Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1250 - 1257 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17714/gumusfenbil.923918 İndeks Tarihi: 17-11-2022

Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey

Öz:
Nitrogen (N) pollution is gradually increasing from agriculture production. Nitrogen pollution derived from agriculture has important components using overuse chemical fertilizers, excess amount formation of manure and incorrect manure management systems etc. Nitrogen compounds that take up with the soil, water and air with the nitrogen cycle cause various environmental problems. It is a critical issue that needs to be studied on, as the efficiency and production decrease will be encountered by decreasing the nitrogen rate in reducing nitrogen pollution. In this paper, the estimation of nitrogen pollution derived from livestock production in Turkey and aimed need to focus points to be considered. The nitrogen pollution load created by farm animals in 2019 is 1 062 004 tons N/year and 834 381 tons N/year in 2020 in Turkey. Cattle are the animal species that have the greatest effect on nitrogen excretion. Because the daily manure production amounts are higher than other types, and the moisture content is high. Therefore, processing and control are more difficult than other species. The integrated approach is needed to reduce elementary nitrogen formation due to the gradual formation of nitrogen from agricultural systems and intensive agriculture areas.
Anahtar Kelime: Livestock animal Manure Nitrogen

Türkiye’de hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan azot kirliliği miktarının belirlenmesi

Öz:
Tarımsal üretimden kaynaklanan azot (N) kirliliği giderek artmaktadır. Tarımda azot kirliliğinin en önemli bileşenleri; kimyasal gübre kullanımı, doğal gübre oluşumu ile yanlış gübre yönetim sistemleridir. Azot döngüsü ile toprağa, suya ve havaya karışan azot bileşikleri çeşitli çevresel problemlere neden olmaktadır. Azot kirliliğinin azaltılmasında azot oranının düşürülmesiyle verim ve üretim düşüşüyle karşılaşılacağından üzerinde durulması gerekilen kritik bir konudur. Bu çalışmada, Türkiye’deki çiftlik hayvanlarından kaynaklanan gübre üretiminin neden olduğu azot kirliliği boyutunun belirlenmesi ve üzerinde durulması gereken noktaların ortaya konulması hedeflenmiştir. Türkiye’de 2019 yılında çiftlik hayvanlarının oluşturduğu azot kirlilik yükü 1 062 004 ton N/yıl iken 2020 yılında 834 381 ton N/yıl’dır. Azot atılımına en büyük etkide bulunan hayvan türü büyükbaş hayvanlardır. Çünkü günlük olarak gübre üretim miktarları diğer türlere göre daha fazladır ve nem içeriği yüksektir. Bundan dolayı işlenmesi ve kontrol altına alınması diğer türlere göre daha zor olmaktadır. Tarımsal sistemlerden ve yoğun tarım uygulanan alanlardan kaynaklanan azotun kademeli oluşması nedeniyle, elementer azot oluşumunun azaltılması için entegre bir yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelime: Çiftlik hayvanı Gübre Azot

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Yaylı B, KILIC I (2021). Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey. , 1250 - 1257. 10.17714/gumusfenbil.923918
Chicago Yaylı Büşra,KILIC Ilker Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey. (2021): 1250 - 1257. 10.17714/gumusfenbil.923918
MLA Yaylı Büşra,KILIC Ilker Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey. , 2021, ss.1250 - 1257. 10.17714/gumusfenbil.923918
AMA Yaylı B,KILIC I Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey. . 2021; 1250 - 1257. 10.17714/gumusfenbil.923918
Vancouver Yaylı B,KILIC I Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey. . 2021; 1250 - 1257. 10.17714/gumusfenbil.923918
IEEE Yaylı B,KILIC I "Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey." , ss.1250 - 1257, 2021. 10.17714/gumusfenbil.923918
ISNAD Yaylı, Büşra - KILIC, Ilker. "Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey". (2021), 1250-1257. https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.923918
APA Yaylı B, KILIC I (2021). Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11(4), 1250 - 1257. 10.17714/gumusfenbil.923918
Chicago Yaylı Büşra,KILIC Ilker Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 11, no.4 (2021): 1250 - 1257. 10.17714/gumusfenbil.923918
MLA Yaylı Büşra,KILIC Ilker Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, 2021, ss.1250 - 1257. 10.17714/gumusfenbil.923918
AMA Yaylı B,KILIC I Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2021; 11(4): 1250 - 1257. 10.17714/gumusfenbil.923918
Vancouver Yaylı B,KILIC I Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2021; 11(4): 1250 - 1257. 10.17714/gumusfenbil.923918
IEEE Yaylı B,KILIC I "Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey." Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11, ss.1250 - 1257, 2021. 10.17714/gumusfenbil.923918
ISNAD Yaylı, Büşra - KILIC, Ilker. "Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 11/4 (2021), 1250-1257. https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.923918