Yıl: 2010 Cilt: 12 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1 - 12 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi

Öz:
Bu çalışma değişik illerde Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde okuyan ve farklı branşlarda aktif olarak sporyapan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Samsun, Tokat, Erzurum, Ankaraillerinden 132 bayan (yaş; 20,35±0.15 yıl) ve 268 erkek öğrenci (yaş; 21,69±0,13 yıl) çalışmaya katılmıştır. Buöğrencilerin beslenme durumlarını tespit etmek için 30 soruluk beslenme anketi uygulanmıştır. İstatistikselanaliz için, Student-t testi, illere göre karşılaştırmalar için One Way ANOVA ve Tukey HSD testi yapılmıştır.Branşlar arasında karşılaştırma yapılırken ise Kruskal-Wallis ve Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Kullanılanankete göre elit düzeyde spor yapan ve yapmayan bireylerin beslenme puanları düşük bulunmuştur, ancakbayanların erkeklerden daha iyi beslendikleri görülmüştür (p<0.01). Elit olmayan erkek sporcuların elitlere göredaha iyi beslenme alışkanlığına sahip olduğu (p<0.05). Bayanların branşlara göre beslenme puanlarınabakıldığında cimnastikçilerin okçulara göre daha iyi beslenme alışkanlıklarına sahip olduğu (p<0.05), cimnastik,judo, voleybol branşlarındaki bayanların "iyi" beslendikleri, okçuların ise "en kötü" beslenen bireyler olduğugörülmüştür. Erkeklerin branşlara göre beslenme puanlarında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.01) ve sadeceatletizm sporu ile uğraşan erkeklerin "iyi" beslendikleri, basketbol ve taekwondocuların "en kötü" beslenensporcular olduğu görülmüştür.Bu çalışmanın sonucunda beslenme puanları kötü bulunmuştur. Bu durum sporcuların hatalı beslenmealışkanlıklarına sahip olduklarını göstermektedir. Sporcuların yaptıkları spor branşına göre nasıl beslenmelerigerektiğiyle ilgili olarak sporcuların ve antrenörlerin bilinçlenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Beslenme ve Diyetetik Spor Bilimleri

The investigation of nutritional habits of department of physical education and sports students’ in different cities

Öz:
The aim of this study was to determine the nutritional status of physical education and sports highschool students&#8217; in different cities and different sports branches. 132 female (age; 20,35±015 years) and 268male (age; 21,69±0,13 years) student from Samsun, Tokat, Erzurum and Ankara participated this study. Todetermine the nutritional habits of athletes, a nutrition questionnaire which have 30 question was applied. For thestatistical analysis, Student-t test, One Way ANOVA and Tukey HSD, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney-Utests were used.The scores of nutrition of all the athletes were found low but it has found that females scoreswere significantly higher than males (p<0.01). The scores of nonelite male athletes were found better than elitemale athletes (p<0.05). When we evaluate the nutrition habit scores of females according to sports branches, theit has found that the gymnasts have better scores than archers (p<0.05), but gymnasts, judoka and voleyballplayers nutrition scores found better, the archers nutrition scores found the worst than all sports branches. Asignificant differences were found in nutritional status score of male athletes according to sports branches(p<0.01) and just the track and field athletes nutrition scores found good, basketball players and taekwondersscores were found the worst in male athletes.As a result the nutrition scores were found bad. This situation show that the subjects have wrong foodhabits. If the feeding habits got better subjects performance could improve. According to the sports branchessportsmen and the trainers have to became conscious about nutrition.
Anahtar Kelime:

Konular: Beslenme ve Diyetetik Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Slavin, J., Sporcularda Beslenmenin Değerlendirilmesi, Spor ve Tıp, 1995, Yıl:3, Sayı 1, s. 25-29.
 • 2.Birer, S., Ersoy, G., Metropolitan Bir Kentte Spor Yapan Üniversiteli Kız Öğrencilerin Spor ve Beslenme Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları, Spor Hekimliği Dergisi. 1998 23 (2) s. 39-45.
 • 3.Korkmaz A. Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri,http.//yayim.meb.gov.tr, 2002 yayimlar /145
 • 4.Güneş, Z., Ersoy, G., Sesam Beslenme Ünitesine Müracaat Eden Elit Düzey Sporcuların Beslenme Alışkanlıkları, Kan Biyokimya Bulguları ve Fiziksel Özelliklerinin Spor Branşlarına Yönelik Değerlendirilmesi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 1997, 26(2): 13-18.
 • 5.Turnagöl, H., Voleybolda Enerji Sistemleri, Voleybol, Bilim ve Teknolojisi Dergisi, 1994, 2, 34-37.
 • 6.Smith, DJ., Roberts, D., Watson, B., Physical, Physiological and Performance Differences Between Canadian National Team and Universiade Voleyball Players, Journal of Sports Sciences, 1992, 10:131.
 • 7.Ersoy, G., Beslenme ve Egzersiz Hakkında Son Görüşler, Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1996, 23:32-39.
 • 8.Ersoy, G., Sporcularda Sağlıklı Beslenme Alışkanlığının Önemi, Spor ve Tıp. 1996, 4(6), 9-14.
 • 9.Beyhan, Y., Ersoy, G., Basketbolcuların Bilgi Tutum ve Alışkanlıkları, Spor Hekimliği Dergisi, 1988, 23(3), 85-90.
 • 10.Mahlanaki, E., Mahlanaki, S., Iron Deficiency in Adolescent Female Dancers, British Journal of Sports Medicine, 1988, 22:55.
 • 11.Ersoy, G., Paker, S., Bayan Sporcuların Beslenme ve Bazı Hematolojik Bulgularının Değerlendirilmesi, Spor Bilimleri Dergisi, 1991, 2(3), 6-10.
 • 12.Ersoy, G., Sporcu Performansını Arttırmaya Yönelik Beslenme Uygulamaları, Spor Hekimliği Dergisi. 1991, 26(2) s. 67-72.
 • 13.Orsel S, Canpolat BI, Akdemür A, Özbay H. Diyet yapan ve yapmayan ergenlerin kendilik algısı, beden imajı ve beden kitle indeksi açısından karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergi, 2004;15: 5-15.
 • 14.Ersoy, G., Sporcu Beslenmesi İle İlgili Monako Konsensusu, Beslenme ve Diyet Dergisi 1996, 25(2) s. 57,.
 • 15.Hickson, J.F, Schrader J.S, Thrischler L.C., Dietary Intakes of Female Basketball and Gymnastics Athletes, Journal of the American Dietetic Associatation 1986, 86:251.
 • 16.Açık Y, Çelik G, Ozan AT, Oğuzöncül AF, Deveci SE, Gülbayrak C., Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları, Sağlık ve Toplum 2003;13: 74–80.
 • 17.Pulur, A., Cicioğlu, İ., Bayan Basketbolcuların Beslenme Bilgisi ve Alışkanlıkları, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2001, 1(2), s. 44-49.
 • 18.Yurttagül, M., Sağlam, F., Yüksek Öğrenime Devam Eden Kız Öğrencilerin Fiziksel Aktivitelerinin Beslenme ve Sağlık Durumlarının Saptanması, Diabet Yıllığı, 1988, 5, İstanbul.
 • 19.Ersoy, G., Kız Cimnastikçilerin Beslenme ve Bazı Hematolojik Bulgularının Değerlendirilmesi, Spor Hekimliği Dergisi, 1992, 27, 101-106,.
 • 20.Yolsal, N., Kıyan, A., Özden, Y., Beslenme Durumunu Değerlendirmede BKİ'nin Kullanımı, Beslenme ve Diyet Dergisi, 1998, 27(2), 43-48.
 • 21.Çelik, F., Toksöz P., Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Besin Tüketim Düzeyleri ve Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme ve Diyet Dergisi, 1991, 28 (1), 4-9.
APA İMAMOĞLU O, AĞAOĞLU Y, EKER H (2010). Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. , 1 - 12.
Chicago İMAMOĞLU Osman,AĞAOĞLU Y. Selim,EKER Hasan Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. (2010): 1 - 12.
MLA İMAMOĞLU Osman,AĞAOĞLU Y. Selim,EKER Hasan Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. , 2010, ss.1 - 12.
AMA İMAMOĞLU O,AĞAOĞLU Y,EKER H Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. . 2010; 1 - 12.
Vancouver İMAMOĞLU O,AĞAOĞLU Y,EKER H Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. . 2010; 1 - 12.
IEEE İMAMOĞLU O,AĞAOĞLU Y,EKER H "Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi." , ss.1 - 12, 2010.
ISNAD İMAMOĞLU, Osman vd. "Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi". (2010), 1-12.
APA İMAMOĞLU O, AĞAOĞLU Y, EKER H (2010). Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(4), 1 - 12.
Chicago İMAMOĞLU Osman,AĞAOĞLU Y. Selim,EKER Hasan Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12, no.4 (2010): 1 - 12.
MLA İMAMOĞLU Osman,AĞAOĞLU Y. Selim,EKER Hasan Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.12, no.4, 2010, ss.1 - 12.
AMA İMAMOĞLU O,AĞAOĞLU Y,EKER H Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2010; 12(4): 1 - 12.
Vancouver İMAMOĞLU O,AĞAOĞLU Y,EKER H Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2010; 12(4): 1 - 12.
IEEE İMAMOĞLU O,AĞAOĞLU Y,EKER H "Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi." Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12, ss.1 - 12, 2010.
ISNAD İMAMOĞLU, Osman vd. "Değişik illerde beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi". Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12/4 (2010), 1-12.