Yıl: 2022 Cilt: Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1029 - 1072 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33432/ybuhukuk.1127983 İndeks Tarihi: 31-10-2022

ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*

Öz:
Kanun koyucu anonim şirketin yönetim kurulu başkanına önemli bir takım görev ve yetkiler vermiştir. Başkanın herhangi bir nedenle belirlenememesi, bir başka ifadeyle, tek kişiden müteşekkil yönetim kurulu hariç olmak üzere, başkan statüsünde herhangi bir üyenin bulunmaması, başkana tevdi edilen görevlerin icra edilememesine, neticede şirket yönetiminin işleyememesine yol açabilir. Bu çalışma ifade edilen tıkanma durumunu irdelemekte ve çözüm önerileri üzerinde durmaktadır. Çalışmada ayrıca yönetim kurulu başkanının seçilmesine ve niteliklerine ilişkin bazı değerlendirmelere, bu çerçevede örneğin başkanın belirlenmesinde kooptasyon yöntemine başvurulmasına, görev süresine, kimin tarafından hangi süre için seçilebileceğine ve tüzel kişilerin başkan olarak seçilmesine ilişkin bazı görüş ve tartışmalara yer verilmektedir.
Anahtar Kelime:

AN EVALUATION REGARDING THE ELECTION AND QUALIFICATIONS OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD AND THE OPERATION OF THE BOARD WITHOUT A CHAIRMAN

Öz:
The legislator has given several essential duties and powers to the chairman of the board of directors of the joint-stock company. The inability to designate the chairman for any reason, in other words, the absence of any member with the status of chairman, except for the board of directors composed of a single person, may lead to the inability to perform the duties entrusted to the chairman, and ultimately to the inability of the company's management. This study examines the stated clogging situation and focuses on solution suggestions. The study also includes some evaluations regarding the election and qualifications of the chairman of the board of directors and in this context for example, the use of co-optation method in the determination of the chairman, the term of office, who can be elected for what term, and some opinions and discussions on the election of legal entities as chairman.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA EMINOGLU C, AVCI Z (2022). ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*. , 1029 - 1072. 10.33432/ybuhukuk.1127983
Chicago EMINOGLU CAFER,AVCI ZEHRA ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*. (2022): 1029 - 1072. 10.33432/ybuhukuk.1127983
MLA EMINOGLU CAFER,AVCI ZEHRA ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*. , 2022, ss.1029 - 1072. 10.33432/ybuhukuk.1127983
AMA EMINOGLU C,AVCI Z ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*. . 2022; 1029 - 1072. 10.33432/ybuhukuk.1127983
Vancouver EMINOGLU C,AVCI Z ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*. . 2022; 1029 - 1072. 10.33432/ybuhukuk.1127983
IEEE EMINOGLU C,AVCI Z "ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*." , ss.1029 - 1072, 2022. 10.33432/ybuhukuk.1127983
ISNAD EMINOGLU, CAFER - AVCI, ZEHRA. "ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*". (2022), 1029-1072. https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.1127983
APA EMINOGLU C, AVCI Z (2022). ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (2), 1029 - 1072. 10.33432/ybuhukuk.1127983
Chicago EMINOGLU CAFER,AVCI ZEHRA ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , no.2 (2022): 1029 - 1072. 10.33432/ybuhukuk.1127983
MLA EMINOGLU CAFER,AVCI ZEHRA ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol., no.2, 2022, ss.1029 - 1072. 10.33432/ybuhukuk.1127983
AMA EMINOGLU C,AVCI Z ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2022; (2): 1029 - 1072. 10.33432/ybuhukuk.1127983
Vancouver EMINOGLU C,AVCI Z ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2022; (2): 1029 - 1072. 10.33432/ybuhukuk.1127983
IEEE EMINOGLU C,AVCI Z "ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*." Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, , ss.1029 - 1072, 2022. 10.33432/ybuhukuk.1127983
ISNAD EMINOGLU, CAFER - AVCI, ZEHRA. "ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ NİTELİKLERİNE, SEÇİLMESİNE VE YÖNETİM KURULUNUN BAŞKANSIZ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER*". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi 2 (2022), 1029-1072. https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.1127983