Yıl: 2022 Cilt: 37 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1053 - 1070 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24988/ije.1069266 İndeks Tarihi: 17-11-2022

Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü

Öz:
Otel işletmeleri gibi hizmet işletmelerinde, işgören tatmini müşteri tatmini gibi pek çok olumlu sonuç yaratmaktadır. Bu nedenle hizmet işletmelerinde çalışanların iş tatminlerini hangi faktörlerin etkilediğini belirlemek önemlidir. Bu araştırmanın amacı yöneticilerin sözsüz iletişim becerileri ve işgörenlerin yöneticilerine güvenlerinin otel çalışanlarının iş tatminleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Ayrıca bu araştırmada yöneticilerin sözsüz iletişim becerilerinin, yöneticiye güven ve iş tatmini ilişkisindeki moderatör rolünü de test etmek amaçlanmaktadır. Veriler Antalya’da bulunan beş yıldızlı otel çalışanlarından kolayda örnekleme yöntemiyle anket aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama süreci sonunda 255 geçerli ankete ulaşılmıştır. Hipotezler, hiyerarşik çoklu regresyon analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları hem yöneticiye güvenin hem de yöneticilerin sözsüz iletişim becerisinin çalışanların iş tatminini artırdığını göstermesine rağmen yöneticilerin sözsüz iletişim becerisinin, yöneticiye güven ve iş tatmini arasında anlamlı bir düzenleyicilik rolünün bulunmadığını göstermektedir. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak otel yöneticilerinin sözsüz iletişim becerilerini artırmalarının, işgörenlerinin daha fazla iş tatminine sahip olacakları uygulamaya yönelik bir çıkarım olarak önerilebilir.
Anahtar Kelime: sözsüz iletişim becerileri iş tatmini yöneticiye güven otel.

The Moderating Role of Non-verbal Communication Skills of Managers on the Effect of Managers’ Trust on Employees’ Job Satisfaction

Öz:
At service business, like as hotels, employees’ job satisfaction creates many positive results as customer satisfaction. Therefore, it is important to determine which factors effect job satisfaction at the service businesses. This study aims to determined to effect of managers’ non-verbal communication skills and employees’ their managers trust on hotel employees’ job satisfaction. Moreover, this paper aims to test the moderator role of mangers’ non-verbal communication skills on the effect of manager trust on hotel employees’ job satisfaction. Data collected was from five-star hotels in Antalya using questionnaire by preferring convenience sampling method. 255 valid questionnaires were collected at the end of data collected process. Hypotheses were tested by using hierarchical regression analysis. The results of this test showed that although both manager trust and managers’ non-verbal communication skills increase employee’ job satisfaction, managers’ non-verbal communication skills have no moderator role at the between manager trust and job satisfaction. According to the result of current study, it can be suggested as a practical implication that if hotel managers improve their non-verbal communication skills, their employees will be more job satisfaction.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ŞANLI KAYRAN S, AKGÜNDÜZ y, Metin U (2022). Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü. , 1053 - 1070. 10.24988/ije.1069266
Chicago ŞANLI KAYRAN Sabahat Ceylin,AKGÜNDÜZ yilmaz,Metin Uğurcan Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü. (2022): 1053 - 1070. 10.24988/ije.1069266
MLA ŞANLI KAYRAN Sabahat Ceylin,AKGÜNDÜZ yilmaz,Metin Uğurcan Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü. , 2022, ss.1053 - 1070. 10.24988/ije.1069266
AMA ŞANLI KAYRAN S,AKGÜNDÜZ y,Metin U Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü. . 2022; 1053 - 1070. 10.24988/ije.1069266
Vancouver ŞANLI KAYRAN S,AKGÜNDÜZ y,Metin U Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü. . 2022; 1053 - 1070. 10.24988/ije.1069266
IEEE ŞANLI KAYRAN S,AKGÜNDÜZ y,Metin U "Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü." , ss.1053 - 1070, 2022. 10.24988/ije.1069266
ISNAD ŞANLI KAYRAN, Sabahat Ceylin vd. "Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü". (2022), 1053-1070. https://doi.org/10.24988/ije.1069266
APA ŞANLI KAYRAN S, AKGÜNDÜZ y, Metin U (2022). Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü. İzmir iktisat dergisi, 37(4), 1053 - 1070. 10.24988/ije.1069266
Chicago ŞANLI KAYRAN Sabahat Ceylin,AKGÜNDÜZ yilmaz,Metin Uğurcan Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü. İzmir iktisat dergisi 37, no.4 (2022): 1053 - 1070. 10.24988/ije.1069266
MLA ŞANLI KAYRAN Sabahat Ceylin,AKGÜNDÜZ yilmaz,Metin Uğurcan Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü. İzmir iktisat dergisi, vol.37, no.4, 2022, ss.1053 - 1070. 10.24988/ije.1069266
AMA ŞANLI KAYRAN S,AKGÜNDÜZ y,Metin U Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü. İzmir iktisat dergisi. 2022; 37(4): 1053 - 1070. 10.24988/ije.1069266
Vancouver ŞANLI KAYRAN S,AKGÜNDÜZ y,Metin U Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü. İzmir iktisat dergisi. 2022; 37(4): 1053 - 1070. 10.24988/ije.1069266
IEEE ŞANLI KAYRAN S,AKGÜNDÜZ y,Metin U "Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü." İzmir iktisat dergisi, 37, ss.1053 - 1070, 2022. 10.24988/ije.1069266
ISNAD ŞANLI KAYRAN, Sabahat Ceylin vd. "Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü". İzmir iktisat dergisi 37/4 (2022), 1053-1070. https://doi.org/10.24988/ije.1069266