintenance of thermal defect in electrical equipment. Appl.Therm. Eng. 61, 220-227.
 • Öztürk, Ş., & Özkaya, U. (2020). Skin Lesion Segmentation with Improved Convolutional Neural Network. Journal of digital imaging.
 • Pitas, I. (2000). Digital image processing algorithms and applications. Canada: John Wiley ve Sons.
 • Ring, E. (2000). The discovery of infrared radiation in 1800. The Imaging Science Journal.48(1):, 1-8.
 • Rogalski, A. (2002). Infrared detectors. Amsterdam: Electrocomponent Science Monographs, Gordon and Breach Science Publishers. sanpaelektronik web sitesi. (tarih yok). ekim 20, 2019 tarihinde http://www.sanpaelektronik.com/index.php/tr/bilgiler/item/512termal- kamera-nedir adresinden alındı
 • Selek, M. (2007). Infrared Termografi Yoluyla Metal Yorulmasinin Gerçek Zamanda AnaliZi. Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Shull, P. (2002). Nondestructive Evaluation: Theory, Techniques and Applications,. New York, NY, USA.: Marcel Dekker Incorporated,.
 • Turan, R. (2019). Akut/Kronik Fiziksel Travmali Olgularin Dijital Kizilötesi Termal Kamera Ile Değerlendirilmesi Ve Elde Edilen Bulgularin Travma Ile Nedensellik Bağinin Incelenmesi. Istanbul: İstanbul Tip Fakültesi Adli Tip Anabilim Dali Uzmanlik Tezi.
 • Umbaugh, S. (2005). Computer Imaging: Digital Image Analysis and Processing,. UK: Taylor ve Francis. Valderrabano , V., ve Steiger, C. ( 2011). Treatment and prevention of osteoarthritis through exercise and sports. (1-6).
 • Vollmer, M., ve Mollmann, K. P. (2010). Infrared thermal imaging. Germany: Wiley-VCH.
 • Younus, A., Widodoa, A., ve Yang, B. (2009). Application of thermal image: machine fault diagnosis using PCA and ICA combine with SVM. Dhaka, Bangladesh,: in: International Conference on Mechanical Engineering (ICME2009).
APA QALI A, Selek M (2020). Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması. , 113 - 116. 10.31590/ejosat.802936
Chicago QALI Afrah,Selek Murat Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması. (2020): 113 - 116. 10.31590/ejosat.802936
MLA QALI Afrah,Selek Murat Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması. , 2020, ss.113 - 116. 10.31590/ejosat.802936
AMA QALI A,Selek M Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması. . 2020; 113 - 116. 10.31590/ejosat.802936
Vancouver QALI A,Selek M Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması. . 2020; 113 - 116. 10.31590/ejosat.802936
IEEE QALI A,Selek M "Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması." , ss.113 - 116, 2020. 10.31590/ejosat.802936
ISNAD QALI, Afrah - Selek, Murat. "Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması". (2020), 113-116. https://doi.org/10.31590/ejosat.802936
APA QALI A, Selek M (2020). Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES)), 113 - 116. 10.31590/ejosat.802936
Chicago QALI Afrah,Selek Murat Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 0, no.Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES) (2020): 113 - 116. 10.31590/ejosat.802936
MLA QALI Afrah,Selek Murat Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.0, no.Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES), 2020, ss.113 - 116. 10.31590/ejosat.802936
AMA QALI A,Selek M Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 0(Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES)): 113 - 116. 10.31590/ejosat.802936
Vancouver QALI A,Selek M Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 0(Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES)): 113 - 116. 10.31590/ejosat.802936
IEEE QALI A,Selek M "Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması." Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0, ss.113 - 116, 2020. 10.31590/ejosat.802936
ISNAD QALI, Afrah - Selek, Murat. "Diz Osteoartritinde Tanı İçin Termal Görüntü İşlemenin Uygulanması". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES) (2020), 113-116. https://doi.org/10.31590/ejosat.802936