Yıl: 2021 Cilt: 36 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 89 - 103 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17341/gazimmfd.634585 İndeks Tarihi: 09-11-2022

Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi

Öz:
Dünyada gittikçe artan enerji tüketiminin çevreye verdiği zararları azaltabilmek için bina sektöründe alınan önlemlerden biri, binaların kullanım sürecinin enerji etkin bir şekilde tasarlanmasıdır. Binalarda enerji verimliliği sağlayabilmek amacıyla, bina kabuğunda gerçekleşen ısı kayıpları en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’de son dönemlerde enerji verimliliği kapsamında getirilen yasal zorunlulukların ve konut ölçeğinde enerji tasarrufu sağlama ihtiyaçlarının etkisiyle, mevcut binalarda dıştan ısı yalıtımı uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Alanda gözlemlenen bazı uygulamalarda, uzun vadede duvarların ısıl ve nemsel (higrotermal) performansını olumsuz etkileyebilecek uygulama sorunları dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, mevcut binaların dış duvarlarının higrotermal performansının dıştan ısı yalıtım uygulamalarından ne yönde etkilendiği araştırılmaktadır. İlk bölümde, alan çalışması kapsamında İstanbul Çapa semtinde dıştan ısı yalıtımlı kompozit sistem (ETICS) uygulamaları gözlemlenmiştir. Bu bölgedeki binaların mevcut duvar yüzeylerinde yaygın olarak cam mozaik gibi su geçirmez kaplamaların bulunduğu ve ısı yalıtım malzemelerinin kaplamalar sökülmeden doğrudan üzerlerine uygulandığı görülmüştür. İkinci bölümde, uygulama öncesi ve sonrası farklı duvar tiplerinin su içeriği, bağıl nem ve sıcaklık değerleri benzetim yöntemiyle hesaplanmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde, geçirimsiz kaplamalar üzerine yapılan uygulamaların duvar bünyesindeki nem miktarının kış döneminde yükselmesine ve uzun dönemde ısı yalıtım malzemelerinin ısıl geçirimsizlik özelliklerini kaybetmelerine neden olabileceği görülmüştür. Bu nedenlerle, mevcut binalara sonradan yapılan ısı yalıtım uygulamalarının bütüncül bir yaklaşım ve uzmanlıkla ele alınması önem taşımaktadır.
Anahtar Kelime: Isı yalıtımı ETICS higrotermal performans ısıl ve nemsel performans WUFI 2D benzetim

Evaluation of the hygrothermal performance of external thermal insulation applications on the outer walls of existing buildings

Öz:
One of the precautions taken in building industry in order to minimize the results of increasing energy consumption in the world is energy efficient design of the utilization process of the buildings. In order to ensure energy efficiency in buildings, heat loss through building envelope is tried to be minimized. In Turkey, recently, external thermal insulation applications have been proliferating with the effect of legal obligations and the needs of providing fuel preservation within residences. In this paper, it is researched how hygrothermal performance of the existing building walls would be affected by external thermal insulation applications. In the first chapter of this paper, external thermal insulation composite system (ETICS) applications observed in Istanbul Capa district are dealt with. In this region, it has seen that there are impermeable coatings on the existing wall surface of buildings where external thermal insulation is applied. In the second chapter, changes in water content, relative humidity rate and temperature of different wall types are calculated via simulation method. According to the results, when thermal insulation materials are applied on impermeable coatings on the walls, the moisture amount in the wall layers may reach critical levels in winter and this situation can cause deteriorations in the wall layers in the long term. For these reasons, it is important to handle external thermal insulation applications on existing buildings with a holistic approach and expertise.
Anahtar Kelime: Thermal insulation ETICS hygrothermal performans WUFI 2D simulation

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. BEP, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2008
 • 2. Amaro, B., de Brito, J., Flores Colen, I., Inspection and diagnosis system of ETICS on walls, Construction and Building Materials, 47, 1257-1267, 2013.
 • 3. ETAG 004, Guideline for European Technical Approval of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with Rendering, EOTA, Brussels, 2013.
 • 4. Malanho, S., Veiga, M. D., Performance of external thermal insulation composite systems (ETICS) with finishing ceramic tiles, XII DBMC - International Conference of Durability of Building Materials and Components, Porto, 2011.
 • 5. Luján, S. V., Arrebola, C.V., Sánchez, A. R., Benito, P. A., Cortina, M. G., Experimental comparative study of the thermal performance of the façade of a building refurbished using ETICS, and quantification of improvements, Sustainable Cities and Society, 51, 101713, 2019.
 • 6. Silva, J. A., Falorca, J. G., Advances in ETICS behaviour analysis and consequences for planning maintenance, CIB World Building Congress, Cape Town, 2007.
 • 7. Tavares, J., Silva, A., de Brito, J., Computational models applied to the service life prediction of external thermal insulation composite systems (ETICS), Journal of Building Engineering, 27, 100944, 2020.
 • 8. Fernandes, C., Brito, J. d., Cruz, C. O., Architectural integration of ETICS in building rehabilitation. Journal of Building Engineering, 5, 178-184, 2016.
 • 9. Kalamees, T., Vinha, J., Hygrothermal calculations and laboratory tests on timber-framed wall structures. Building and Environment, 38 (5), 689-697, 2003.
 • 10. St-Hilaire, A. T., Derome, D., Comparison of experimental and numerical results of wood-frame wall assemblies wetted by simulated wind-driven rain infiltration, Energy and Buildings, 39 (11), 1131-1139, 2007.
 • 11. Fedorik, F., Illikainen,K., HAM and mould growth analysis of a wooden wall, International Journal of Sustainable Built Environment, 2 (1), 19-26, 2013.
 • 12. Johansson, P., Geving, S., Hagentoft, C. E., Jelle, B. P., Rognvik, E., Kalagasidis, A. S., Time, B., Interior insulation retrofit of a historical brick wall using vacuum insulation panels: Hygrothermal numerical simulations and laboratory investigations, Building and Environment, 79, 31-45, 2014.
 • 13. Nizovtsev, M. I., Belyi, V. T., Sterlygov, A. N., The facade system with ventilated channels for thermal insulation of newly constructed and renovated buildings, Energy and Buildings, 75, 60-69, 2014.
 • 14. Finken, G. R., Bjarløv, S. P., Peuhkuri, R. H., Effect of façade impregnation on feasibility of capillary active thermal internal insulation for a historic dormitory – A hygrothermal simulation study, Construction and Building Materials, 113, 202-214, 2016.
 • 15. Ibrahim, M., Sayegh, H., Bianco, L., Wurtz, E., Hygrothermal performance of novel internal and external super-insulating systems: In-situ experimental study and 1D/2D numerical modeling, Applied Thermal Engineering, 150, 1306-1327, 2019.
 • 16. Zilkelbach, D., Holm, A., Künzel, H., Influence of temperature and relative humidity on the durability of mineral wool in ETICS, 10. DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components, Lyon, 2005.
 • 17. Bareira, E., Freitas, V. P., Experimental study of the hygrothermal behaviour of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS), Building and Environment, 63, 31-39, 2013.
 • 18. Pereira, C., de Brito, J., Silvestre, J. D., Contribution of humidity to the degradation of façade claddings in current buildings, Engineering Failure Analysis, 90, 103-115, 2018.
 • 19. Lourenço, T., Matias, L., Faria, P., Anomalies detection in adhesive wall tiling systems by infrared thermography, Construction and Building Materials, 148, 419-428, 2017.
 • 20. Xiong, H., Xu, J., Yuan, K., Experimental study on the temperature field of ETICS cladding system with finishing colorful steel plate, Journal of Building Engineering, 18, 438-447, 2018.
 • 21. Edis, E., Türkeri, N., Durability of external thermal insulation composite systems in Istanbul Turkey, A| Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 9 (1), 134- 148, 2012.
APA Kılıçaslan A, Kuş H (2021). Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi. , 89 - 103. 10.17341/gazimmfd.634585
Chicago Kılıçaslan Ayşegül Ekşi,Kuş Hülya Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi. (2021): 89 - 103. 10.17341/gazimmfd.634585
MLA Kılıçaslan Ayşegül Ekşi,Kuş Hülya Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi. , 2021, ss.89 - 103. 10.17341/gazimmfd.634585
AMA Kılıçaslan A,Kuş H Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi. . 2021; 89 - 103. 10.17341/gazimmfd.634585
Vancouver Kılıçaslan A,Kuş H Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi. . 2021; 89 - 103. 10.17341/gazimmfd.634585
IEEE Kılıçaslan A,Kuş H "Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi." , ss.89 - 103, 2021. 10.17341/gazimmfd.634585
ISNAD Kılıçaslan, Ayşegül Ekşi - Kuş, Hülya. "Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi". (2021), 89-103. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.634585
APA Kılıçaslan A, Kuş H (2021). Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 36(1), 89 - 103. 10.17341/gazimmfd.634585
Chicago Kılıçaslan Ayşegül Ekşi,Kuş Hülya Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 36, no.1 (2021): 89 - 103. 10.17341/gazimmfd.634585
MLA Kılıçaslan Ayşegül Ekşi,Kuş Hülya Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, 2021, ss.89 - 103. 10.17341/gazimmfd.634585
AMA Kılıçaslan A,Kuş H Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2021; 36(1): 89 - 103. 10.17341/gazimmfd.634585
Vancouver Kılıçaslan A,Kuş H Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2021; 36(1): 89 - 103. 10.17341/gazimmfd.634585
IEEE Kılıçaslan A,Kuş H "Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi." Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 36, ss.89 - 103, 2021. 10.17341/gazimmfd.634585
ISNAD Kılıçaslan, Ayşegül Ekşi - Kuş, Hülya. "Mevcut binaların dış duvarlarına yapılan dıştan ısı yalıtımı uygulamalarının ısıl ve nemsel performansının değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 36/1 (2021), 89-103. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.634585