Yıl: 2022 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 690 - 707 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-10-2022

Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü

Öz:
Araştırmada, kuramsal ve yazında yapılan araştırmalar ışığında bu çalışma, etkileşim adaletinin lider-üye etkileşimi ile sanal kaytarma davranışı arasındaki ilişkide aracılık rolünün bulunup bulunmadığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, öncelikle araştırma değişkenleri kavramsal çerçevede ele alınmış, araştırma modeli kapsamında hipotezler oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan hipotezler yapısal eşitlik modellemesi ile test edilerek bulgular ortaya konulmuştur. Araştırma, Somali’nin Hargeisa şehrinde bankacılık ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren özel işletmelerdeki 260 beyaz yakalı çalışanı kapsamaktadır. Araştırmaya ait veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma modeli kapsamında oluşturulan hipotezler IBM AMOS 26 istatistik programı kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Araştırmanın bulguları, lider-üye etkileşiminin sanal kaytarma davranışını olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca, etkileşim adaletinin lider- üye etkileşimi ile sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisinde aracılık rolü bulunduğu ortaya konulmuştur. Son olarak, araştırma sonuçları bağlamında pratik ve teorik çıkarımlar tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

The Mediating Role of Interactional Justice in The Effect of Leader-Member Exchange on Cyberloafing Behavior

Öz:
The aim of this research is to reveal whether interaction justice has a mediating role in the relationship between leader-member exchange and cyberloafing behavior. The research covers 260 white-collar employees in private businesses operating in the banking and telecommunications sector in Hargeisa, Somalia. The data of the research were collected by the questionnaire method. The hypotheses created within the scope of the research model were tested with structural equation modeling using the IBM AMOS 26 statistical program. The findings of the study have showed that leader-member exchange negatively affects cyberloafing behavior. In addition, it has been determined that interactional justice has a mediating role in the effect of leader-member exchange on cyberloafing behavior. Finally, practical and theoretical implications are discussed in the context of the research results.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Pasaoglu Bas D, Rencber I, Osman A (2022). Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü. , 690 - 707.
Chicago Pasaoglu Bas Didem,Rencber Ibrahim,Osman Adila Abdalla Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü. (2022): 690 - 707.
MLA Pasaoglu Bas Didem,Rencber Ibrahim,Osman Adila Abdalla Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü. , 2022, ss.690 - 707.
AMA Pasaoglu Bas D,Rencber I,Osman A Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü. . 2022; 690 - 707.
Vancouver Pasaoglu Bas D,Rencber I,Osman A Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü. . 2022; 690 - 707.
IEEE Pasaoglu Bas D,Rencber I,Osman A "Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü." , ss.690 - 707, 2022.
ISNAD Pasaoglu Bas, Didem vd. "Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü". (2022), 690-707.
APA Pasaoglu Bas D, Rencber I, Osman A (2022). Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 690 - 707.
Chicago Pasaoglu Bas Didem,Rencber Ibrahim,Osman Adila Abdalla Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13, no.2 (2022): 690 - 707.
MLA Pasaoglu Bas Didem,Rencber Ibrahim,Osman Adila Abdalla Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, 2022, ss.690 - 707.
AMA Pasaoglu Bas D,Rencber I,Osman A Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 13(2): 690 - 707.
Vancouver Pasaoglu Bas D,Rencber I,Osman A Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 13(2): 690 - 707.
IEEE Pasaoglu Bas D,Rencber I,Osman A "Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, ss.690 - 707, 2022.
ISNAD Pasaoglu Bas, Didem vd. "Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13/2 (2022), 690-707.