Yıl: 2021 Cilt: 2021 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 513 - 522 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.38079/igusabder.981956 İndeks Tarihi: 28-11-2022

Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma

Öz:
Amaç: Bu çalışmada postpartum dönemdeki kadınların gebelik süresince doğuma yönelik hissettikleri duyguların ve bunlarla baş etme biçimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma postpartum dönemdeki 40 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler Nisan-Mayıs 2018 tarihlerinde görüşme yapılarak toplanmıştır. Veri toplama aracı kadınlara ait tanıtıcı bilgilerin olduğu bir “Tanıtıcı Özellikler Formu” ve yarı yapılandırılmış “Görüşme Formu” olarak iki bölümden oluşmaktadır. Bulgular: Kadınların %32,5’i 26-30 yaş aralığında olup, %35’i üniversite mezunudur. Kadınlar en çok (%44,08) korku duygusuna sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Kadınların %27,78’si cerrahi girişimden korkmakta olup, doğum korkusu ile baş etmede dua etmeyi (%41,81) kullandıkları bulunmuştur. Görüşme yapılan 40 kadının 37’si (%92,5) annelik duygularının bütün olumsuz duyguları bitirdiğini ifade etmiştir. Sonuç: Sonuç olarak çalışmaya katılan kadınların doğuma yönelik bilgi düzeylerinin oldukça düşük olmasının beraberinde olumsuz duyguları getirdiği belirlenmiştir. Aynı zamanda kadınların olumsuz duygularıyla geleneksel tipte baş etme davranışları gösterdikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Postpartum dönem doğumsal korku başa çıkma duygu

Emotions and Coping Strategies Related to the Birth of Women in the Postpartum Period: A Qualitative Study

Öz:
Aim: In this study, it was aimed to determine the emotions and coping strategies related to the birth of women in the postpartum period. Method: This study was carried out with 40 postpartum women. The data used in the research were collected through interviews in April-May 2018. The data collection tool consists of two parts, a "Descriptive Characteristics Form" with introductory information about women, and a semi-structured "Interview Form". Results: 32.5% of the women were in the 26-30 age range and 35% were university graduates. Women stated that they had the most fear (44.08%). 27.78% of women were afraid of surgical intervention and found that they used prayer to cope with the fear of birth (41.81%). 92.5% of women reported that maternal feelings ended all negative feelings. Conclusion: It was determined that the knowledge levels of the women were very low and brought negative feelings. At the same time, it was found that women showed coping strategies of the traditional type with negative feelings.
Anahtar Kelime: Postpartum period congenital fear handling feeling

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Brunton RJ, Dryer R, Saliba A, Kohlhoff J. Pregnancy anxiety: A systematic review of current scales. Journal of Affective Disorders. 2015;176:24-34.
 • 2. Stoll K, Swift EM, Fairbrother N, Nethery E, Janssen P. A systematic review of nonpharmacological prenatal interventions for pregnancy specific anxiety and fear of childbirth. Birth. 2018;45(1):7-18.
 • 3. Alessandra S, Roberta L. Tokophobia: When fear of childbirth prevails. Mediterranean Journal of Clinical Psychology. 2013;1(1):1-18.
 • 4. Uçar T, Gölbaşı Z. Nedenleri ve sonuçlarıyla doğum korkusu. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;4(2):54-8.
 • 5. Saisto T, Halmesmaki E. Fear of childbirth: A neglected dilemma. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2003;82(3):201-8.
 • 6. Sydsjö G, Angerbjörn L, Palmquist S, Bladh M, Sydsjö A, Josefsson A. Secondary fear of childbirth prolongs the time to subsequent delivery. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2013;92(2):210-14.
 • 7. Rouhe H, Salmela-Aro K, Halmesmäki E, Saisto T. Fear of childbirth according to parity, gestational age, and obstetric history. An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2009;116(1):67-73.
 • 8. Storksen HT, Garthus Niegel S, Vangen S, Eberhard Gran M. The impact of previous birth experiences on maternal fear of childbirth. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2013;92(3):318-24.
 • 9. Hamilton JG, Lobel M. Types, patterns, and predictors of coping with stress during pregnancy: Examination of the revised prenatal coping inventory in a diverse sample. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2008;29:97-104.
 • 10. Yıldırım A. Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2005.
 • 11. Fenwick J, Gamble J, Nathan E, Bayes S, Hauck Y. Pre and postpartum levels of childbirth fear and the relationship to birth outcomes in a cohort of Australian women. Journal of Clinical Nursing. 2009;18(5):667-77.
 • 12. Hall WA, Hauck YL, Carty EM, Hutton EK, Fenwick J, Stoll K. Childbirth fear, anxiety, fatigue, and sleep deprivation in pregnant women. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing. 2009;38(5):567-76.
 • 13. Ryding EL, Wijma B, Wijma K, Rydhström H. Fear of childbirth during pregnancy may increase the risk of emergency cesarean section. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1998;77(5):542-7.
 • 14. Saisto T, Ylıkorkala O, Halmesmaki E. Factors associated with fear of delivery in second pregnancies. Obstetrics & Gynecology. 1999;94(5):679-82.
 • 15. Melender HL. Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth: a study of 329 pregnant women. Birth. 2002;29(2):101-11.
 • 16. Kwee A, Cohlen BJ, Kanhai HH, Bruinse HW, Visser GH. Caesarean section on request: a survey in The Netherlands. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2004;113(2):186-90.
 • 17. Serçekuş P, Okumuş H. Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery. 2009;25:155–62.
 • 18. Geissbuehler V, Eberhard J. Fear of childbirth during pregnancy: a study of more than 8000 pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2002;23(4):229-35.
 • 19. Bülbül T, Özen B, Çopur A, Kayacık F. Investigation the fear of labor and decision making about delivery type in pregnant. Journal of Health Sciences. 2016;25(3):126-30.
 • 20. Gözükara AGF, Eroğlu K. İlk doğumunu yapmış kadınların (primipar) doğum şekline yönelik tercihlerini etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2008;15(1):32-46.
 • 21. Yağmur Y, Çubuk MM. Kadınların doğum şekli tercihlerine sağlık eğitiminin etkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(1):7-11.
 • 22. Jenkins RA, Pargament K. I. Religion and spirituality as resources for coping with cancer. Journal Psychosocial Oncology. 1995;13(1-2):51-74.
 • 23. Sira N, Desai PP, Sullivan KJ, Hannon DW. Coping strategies in mothers of children with heart defects: A closer look into spirituality and internet utilization. Journal of Social Service Research. 2014;40(5):606-22.
 • 24. Ölçer Z, Oskay Ü. Yüksek riskli gebelerin yaşadığı stresörler ve stresle baş etme yöntemleri. HEAD. 2015;12(2):85-92.
 • 25. Duran E., Atan ŞÜ. Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi. 2011;21(3):83-88.
 • 26. Duran E., Atan ŞÜ. Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi. 2011;21(3):83-88.
APA Irmak Vural P, KÖRPE G (2021). Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma. , 513 - 522. 10.38079/igusabder.981956
Chicago Irmak Vural Pınar,KÖRPE Gülşah Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma. (2021): 513 - 522. 10.38079/igusabder.981956
MLA Irmak Vural Pınar,KÖRPE Gülşah Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma. , 2021, ss.513 - 522. 10.38079/igusabder.981956
AMA Irmak Vural P,KÖRPE G Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma. . 2021; 513 - 522. 10.38079/igusabder.981956
Vancouver Irmak Vural P,KÖRPE G Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma. . 2021; 513 - 522. 10.38079/igusabder.981956
IEEE Irmak Vural P,KÖRPE G "Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma." , ss.513 - 522, 2021. 10.38079/igusabder.981956
ISNAD Irmak Vural, Pınar - KÖRPE, Gülşah. "Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma". (2021), 513-522. https://doi.org/10.38079/igusabder.981956
APA Irmak Vural P, KÖRPE G (2021). Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021(15), 513 - 522. 10.38079/igusabder.981956
Chicago Irmak Vural Pınar,KÖRPE Gülşah Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021, no.15 (2021): 513 - 522. 10.38079/igusabder.981956
MLA Irmak Vural Pınar,KÖRPE Gülşah Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2021, no.15, 2021, ss.513 - 522. 10.38079/igusabder.981956
AMA Irmak Vural P,KÖRPE G Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 2021(15): 513 - 522. 10.38079/igusabder.981956
Vancouver Irmak Vural P,KÖRPE G Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 2021(15): 513 - 522. 10.38079/igusabder.981956
IEEE Irmak Vural P,KÖRPE G "Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma." İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021, ss.513 - 522, 2021. 10.38079/igusabder.981956
ISNAD Irmak Vural, Pınar - KÖRPE, Gülşah. "Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021/15 (2021), 513-522. https://doi.org/10.38079/igusabder.981956