THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS

Yıl: 2022 Cilt: 21 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2600 - 2617 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.21547/jss.1147275 İndeks Tarihi: 28-10-2022

THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS

Öz:
In order for more than one creditor to have a lien on the debtor's assets and to distribute the cashed assets among the creditors, a rank order is applied. Whether the receivables are pledged, privileged, preferential or public receivables, whether the debtor is in bankruptcy or not, affects the ranking list. Another important issue affecting the order list is whether the receivable subject to the seizure in the first place arises from a public receivable or private law relationship. The location of the collection office that will convert the seized movable or real estate into cash may also differentiate the practices. In the case of only public receivables, the provisions of the Law on the Collection of Public Receivables and the provisions of the Execution and Bankruptcy Law are applied if there are only receivables arising from private law relations, and there is usually no problem. However, in case of lien on the same asset for the receivables arising from the relationship between public receivables and private law, the two laws that bring exceptions to each other have to be applied together, which can cause confusion in creating the list. In this study, the exceptions that both collection laws apply to each other will be revealed through different variations.
Anahtar Kelime: list of creditors participation in seizure liquidation public receivable receivable list of creditors, participation in seizure, liquidation, public receivable, receivable

KAMU VE ÖZEL ALACAKLARIN HACZE İŞTİRAKİ VE SIRA CETVELİNİN HAZIRLANMASI

Öz:
Borçlunun malvarlıkları üzerinde birden fazla alacaklının haciz talebinin bulunması ve nakde çevrilen malvarlıklarının alacaklılar arasında paylaştırılabilmesi için öncelikle sıra cetveli hazırlanması gerekmektedir. Sıra cetvelinin hazırlanmasında alacakların rehinli, imtiyazlı, rüçhanlı veya kamu alacağı olup olmaması, borçlunun iflas durumunda bulunup bulunmaması sıra cetvelini etkilemektedir. Birinci sıradaki hacze konu alacağın kamu alacağı olması veya özel hukuk ilişkisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sıra cetvelini etkileyen diğer önemli bir husustur. Haczedilen menkul veya gayrimenkulün nakde çevrilmesini yapacak tahsil dairesinin neresi olduğu da uygulamaları farklılaştırabilmektedir. Sadece kamu alacaklarının bulunması halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri, sadece özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan alacakların bulunması halinde ise İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanmakta ve çoğunlukla bir sorun çıkmamaktadır. Ancak kamu alacakları ile özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan alacaklar için aynı varlık üzerinden haciz uygulanması halinde birbirine istisnalar getiren iki kanunun birlikte uygulanmak durumunda kalınması sıra cetvelini oluşturmada karışıklıklara neden olabilmektedir. Bu çalışmada her iki tahsilat kanununun birbirine uyguladığı istisnalar farklı varyasyonlar üzerinden ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ASLAN M (2022). THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS. , 2600 - 2617. 10.21547/jss.1147275
Chicago ASLAN MEMDUH THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS. (2022): 2600 - 2617. 10.21547/jss.1147275
MLA ASLAN MEMDUH THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS. , 2022, ss.2600 - 2617. 10.21547/jss.1147275
AMA ASLAN M THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS. . 2022; 2600 - 2617. 10.21547/jss.1147275
Vancouver ASLAN M THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS. . 2022; 2600 - 2617. 10.21547/jss.1147275
IEEE ASLAN M "THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS." , ss.2600 - 2617, 2022. 10.21547/jss.1147275
ISNAD ASLAN, MEMDUH. "THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS". (2022), 2600-2617. https://doi.org/10.21547/jss.1147275
APA ASLAN M (2022). THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(4), 2600 - 2617. 10.21547/jss.1147275
Chicago ASLAN MEMDUH THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21, no.4 (2022): 2600 - 2617. 10.21547/jss.1147275
MLA ASLAN MEMDUH THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.4, 2022, ss.2600 - 2617. 10.21547/jss.1147275
AMA ASLAN M THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 21(4): 2600 - 2617. 10.21547/jss.1147275
Vancouver ASLAN M THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 21(4): 2600 - 2617. 10.21547/jss.1147275
IEEE ASLAN M "THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS." Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, ss.2600 - 2617, 2022. 10.21547/jss.1147275
ISNAD ASLAN, MEMDUH. "THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS". Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21/4 (2022), 2600-2617. https://doi.org/10.21547/jss.1147275