Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 65 - 84 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri

Öz:
Araştırma, Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiAnabilim Dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının ders çalışırkenkullandıkları öğrenme stratejilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, varolanbir durumu betimlemeyi amaçlayan tarama modeli bir çalışma yürütülmüştür.Araştırmanın evrenini Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler,örneklemini ise 2009–2010 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Kırşehir EğitimFakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenimgörmekte olan öğretmen adayları 176’sı kız ve 218’i erkek 394 öğrenci oluşturmaktadır.Çalışmada, likert tipi beşli bir ölçek kullanılmış ve veriler üzerinde SPSS 15 paketprogramıyla yüzde, frekans, t-testi, ANOVA ve Pearson korelasyonu analizleriyapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının kullandıklarıbazı öğrenme stratejilerinin, cinsiyet, öğretim durumu ve öğrenim gördükleri sınıfdüzeyine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

Pre-Service social science studies students’ use of learning stragjies

Öz:
This research was done in order to determine the learning strategies which use studyinglesson of teacher candidates who were ElemantarySocial Studies teacher trainingdepartment of Kırşehir Faculty of Education.For this purpose, the scannig model that anexisting state of aims to describe a study was conducted..Population of the study consistedof the students of Ahi Evran University and 394 students,178 girls and 218 boys attendingteacher candidates who were Elemantary Social Studies teacher training department ofKırşehir Faculty of Education fall semesterof the 2009-2010 academic year were thesubject of study. In the study, a five likert type scale used and on the data packet with theprogram SPSS 15 percent, frequency, t-test, ANOVA and Pearson correlation analysiswas made. As a result of study, it had been found that there are some meaningfuldifferences in learning strategies of Social Studies teacher candidates in terms of their,gender,educational status and according to grade of their study showed.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Çelikkaya T (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. , 65 - 84.
Chicago Çelikkaya Tekin Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. (2010): 65 - 84.
MLA Çelikkaya Tekin Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. , 2010, ss.65 - 84.
AMA Çelikkaya T Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. . 2010; 65 - 84.
Vancouver Çelikkaya T Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. . 2010; 65 - 84.
IEEE Çelikkaya T "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri." , ss.65 - 84, 2010.
ISNAD Çelikkaya, Tekin. "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri". (2010), 65-84.
APA Çelikkaya T (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 65 - 84.
Chicago Çelikkaya Tekin Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11, no.3 (2010): 65 - 84.
MLA Çelikkaya Tekin Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.3, 2010, ss.65 - 84.
AMA Çelikkaya T Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(3): 65 - 84.
Vancouver Çelikkaya T Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(3): 65 - 84.
IEEE Çelikkaya T "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, ss.65 - 84, 2010.
ISNAD Çelikkaya, Tekin. "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11/3 (2010), 65-84.