Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri

Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1148 - 1158 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri

Öz:
Bu araştırma, üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme sürecinde hangi öğrenme stratejilerini kullandıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubu ilköğretim ikinci kademedeki 101 (50 kız, 51 erkek) üstün yetenekli öğrenciden oluşmaktadır. Veriler t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Mann Whitney U testi ve Scheffe testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları üstün yetenekli öğrencilerin duyuşsal stratejileri sıklıkla kullandıklarını göstermiştir. Kız öğrenciler, anlamlandırma, örgütleme ve duyuşsal stratejileri erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha fazla kullanmaktadırlar. Erkek öğrenciler yineleme stratejilerini kızlara göre anlamlı düzeyde daha fazla kullanmaktadırlar. Altıncı sınıf öğrencileri anlamayı izleme stratejilerini yedinci sınıf öğrencilerinden anlamlı düzeyde daha fazla kullanmaktadırlar. Altıncı sınıf öğrencileri örgütleme stratejilerini yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinden anlamlı düzeyde daha fazla kullanmaktadırlar. Bulgular, ilgili literatürde tartışıldı, teori ve araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Spor Bilimleri

Learning strategies of gifted elementary students

Öz:
The purpose of this study was to investigate gifted elementary students learning strategies in learning process. The study group consisted of 101 (50 female, 51 male) gifted students in elementary level. Data were analyzed with using t-test, one way ANOVA, Mann Whitney U test and Scheffe test. Results showed that affective strategies frequently were used by gifted students. Female students used elaboration, comprehension monitoring and organizing strategies significantly more than males. Male students used rehearsal strategy significantly more than females. 6th grade students’ were used comprehension monitoring strategies significantly more than 7th grade students. 6th grade students’ were used organizing strategies significantly more than 7th, and 8th grade students. The results were discussed relation to literature and implications for theory and research were offered.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, K. Ü. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme, İzmir.
 • Arends R. I. (1997) Classroom instruction and management. The McGraw-Hill Companies, Inc
 • Ertürk, S. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınları.
 • Gagnè, R.M. (1988). Principles of instructional design. Chicago: Halt, Rinehart and Winston.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Güven, M. (2008). Development of learning strategies scale: study of validation and reliability. World Applied Sciences Journal, 4(1):31-36.
 • Katims, D. S & Harris, S. (1997). Improving the reading comprehension of middle school students in inclusive classrooms. Journal of Adolescent & Adult Literacy, Vol. 41 Issue 2, p116, 8p, 3 Charts
 • Kontaş, H. (2009). Bilsem öğretmenlerinin program geliştirme ihtiyaçlarına ilişkin geliştirilen programın etkililiği.(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • King-Sears, M. E. (1997). Best academic practices for inclusive classrooms. Focus on Exceptional Children, 29(7), 1-22.
 • Lefrançois, R.G. (1997). Pyschology for teaching. USA: Presley.
 • Metin, N. (1999). Üstün Yetenekli Çocuklar. Ankara: Öz Aşama Matbaacılık.
 • Özer, B. (1998). Öğrenmeyi öğretme. Eğitim Bilimlerinde Yenilikler. Editör: Ayhan Hakan, İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1016.
 • Risemberg, R. & Zimmerman, B.J. (1992). Self-regulated in gifted students. Roeper Review, Vol. 15, Issue 2.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Schunk, D.H. & Zimmerman, B.J. (2003). Self-regulation and learning. In W.M. Reynolds & G.J. Miller (Ed.), Handbook of psychology. Vol.7, pp.59-79. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Weinstein, C.E. (1988). Assessment and training of student learning strategies. Learning strategies and learning strategies (Ed.) Ronald R. Schmeck. New York: Plenum pres.
 • Weinstein, C. E. & Mayer, R.E. (1986). The teaching of learning strategies: Handbook of research on teaching (Ed.). M.C. Wittrock. New York: Macmillan.
 • Wittrock, M.C. (1986). Students’ thought processes. Handbook of research on teaching. (Ed.) M.C. Wittrock. New York: Macmillan.
 • www.nagc.org/uploadedFiles/Information_and_Resources/NCATE_standards/final%20standards%20 (Erişim tarihi: 05.05.2006).
APA Kontaş H (2010). Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. , 1148 - 1158.
Chicago Kontaş Hakkı Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. (2010): 1148 - 1158.
MLA Kontaş Hakkı Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. , 2010, ss.1148 - 1158.
AMA Kontaş H Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. . 2010; 1148 - 1158.
Vancouver Kontaş H Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. . 2010; 1148 - 1158.
IEEE Kontaş H "Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri." , ss.1148 - 1158, 2010.
ISNAD Kontaş, Hakkı. "Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri". (2010), 1148-1158.
APA Kontaş H (2010). Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. İlköğretim Online (elektronik), 9(3), 1148 - 1158.
Chicago Kontaş Hakkı Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. İlköğretim Online (elektronik) 9, no.3 (2010): 1148 - 1158.
MLA Kontaş Hakkı Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. İlköğretim Online (elektronik), vol.9, no.3, 2010, ss.1148 - 1158.
AMA Kontaş H Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. İlköğretim Online (elektronik). 2010; 9(3): 1148 - 1158.
Vancouver Kontaş H Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. İlköğretim Online (elektronik). 2010; 9(3): 1148 - 1158.
IEEE Kontaş H "Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri." İlköğretim Online (elektronik), 9, ss.1148 - 1158, 2010.
ISNAD Kontaş, Hakkı. "Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri". İlköğretim Online (elektronik) 9/3 (2010), 1148-1158.