İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Yıl: 2011 Cilt: 36 Sayı: 159 Sayfa Aralığı: 56 - 68 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Öz:
Bilgisayar oyunları, günümüzde çocukların en önemli eğlence araçları konumuna gelmiştir. Oyunların olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Özellikle oyun bağımlılığa dönüştüğünde olumsuz etki daha da artmaktadır. Bu araştırmada ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin bilgisayar oyunu bağımlılığı düzeyleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda cinsiyet açısından erkek öğrencilerin, kız öğrencilere; sosyo-ekonomik düzey (SED) bakımmdan üst SED'deki öğrencilerin, orta ve alt SED'deki öğrencilere; sınıf bakımından 4. sınıftaki öğrencilerin, 3. ve 5. smıftakilere göre oyun bağımlılığı yüksek bulunmuştur. Bilgisayar sahibi olma açısından oyun bağımlılığında anlamlı farklılık bulunamamıştır.
Anahtar Kelime: ilk öğretim öğrencileri bilgisayar bilgisayar oyunları oyun bağımlılığı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bryce, J., & Rutter, J. (2003). Gender dynamics and the social and spatial organization of computer gaming. Leisure Studies, 22(1), 1-15. doi:10.1080/02614360306571
 • Cesarone, B. (1994, Ocak). Video Games and Children. ERIC Digest. 2010-05-26 from http://www. kidsource.com/kidsource/content2/video.games.html
 • Chiu, S. I., Lee, J. Z., & Huang, D. H. (2004). Video game addiction in children and teenagers in Taiwan. CyberPsychology & Behavior, 7(5), 571-581.
 • Chumbley, J., & Griffiths, M. (2006). Affect and the computer game player: The effect of gender, personality, and game reinforcement structure on affective responses to computer game-play. Cyberpsychology & Behavior, 9(3), 308-316.
 • Cicchirillo, V., & Chory-Assad, R. M. (2005). Effects of affective orientation and video game play on aggressive thoughts and behaviors. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 49(4), 435-449.
 • Colwell, J., Grady, C., & Rhaiti, S. (2006). Computer games, self-esteem and gratification of needs in adolescents. Journal of Community & Applied Social Psychology, 5(3), 195-206.
 • Doğan, F. Ö. (2006). Video Games and Children: Violence in Video Games. New/Yeni Symposium Journal, 44(4), 161-164.
 • Griffiths, M.D. (1996). Internet "addiction": An Issue for Clinical Psychology?. Clinical Psychology Forum, 97, 32-36.
 • Griffiths, M.D. & Hunt, N. (1995). Computer Game Playing in Adolescence: Prevalence and Demographic Indicators. Journal of Community & Applied Social Pyschology, 5,189-193.
 • Griffiths, M.D., & Hunt, N. (1998). Computer Game "Addiction" in Adolescence? A brief Report. Psychological Reports, 82, 475-480.
 • Griffiths, M.D., Davies, M.N.O. & Chappell, D. (2003). Breaking the Stereotype: The Case of Önline Gaming. Cyberpsychology & Behavior, 6(1), 81-91.
 • Griffiths, M.D., Davies, M.N.Ö. & Chappell, D. (2004). Demographic Factors and Playing Variables in Online Computer Gaming. Cyberpsychology & Behavior, 7(4), 479-487.
 • Harris, J. (2001). The effects of computer games on young children: A review of the research. Journal of Amer Academy of Child Adolescent, (72), 22.
 • Hartmann, T., and Klimmt, C. (2006). Gender and computer games: Exploring females' dislikes. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(4). article 2. 2010-05-26 from http://jcmc. indiana.edu/voll l/issue4/hartmann.html
 • Hauge, M. R., & Gentile, D. A. (2003, April). Video game addiction among adolescents: Associations with academic performance and aggression. Poster presented at the 2003 Society for Research in Child Development Biennial Conference, Tampa, FL. 2010-05-26 from http://www. psychology.iastate.edu/ FACULTY/dgentile/SRCD%20Video%20Game%20Addiction. pdf.
 • Horzum, M.B., Ayas, T. ve Balta, Ö.Ç. (2008). Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği. Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi, 111(30), 76-88.
 • Hsu, C.L. ve Lu, H.P. (2007). Consumer behavior in online game communities: A motivational factor perspective. Computers in Human Behavior, 23,1642-1659.
 • İnal, Y. ve Çağıltay, K. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Eğitimde Yeni Yönelimler II. Eğitimde Oyun Sempozyumu, 14 Mayıs 2005.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi - Kavramlar, İlkeler, Teknikler: 7. baskı. Ankara: 3A Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Ltd.
 • Lemmens, J.S. & Bushman, B.J.B. (2006). The Appeal of Violent Video Games to Lower Educated Aggressive Adolescent Boys from Two Countries. Cyberpsychology & Behavior, 9(5), 638-641.
 • Michael, X. Q. (2008). Demographics, Motivations, Addictions and Usage Patterns among Chinese College Student MMORPG Players (Master of Science). The Chinese University of Hong Kong.
 • NIMF (2005). Computer and Video Game Addiction. National Institute on Media and the Family. 2010-05-26 from http://www.mediafamily.org/facts/facts_gameaddiction.shtml.
 • Onay, P.D.; Tüfekçi A. ve Çağıltay, K. (2005). Türkiye'deki Öğrencilerin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi öğrencileri arası karşılaştırmalı bir çalışma, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, Ankara.
 • Rau, P.R; Peng, S. & Yang, C. (2006). Time Distortion for Expert and Novice Online Game Players. Cyberpsychology & Behavior, 9(4), 396-403.
 • Salguero, R.A.T. & Moran, R.M.B. (2002). Measuring Problem Video Game Playing in Adolescents. Addiction, 97,1601-1606.
 • Setzer, V.W. & Duckett, G.E. 1994-07-02. "The Risks To Children Using Electronic Games". Paper presented at Asia Pacific Information Technology in Training and Education Conference and Exhibition, Brisbane, Australia. 2009-05-26 from http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/ video-g-risks.html.
 • Sherry, J. & Lucas, K., 2003-05-27. "Video Game Uses and Gratifications as Predictors of Use and Game Preference" Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Marriott Hotel, San Diego, CA Online _____.PDF>. 2009-05-26 from http://www. allacademic.com/meta/plll471_index.html
 • Wan, C.S. ve Chiou, W.B. (2006). Why Are Adolescents Addicted to Online Gaming? An Interview Study in Taiwan. Cyberpsychology & Behavior, 9(6), 762-766.
 • Whang, L.S.M. & Chang, G. (2004). Lifestyles of Virtual World Residents: Living in the On-Line Game "Lineage". Cyberpsychology & Behavior, 7(5), 592-600.
 • Whang, S.M. (2005). Online Games Dynamics in Korean Society: Experiences and Lifestyles in the Online Game World. Ed.: Gale, F. & Fahey, S. Youth in Transition: The Challenges of Generational Change in Asia. The Association of Asian Social Science Research Councils (AASSREC). 206-227.
 • Wiki (2008). Video game addiction. Wikipedia. 2010-05-26 from http://en.wikipedia.org/wiki/ Video_game_addiction. adresinden 06.12.2008.
 • Williams, D. & Skoric, M. (2005). The Chinese University of Hong Kong. Internet Fantasy Violence: A Test of Aggression in an Online Game. Communication Monographs, 72(2), 217-233.
 • Wo, O. (2004). Computer Game Addiction and it's Predictors of Korean Elementary School Children. Korean J Child Health Nurs-July, 20(3), 282-290.
 • Wolf, M.J.P. (2008). A brief timeline of video game History. Ed: Wolf, M.J.P. The video Game-Explosion: A history form PONG to Playstation and Beyond. London: Greenwood Press.
 • Wood, R.T.A.; Griffiths, M.D. & Eatough, V. (2004). Online Data Collection From Video Game Players: Methodological Issues. Cyberpsychology & Behavior, 7(5), 511-518.
APA HORZUM B (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. , 56 - 68.
Chicago HORZUM Barış.Mehmet İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. (2011): 56 - 68.
MLA HORZUM Barış.Mehmet İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. , 2011, ss.56 - 68.
AMA HORZUM B İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. . 2011; 56 - 68.
Vancouver HORZUM B İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. . 2011; 56 - 68.
IEEE HORZUM B "İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi." , ss.56 - 68, 2011.
ISNAD HORZUM, Barış.Mehmet. "İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi". (2011), 56-68.
APA HORZUM B (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159), 56 - 68.
Chicago HORZUM Barış.Mehmet İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim 36, no.159 (2011): 56 - 68.
MLA HORZUM Barış.Mehmet İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, vol.36, no.159, 2011, ss.56 - 68.
AMA HORZUM B İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2011; 36(159): 56 - 68.
Vancouver HORZUM B İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2011; 36(159): 56 - 68.
IEEE HORZUM B "İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi." Eğitim ve Bilim, 36, ss.56 - 68, 2011.
ISNAD HORZUM, Barış.Mehmet. "İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi". Eğitim ve Bilim 36/159 (2011), 56-68.