Yıl: 2020 Cilt: 30 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 652 - 665 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29133/yyutbd.698508 İndeks Tarihi: 15-03-2023

Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi

Öz:
Bu çalışma, stoma yoğunluğu ve boyutları üzerine çeşidin, kullanılan yöntemlerin (kalıp alma/saydamlaştırma), yaprakların alınma konumlarının (gölge/güneş) ve yaprak yüzeyinin farklı bölgelerinden örnek almanın (uç, orta, dip) etkilerini ortaya koymak ve çeşitlerin toplam klorofil, klorofil a, klorofil b, karotenoid miktarları ile SPAD değerlerini tespit etmek amacıyla 2017 yılında Hizan yöresinde yetiştirilen 28 yerel üzüm çeşidi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada çeşit, yöntem ve yaprağın alındığı konumun stoma yoğunluğu üzerine olan etkisinin önemli olduğu ancak yaprak yüzeyinin farklı bölgelerinden örnek almanın stoma yoğunluğu üzerine etkisinin önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde, çeşit ve yöntemin stoma boyutları üzerine olan etkilerinin önemli olduğu ancak yaprağın alınma konumunun ve yaprak yüzeyinin farklı bölgelerinden örnek almanın stoma boyutları üzerine olan etkisinin önemsiz olduğu belirlenmiştir. Tüylü ve yüzeyi pürüzlü asma yapraklarında daha iyi bir stomatal değerlendirmenin yapılmasında saydamlaştırma yönteminin tercih edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Çalışmada çeşidin toplam klorofil, klorofil a, klorofil b ve karotenoid miktarları ile SPAD değerleri üzerine olan etkisinin önemli olduğu ve çeşitler arasında bu değerler bakımından önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Güneşte olan yaprakların SPAD değerlerinin gölgede olan yapraklara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Determination of Chlorophyll Amounts and Stoma Densities of Grape Cultivars Grown in Hizan (Bitlis) Conditions

Öz:
In order to reveal effects of cultivar, methods used (nail polish and transparented leaf method), picking positions of the leaves (shade / sun) and sampling from different parts of the leaf surface (tip, middle, bottom) on stoma density and sizes and determine total chlorophyll, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoid amounts and SPAD values of the cultivars, this research was carried out on 28 local grape cultivars grown in Hizan province in 2017. In the study, it was determined that the effect of the cultivar, method used and picking position of the leaf on the stoma density was important, but the effect of sampling from different parts of the leaf surface on the stoma density was insignificant. Similarly, it was determined that the effect of the cultivar, method used and on the stoma sizes was important, but the effect of picking position of the leaf and sampling from different parts of the leaf surface on the stoma sizes was insignificant. It was concluded that the transparented leaf method should be preferred in making better stomatal observation in the hairy and rough grapevine leaves. In the study, it was determined that the effect of the cultivar on total chlorophyll, chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoid amounts and SPAD values was important and there were important differences between cultivars in terms of these values. It was observed that the SPAD values of the leaves in the sun were higher than the leaves in the shade.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DOĞAN A, UYAK C, AKÇAY A, KESKİN N, ŞENSOY R, ÇELİK F, KUNTER B, ÇAVUŞOĞLU Ş, ÖZRENK K (2020). Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. , 652 - 665. 10.29133/yyutbd.698508
Chicago DOĞAN Adnan,UYAK Cüneyt,AKÇAY Anıl,KESKİN NURHAN,ŞENSOY Ruhan İlknur GAZİOGLU,ÇELİK Ferit,KUNTER Birhan,ÇAVUŞOĞLU ŞEYDA,ÖZRENK KORAY Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. (2020): 652 - 665. 10.29133/yyutbd.698508
MLA DOĞAN Adnan,UYAK Cüneyt,AKÇAY Anıl,KESKİN NURHAN,ŞENSOY Ruhan İlknur GAZİOGLU,ÇELİK Ferit,KUNTER Birhan,ÇAVUŞOĞLU ŞEYDA,ÖZRENK KORAY Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. , 2020, ss.652 - 665. 10.29133/yyutbd.698508
AMA DOĞAN A,UYAK C,AKÇAY A,KESKİN N,ŞENSOY R,ÇELİK F,KUNTER B,ÇAVUŞOĞLU Ş,ÖZRENK K Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. . 2020; 652 - 665. 10.29133/yyutbd.698508
Vancouver DOĞAN A,UYAK C,AKÇAY A,KESKİN N,ŞENSOY R,ÇELİK F,KUNTER B,ÇAVUŞOĞLU Ş,ÖZRENK K Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. . 2020; 652 - 665. 10.29133/yyutbd.698508
IEEE DOĞAN A,UYAK C,AKÇAY A,KESKİN N,ŞENSOY R,ÇELİK F,KUNTER B,ÇAVUŞOĞLU Ş,ÖZRENK K "Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi." , ss.652 - 665, 2020. 10.29133/yyutbd.698508
ISNAD DOĞAN, Adnan vd. "Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi". (2020), 652-665. https://doi.org/10.29133/yyutbd.698508
APA DOĞAN A, UYAK C, AKÇAY A, KESKİN N, ŞENSOY R, ÇELİK F, KUNTER B, ÇAVUŞOĞLU Ş, ÖZRENK K (2020). Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 30(4), 652 - 665. 10.29133/yyutbd.698508
Chicago DOĞAN Adnan,UYAK Cüneyt,AKÇAY Anıl,KESKİN NURHAN,ŞENSOY Ruhan İlknur GAZİOGLU,ÇELİK Ferit,KUNTER Birhan,ÇAVUŞOĞLU ŞEYDA,ÖZRENK KORAY Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 30, no.4 (2020): 652 - 665. 10.29133/yyutbd.698508
MLA DOĞAN Adnan,UYAK Cüneyt,AKÇAY Anıl,KESKİN NURHAN,ŞENSOY Ruhan İlknur GAZİOGLU,ÇELİK Ferit,KUNTER Birhan,ÇAVUŞOĞLU ŞEYDA,ÖZRENK KORAY Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.30, no.4, 2020, ss.652 - 665. 10.29133/yyutbd.698508
AMA DOĞAN A,UYAK C,AKÇAY A,KESKİN N,ŞENSOY R,ÇELİK F,KUNTER B,ÇAVUŞOĞLU Ş,ÖZRENK K Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2020; 30(4): 652 - 665. 10.29133/yyutbd.698508
Vancouver DOĞAN A,UYAK C,AKÇAY A,KESKİN N,ŞENSOY R,ÇELİK F,KUNTER B,ÇAVUŞOĞLU Ş,ÖZRENK K Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2020; 30(4): 652 - 665. 10.29133/yyutbd.698508
IEEE DOĞAN A,UYAK C,AKÇAY A,KESKİN N,ŞENSOY R,ÇELİK F,KUNTER B,ÇAVUŞOĞLU Ş,ÖZRENK K "Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 30, ss.652 - 665, 2020. 10.29133/yyutbd.698508
ISNAD DOĞAN, Adnan vd. "Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 30/4 (2020), 652-665. https://doi.org/10.29133/yyutbd.698508