Yıl: 2011 Cilt: 36 Sayı: 159 Sayfa Aralığı: 96 - 111 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları

Öz:
Bu araştırma ile öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki lisans programlarının 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 1.307 (K= 584, E= 723) öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise, evrenden tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 380 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının cinsiyet ve öğrenim görülen program değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaştığı, mesleğe yönelik tutumlarının ise araştırma değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının özyeterlik algıları ile mesleğe yönelik tutumları arasında pozitif yönde ancak düşük düzeyde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: özyeterlik öğretmen adayları öğretmenlik tutum

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA DEMİRTAŞ H, CÖMERT M, ÖZER N (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. , 96 - 111.
Chicago DEMİRTAŞ Hasan,CÖMERT Melike,ÖZER Niyazi Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. (2011): 96 - 111.
MLA DEMİRTAŞ Hasan,CÖMERT Melike,ÖZER Niyazi Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. , 2011, ss.96 - 111.
AMA DEMİRTAŞ H,CÖMERT M,ÖZER N Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. . 2011; 96 - 111.
Vancouver DEMİRTAŞ H,CÖMERT M,ÖZER N Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. . 2011; 96 - 111.
IEEE DEMİRTAŞ H,CÖMERT M,ÖZER N "Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları." , ss.96 - 111, 2011.
ISNAD DEMİRTAŞ, Hasan vd. "Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları". (2011), 96-111.
APA DEMİRTAŞ H, CÖMERT M, ÖZER N (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96 - 111.
Chicago DEMİRTAŞ Hasan,CÖMERT Melike,ÖZER Niyazi Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim 36, no.159 (2011): 96 - 111.
MLA DEMİRTAŞ Hasan,CÖMERT Melike,ÖZER Niyazi Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, vol.36, no.159, 2011, ss.96 - 111.
AMA DEMİRTAŞ H,CÖMERT M,ÖZER N Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim. 2011; 36(159): 96 - 111.
Vancouver DEMİRTAŞ H,CÖMERT M,ÖZER N Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim. 2011; 36(159): 96 - 111.
IEEE DEMİRTAŞ H,CÖMERT M,ÖZER N "Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları." Eğitim ve Bilim, 36, ss.96 - 111, 2011.
ISNAD DEMİRTAŞ, Hasan vd. "Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları". Eğitim ve Bilim 36/159 (2011), 96-111.