YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl: 2022 Cilt: 2022 Sayı: 58 Sayfa Aralığı: 18 - 37 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.47998/ikad.1048966 İndeks Tarihi: 18-10-2022

YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öz:
Geçmişten günümüze kadar gelen süreçte bireyler, bir şekilde tanınır ve şöhret olmanın yollarını aramışlardır. Dünya da ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler ve beraberinde küreselleşme olgusu toplumsal yapıyı değiştirmiştir. Kitle iletişim araçlarının gelişimi bireylerin tanınır olmasını sağlamış ve şöhret olmayı olanaklı kılan yolları açmıştır. Özellikle televizyonun özel kanallarla birlikte nicel olarak çoğalmaları, yarışma programları, reality şovlar, diziler sıradan insanların şöhrete ulaşmalarına imkân tanımıştır. Zaman içerisinde de yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkması ile birlikte şöhret kavramı dönüşüme uğrayarak, her teknoloji ile ortaya çıkan yeni şöhret biçimlerini içerecek şekilde genişlemiştir. Günümüzde giderek dijitalleşen dünyada, şöhretini sosyal medya aracılığıyla kazanan ve sosyal medya şöhret(influencers)’leri olarak bilinen yeni nesil şöhret türlerinin olağanüstü büyümesine şahit olmaktayız. Sosyal medya bir taraftan şöhret kültürü ile şekillenirken bir yandan da şöhret kültürüne şekil vermektedir. Bu bağlamda da çalışmada yeni medya çağının şöhret kültürünü değişikliğe uğrattığını, sıradan insanların ya da bazı meslek gruplarından tanınmayan bireylerin sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımlarla belirli bir takipçi kitlesine ulaşıp mikro ölçekte şöhrete ulaşmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, şöhret kavramının ortaya çıktığı dönem ve iletişim teknolojileri bağlamındaki ilişkisi ele alınarak sosyal medya şöhretleri içerisinde yer alan ve Instagram’da ün kazanan mikro şöhretler ele alınmıştır. Sıradan insanların ve meslek gruplarındaki tanınmayan bazı bireylerin yaptıkları paylaşımlarla şöhret olmalarını sağlayan sosyal medya uygulamaları, kişilerin tanınmasına, ün kazanmasına yol açarak şöhret olmalarına imkân tanımaktadır. Bu kişiler, çeşitli alanlarda yüksek oranda takipçi sayısına ulaşarak paylaşımları ile onları etkileyip, kanaat önderliği de yapmaktadırlar. Aynı zamanda da takipçileri ile etkileşimde bulunarak ve özel yaşamlarından kesitler paylaşarak takipçi sayılarını koruyup mikro şöhretlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar.
Anahtar Kelime: şöhret yeni medya mikro şöhret

Transformatıon Of The Celebrity İn The New Media Age: A Revıew On Micro Celebrity (Influencers)

Öz:
From the moment of existence of man there is a desire to be liked, to be known and to be famous. In the process from the past to the present, individuals are somehow recognized and sought ways to become fame. Economic and technological developments in the world and in our country and the phenomenon of globalization have changed the social structure. With the development of mass media, the ways that make it possible for individuals to be known and become famous have been opened. Especially the quantitative proliferation of television with private channels, competition programs, reality shows, TV series have enabled ordinary people to reach fame. Over time, the concept of fame has evolved to include new forms of fame emerging with every new technology. In the increasingly digital world today, we are witnessing the extraordinary growth of a new generation of fame type known as social media influencers, which have earned their reputation through social media. While social media is shaped by the culture of fame, it also shapes the culture of fame. In this context, it is aimed to examine that social media has changed the culture of fame and that ordinary people reach fame through social media. By considering the period in which the concept of fame emerged and its relation in the context of communication technologies, Instagram micro-reputations, which are among social media celebrities, have been examined. Social media applications that enable ordinary people to become famous allow people to be known and become famous by making them famous. These people reach a high number of followers in various fields and influence them with their posts and also become opinion leaders. At the same time, they try to maintain their follower numbers by interacting with their followers and sharing sections of their private lives.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abidin, C. (2018). Familygoals: family ınfluencers, calibrated amateurism, and justifying young digital labor. Social Media Society. Retrieved from https://doi.org/10.1177/2056305117707191
 • Aydın, O. Ş. (2008). Şöhret kültürü: toplumsal değişim ve medyanın rolü. 98.
 • Arık, E., (2013). Siradan İnsanin Yükşelişi: Sosyal Medya Şöhretleri. İletişim Ve Diplomasi, 97.
 • Bagdikian, B. H. (2016). Yeni Medya Tekeli. Ankara: Akılçelen Kitaplar.
 • Boyd, S. (2016). How Instagram micro-influencers are changing your mind one sponsored post at a time. Forbes. Recuperado de: https://www. forbes. com/sites/sboyd/2016/06/28/how-instagram-micro-influencers-are-changing-your-mind-one-sponsored-post-at-a-time.
 • Chakraborty. G., Das, A., (2018). Celebrıty and Medıa, Arefereed Journal, http://parbo.in/wp-content/uploads/2018/10/Celebrity-And-Media.pdf adresinden 17.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Cashmore, E. (2007). Celebrity culture. The Blackwell Encyclopedia of Sociology.
 • Dhanesh, G. S., & Duthler, G. (2019). Relationship management through social media influencers: Effects of followers’ awareness of paid endorsement. Public Relations Review, 45(3), 101765.
 • Driessens, O. (2013). The celebritization of society and culture: Understanding the structural dynamics of celebrity culture. International journal of cultural studies, 16(6), 641-657.
 • Jerslev A and Mortensen M (2016) What is the self in the celebrity selfie? Celebrification, phatic communication and performativity. Celebrity Studies 7(2): 249–263.
 • Khamis, S., Ang, L., & Welling, R. (2017). Self-branding,‘micro-celebrity’and the rise of Social Media Influencers. Celebrity studies, 8(2), 191-208.
 • Marshall, P. D. (2014). Celebrity and power: Fame in contemporary culture: U of Minnesota Press.
 • Marwick, A., and Boyd, D. (2011). To see and be seen: Celebrity practice on Twitter. Convergence, 17(2), 139-158.
 • Marwick, A. (2015). Status update: Celebrity, publicity and self-branding in Web 2.0 (Doctoral dissertation). New York University.
 • Melissa, D. (2019). The 5 Different Types of Social Media Influencers - Rep. [online] Rep. Retrieved from: https://repped.io/blog/5-types-social-media-influencers/ [Accessed 23 May 2020].
 • Niedzviecki, H. (2010). Dikizleme günlüğü: Kendimizi ve komşularımızı gözetlemeyi niçin bu kadar sevdik. Ayrıntı Yayınları.
 • Rojek, C. (2003). Şöhret,(Çev. SK Akbaş & K. Kızıltuğ). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Senft, T. M. (2008). Camgirls: Celebrity and community in the age of social networks .International Journal of Performance Arts and Digital Media, 4(2-3), 189-193. DOI: 10.1386/padm.4.2_3.189_5
 • Tanupabrungsun, S., & Hemsley, J. (2018). Studying celebrity practices on Twitter using a framework for measuring media richness. Social Media+ Society, 4(1), 2056305118763365.
 • Turner, G. (2013). The mass production of celebrity: ‘Celetoids’, reality TV and the ‘demotic turn’. International journal of cultural studies, 9(2), 153-165.
 • Turner, G. (2010). Approaching celebrity studies. Celebrity studies, 1(1), pp. 11-20.
 • https://www.boomsocial.com/Instagram/UlkeSektor/turkey/fenomenler?page=2 adresinden 12.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.boomsocial.com/Instagram/Hesap/sahangiller-199377435 adresinden 12.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.boomsocial.com/Instagram/Hesap/mutfagiseviyorum-1184966056 adresinden 12.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.boomsocial.com/Instagram/Hesap/haticekubratongar-2137656295 adresinden 12.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.boomsocial.com/Instagram/Hesap/akademisyenanne-24612998 adresinden 12.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.boomsocial.com/Instagram/Hesap/alperrende-51910062 adresinden 12.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.boomsocial.com/Instagram/Hesap/nefis_mutfagim-1407220853 adresinden 12.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.boomsocial.com/Instagram/Hesap/naletbebee-1820032364 adresinden 12.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.boomsocial.com/Instagram/Hesap/sutlumutfak-1409298227 adresinden 12.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.boomsocial.com/Instagram/Hesap/drzahidekucuk-3208985797 adresinden 12.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.boomsocial.com/Instagram/Hesap/serminyasarofficial-1433622303 adresinden 12.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.boomsocial.com/Instagram/Hesap/ebruzulfikaroglu-308043896 adresinden 12.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.boomsocial.com/Instagram/Hesap/esraezmecii-179824963 adresinden 12.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
APA BİRİCİK Z (2022). YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. , 18 - 37. 10.47998/ikad.1048966
Chicago BİRİCİK Zeynep YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. (2022): 18 - 37. 10.47998/ikad.1048966
MLA BİRİCİK Zeynep YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. , 2022, ss.18 - 37. 10.47998/ikad.1048966
AMA BİRİCİK Z YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. . 2022; 18 - 37. 10.47998/ikad.1048966
Vancouver BİRİCİK Z YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. . 2022; 18 - 37. 10.47998/ikad.1048966
IEEE BİRİCİK Z "YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME." , ss.18 - 37, 2022. 10.47998/ikad.1048966
ISNAD BİRİCİK, Zeynep. "YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME". (2022), 18-37. https://doi.org/10.47998/ikad.1048966
APA BİRİCİK Z (2022). YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2022(58), 18 - 37. 10.47998/ikad.1048966
Chicago BİRİCİK Zeynep YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2022, no.58 (2022): 18 - 37. 10.47998/ikad.1048966
MLA BİRİCİK Zeynep YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.2022, no.58, 2022, ss.18 - 37. 10.47998/ikad.1048966
AMA BİRİCİK Z YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2022; 2022(58): 18 - 37. 10.47998/ikad.1048966
Vancouver BİRİCİK Z YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2022; 2022(58): 18 - 37. 10.47998/ikad.1048966
IEEE BİRİCİK Z "YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME." İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2022, ss.18 - 37, 2022. 10.47998/ikad.1048966
ISNAD BİRİCİK, Zeynep. "YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME". İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2022/58 (2022), 18-37. https://doi.org/10.47998/ikad.1048966