Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES) Sayfa Aralığı: 148 - 153 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31590/ejosat.803377 İndeks Tarihi: 13-10-2022

Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi

Öz:
Hiperspektral görüntüleme yöntemleri askeri uygulamar, kimyasal analizler, tarım alanı analizeleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Görüntünün kaydedilmesi esnasında her piksel değerine objeden yansıyan ışığın dalga boyları kaydedilerek oluşturulan matris verileri ile hipersipektral görüntü elde edilmektedir. Hiperspektral görüntüleme ile görünür dalga boyu (400- 700nm) haricinde kızıl ötesi gibi diğer dalga boylarına ait veriler de elde edilmektedir. Bu veriler yardımı ile spektral imzalar elde edilmektedir. Hiperspektral görüntüleme uygulamaları çoğunlukla görünür ışıkta aynı renge sahip birbirine karışmış birçok bileşenin ayırt edilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışamda genel kullanınım aksine, hiperspektral görüntüleme yöntemi nesnelerin spektral imzasının zamanla değişimini konu almaktadır. Kriminal incelemelerde kullanılan görüntüleme yöntemi RGB kameralar ile sağlanmakta ve olay yerine ait incelemeler bu görüntüler üzerinden yapılmaktadır. Olay yerinden alınan görüntülerin laboratuvar ortamında incelenmektedir. Laboratuvar ortamında incelenmesi yerine taşınabilir bir sistemle olay yerinde inceleme ve sonuç elde etmeye yönelik yapılan bu çalışmada numunelerin zaman bilgileri tespit edilmesi hedeflenmiştir. Buradaki zaman bilgisi, olayın meydana geliş süresini analiz etmeyi içermektedir. Bu çalışmada ortam aydınlatması için halojen lamba, görüntü kaydı için 400-100 nm dalga boylarında görüntü kaydı yapan hiperspektral kamera kullanılmıştır. Hiperspekral kamera ile elde edilen olay yerindeki vücut kalıntılarının (kan, tükürük, idrar) spekral imazaları elde edilmiştir. İlgili alana ait temiz yüzeyden alınan spektral imza ile karşılaştırılarak elde edilen zamana bağlı değişim grafiklerindeği yoğunluk değerleri, vücut kalıntılarının olay yerinde ne kadar zamandır kaldığına dair bilgileri barındırdırdığı görülmüştür.
Anahtar Kelime: Hiperspektral görüntüleme Adli Tıp Görüntüleme Kriminal Görüntüleme

Determination of Time-Dependent Changes of Body Fluids Using Hyperspectral Imaging for Criminal Examination

Öz:
Hyperspectral imaging methods are used in many fields such as military applications, chemical analysis, agricultural field analysis. While recording the image, wavelengths of light reflected from the object are recorded for each pixel value. Hypersipectral images are obtained with the matrix data created after recording. In addition to the visible wavelength (400-700nm), data of other wavelengths such as infrared are also obtained with hyperspectral imaging. Spectral signatures are obtained with the help of these data. Hyperspectral imaging applications are mostly used to distinguish many intermixed components with the same color in visible light. In this study, the hyperspectral imaging method, contrary to its general use, is about the change in the spectral signature of objects over time. The imaging method used in criminal investigations is provided by RGB cameras and the investigations of the scene are made with these images. The images obtained from the crime scene are analyzed in the laboratory environment. It is aimed to determine the time information of the samples in this study, which was carried out to examine the scene and obtain results with a portable system instead of being examined in a laboratory environment. The time information here includes analyzing the occurrence time of the event. In this study, a halogen lamp was used for ambient lighting, and a hyperspectral camera recording images at 400-100 nm wavelengths was used for image recording. Specral imprints of body remains (blood, saliva, urine) at the scene obtained by the hyperspecral camera were obtained. The density values in the time-dependent graphs obtained by comparing with the spectral signature taken from the clean surface of the relevant area, the information about how long the body remains remained at the scene. It has been seen to host.
Anahtar Kelime: Hyperspectral Imaging Forensic Imaging Criminal Imaging

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adam, E., Mutanga, O., Rugege, D., Multispectral and hyperspectral remote sensing for identification and mapping of wetland vegetation: a review, Wetlands Ecology and Management 18 (3) (2010) 281e296 (in English).
 • Afromowitz, M.A., Callis, J.B., Heimbach, D.M., DeSoto, L.A., Norton, M.K., Multispectral imaging of burn wounds: a new clinical instrument for evaluating burn depth, IEEE Transactions on Biomedical Engineering 35 (10) (1988) 842e850.
 • Carrasco, O., Gomez, R.B., Chainani, A., Roper, W.E., Hyperspectral imaging applied to medical diagnoses and food safety, in: Proc. SPIE 5097, Geo-Spatial and Temporal Image and Data Exploitation III, 2003, pp. 215e221.
 • Edelman, G.J., Gaston, E., Van Leeuwen, T.G., Cullen, P.J., Aalders, M.C.G., Hyperspectral imaging for non-contact analysis of forensic traces, Forensic Science International 223 (1e3) (2012) 28e39.
 • Edelman, G., van Leeuwen, T. G., & Aalders, M. C. G. (2012). Hyperspectral imaging for the age estimation of blood stains at the crime scene. Forensic Science International, 223(1-3), 72–77. doi:10.1016/j.forsciint.2012.08.003
 • Fei, B. (2020). Hyperspectral imaging in medical applications. Hyperspectral Imaging, 523–565. doi:10.1016/b978-0-444-63977- 6.00021-3
 • Feng, Y.Z., Sun, D.W., Application of hyperspectral imaging in food safety inspection and control: a review, Critical Reviews in Food Science and Nutrition 52 (11) (2012) 1039e1058 (in English).
 • Fischer, C., Kakoulli, I., Multispectral and hyperspectral imaging technologies in conservation: current research and potential applications, Studies in Conservation 51 (Suppl. 1) (2006) 3e16.
 • Govender, M., Chetty, K., Bulcock, H., A review of hyperspectral remote sensing and its application in vegetation and water resource studies, Water SA 33 (2) (2007).
 • Gowen, A.A., O’Donnell, C.P., Cullen, P.J., Downey, G., Frias, J.M., Hyperspectral imaging e an emerging process analytical tool for food quality and safety control, Trends in Food Science & Technology 18 (12) (2007) 590e598.
 • Liang, H., Advances in multispectral and hyperspectral imaging for archaeology and art conservation, Applied Physics A 106 (2) (2012) 309e323 (in English).
 • Malkoff, D.B., Oliver, W.R., Hyperspectral imaging applied to forensic medicine, Proceedings of SPIE (2000) 108e116.
 • Zhao, J., Zhong, Y., Jia, T., Wang, X., Xu, Y., Shu, H., & Zhang, L. (2018). Spectral-spatial classification of hyperspectral imagery with cooperative game. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 135, 31–42. doi:10.1016/j.isprsjprs.2017.10.006.
APA Hatipoğlu R, canan s, Ceylan M (2020). Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi. , 148 - 153. 10.31590/ejosat.803377
Chicago Hatipoğlu Rıdvan Safa,canan süleyman,Ceylan Murat Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi. (2020): 148 - 153. 10.31590/ejosat.803377
MLA Hatipoğlu Rıdvan Safa,canan süleyman,Ceylan Murat Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi. , 2020, ss.148 - 153. 10.31590/ejosat.803377
AMA Hatipoğlu R,canan s,Ceylan M Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi. . 2020; 148 - 153. 10.31590/ejosat.803377
Vancouver Hatipoğlu R,canan s,Ceylan M Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi. . 2020; 148 - 153. 10.31590/ejosat.803377
IEEE Hatipoğlu R,canan s,Ceylan M "Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi." , ss.148 - 153, 2020. 10.31590/ejosat.803377
ISNAD Hatipoğlu, Rıdvan Safa vd. "Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi". (2020), 148-153. https://doi.org/10.31590/ejosat.803377
APA Hatipoğlu R, canan s, Ceylan M (2020). Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES)), 148 - 153. 10.31590/ejosat.803377
Chicago Hatipoğlu Rıdvan Safa,canan süleyman,Ceylan Murat Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 0, no.Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES) (2020): 148 - 153. 10.31590/ejosat.803377
MLA Hatipoğlu Rıdvan Safa,canan süleyman,Ceylan Murat Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.0, no.Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES), 2020, ss.148 - 153. 10.31590/ejosat.803377
AMA Hatipoğlu R,canan s,Ceylan M Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 0(Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES)): 148 - 153. 10.31590/ejosat.803377
Vancouver Hatipoğlu R,canan s,Ceylan M Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 0(Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES)): 148 - 153. 10.31590/ejosat.803377
IEEE Hatipoğlu R,canan s,Ceylan M "Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi." Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0, ss.148 - 153, 2020. 10.31590/ejosat.803377
ISNAD Hatipoğlu, Rıdvan Safa vd. "Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Ejosat Özel Sayı 2020 (ICCEES) (2020), 148-153. https://doi.org/10.31590/ejosat.803377