Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 922 - 933 Metin Dili: Türkçe

İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme

Öz:
Bu araştırma ilköğretim bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, veriler ilköğretim bölümü son sınıfında öğrenim gören 223 öğretmen adayından toplanmıştır. Öğretmen adaylarına Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven (2000) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği yanıtlanmak üzere verilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını derinlemesine yorumlamak amacıyla adaylara açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Bu sorular ile adayların meslek bilgisi ve alan eğitimi dersleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini öğrenmek amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları ile bağlı bulundukları programlar arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, adayların almış oldukları meslek bilgisi derslerinin mesleğe yönelik tutumları üzerine olumlu etkisi olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Examining preservice teachers’ attitudes towards teaching profession in elementary education: A combination of quantitative and qualitative methods

Öz:
Purpose of this study is to examine preservice teachers’ attitudes towards teaching profession in elementary education. In this study, quantitative and qualitative research approaches were used. In the quantitative part, data were obtained from 223 final year preservice teachers studying in elementary education department. Attitudes Scale Towards Teaching developed by Erkuş, Sanlı, Bağlı and Güven (2000) was administered to participants. In the qualitative part, open-ended questions were asked to the participants to understand their attitudes towards teaching profession in depth. Findings indicated that there are differences between preservice teachers’ attitudes and programs they enroll in. Results of the study indicated that pedagogy courses influence preservice teachers’ attitudes positively towards teaching.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA HACIÖMEROĞLU G, TAŞKIN Ş (2010). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. , 922 - 933.
Chicago HACIÖMEROĞLU GÜNEY,TAŞKIN Şahin Çiğdem İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. (2010): 922 - 933.
MLA HACIÖMEROĞLU GÜNEY,TAŞKIN Şahin Çiğdem İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. , 2010, ss.922 - 933.
AMA HACIÖMEROĞLU G,TAŞKIN Ş İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. . 2010; 922 - 933.
Vancouver HACIÖMEROĞLU G,TAŞKIN Ş İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. . 2010; 922 - 933.
IEEE HACIÖMEROĞLU G,TAŞKIN Ş "İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme." , ss.922 - 933, 2010.
ISNAD HACIÖMEROĞLU, GÜNEY - TAŞKIN, Şahin Çiğdem. "İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme". (2010), 922-933.
APA HACIÖMEROĞLU G, TAŞKIN Ş (2010). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İlköğretim Online (elektronik), 9(3), 922 - 933.
Chicago HACIÖMEROĞLU GÜNEY,TAŞKIN Şahin Çiğdem İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İlköğretim Online (elektronik) 9, no.3 (2010): 922 - 933.
MLA HACIÖMEROĞLU GÜNEY,TAŞKIN Şahin Çiğdem İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İlköğretim Online (elektronik), vol.9, no.3, 2010, ss.922 - 933.
AMA HACIÖMEROĞLU G,TAŞKIN Ş İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İlköğretim Online (elektronik). 2010; 9(3): 922 - 933.
Vancouver HACIÖMEROĞLU G,TAŞKIN Ş İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İlköğretim Online (elektronik). 2010; 9(3): 922 - 933.
IEEE HACIÖMEROĞLU G,TAŞKIN Ş "İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme." İlköğretim Online (elektronik), 9, ss.922 - 933, 2010.
ISNAD HACIÖMEROĞLU, GÜNEY - TAŞKIN, Şahin Çiğdem. "İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme". İlköğretim Online (elektronik) 9/3 (2010), 922-933.