Yıl: 2022 Cilt: 11 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1360 - 1369 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33206/mjss.1098558 İndeks Tarihi: 02-11-2022

Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Öz:
Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin Türk Dünyasına yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Tarama modeliyle gerçekleştirilen bu çalışmanın örneklemi basit seçkisiz örnekleme tekniğiyle belirlenmiştir. Çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden ve Yozgat ilinde görev yapan 271 sınıf öğretmeni çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler Akın, Saraçlı, Kılıç ve Yıldırım (2017) tarafından geliştirilen “Türk Dünyası Tutum Ölçeği” aracılığıyla toplanmış ve SPSS istatistik programıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin Türk Dünyasına yönelik tutumlarında, en yüksek puana sahip maddenin “Türk Dünyasına yönelik tatil ve tur programları bizi yakınlaştırır.”, en düşük puana sahip maddenin ise “Türk Dünyasına yönelik tatil ve tur programlarını takip ederim/katılırım.” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerinin Türk Dünyasına yönelik tutumlarının orta katılıyorum düzeyinde olduğu bulunmuştur. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin Türk Dünyasına yönelik tutumlarının cinsiyete göre erkek öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği ancak öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdemine göre Türk Dünyası tutumları ile bilişsel ve duyuşsal alt boyut tutumlarında anlamlı bir farklılığın olduğu, davranışsal alt boyutunda ise anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Examination of the Attitudes of Primary School Teachers towards the Turkish World

Öz:
In this study, it is aimed to examine the attitudes of primary school teachers towards the Turkish World. The sample of this study, which was carried out in the screening model, was determined using the simple random sampling technique. The sample of the study consists of 271 primary school teachers who accepted to participate in the study voluntarily and work in Yozgat. The data were collected through the “Turkish World Attitude Scale” developed by Akın, Saraçlı, Kılıç and Yıldırım (2017) and analyzed with the SPSS statistical program. As a result of the study, in the attitudes of primary school teachers towards the Turkish World, the item with the highest score is "Holiday and tour programs for the Turkish World bring us closer.", and the item with the lowest score is "I follow/participate in vacation and tour programs for the Turkish World." conclusion has been reached. It has been found that the attitudes of teachers towards the Turkish World are at the level of moderate agreement. In addition, it was concluded that the attitudes of the primary school teachers towards the Turkish World showed a significant difference in favor of male teachers according to gender, but did not show a significant difference according to educational status. It has been concluded that there is a significant difference in the attitudes of the Turkish World and the cognitive and affective sub-dimension attitudes of the primary school teachers according to their professional seniority, but there is no significant difference in the behavioral sub-dimension.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA BATMAZ O (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. , 1360 - 1369. 10.33206/mjss.1098558
Chicago BATMAZ ONUR Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. (2022): 1360 - 1369. 10.33206/mjss.1098558
MLA BATMAZ ONUR Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. , 2022, ss.1360 - 1369. 10.33206/mjss.1098558
AMA BATMAZ O Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. . 2022; 1360 - 1369. 10.33206/mjss.1098558
Vancouver BATMAZ O Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. . 2022; 1360 - 1369. 10.33206/mjss.1098558
IEEE BATMAZ O "Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi." , ss.1360 - 1369, 2022. 10.33206/mjss.1098558
ISNAD BATMAZ, ONUR. "Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". (2022), 1360-1369. https://doi.org/10.33206/mjss.1098558
APA BATMAZ O (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Manas Journal of Social Studies, 11(4), 1360 - 1369. 10.33206/mjss.1098558
Chicago BATMAZ ONUR Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Manas Journal of Social Studies 11, no.4 (2022): 1360 - 1369. 10.33206/mjss.1098558
MLA BATMAZ ONUR Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Manas Journal of Social Studies, vol.11, no.4, 2022, ss.1360 - 1369. 10.33206/mjss.1098558
AMA BATMAZ O Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Manas Journal of Social Studies. 2022; 11(4): 1360 - 1369. 10.33206/mjss.1098558
Vancouver BATMAZ O Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Manas Journal of Social Studies. 2022; 11(4): 1360 - 1369. 10.33206/mjss.1098558
IEEE BATMAZ O "Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi." Manas Journal of Social Studies, 11, ss.1360 - 1369, 2022. 10.33206/mjss.1098558
ISNAD BATMAZ, ONUR. "Sınıf Öğretmenlerinin Türk Dünyasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". Manas Journal of Social Studies 11/4 (2022), 1360-1369. https://doi.org/10.33206/mjss.1098558