Yıl: 2021 Cilt: 2021 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 561 - 570 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.38079/igusabder.894802 İndeks Tarihi: 28-11-2022

Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi

Öz:
Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalar sırasında doğrudan bakım uygulamalarına ayırdıkları zamanı ve öğrencilerin bakım davranışları algısını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup araştırmanın örneklemini bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören birinci sınıflar hariç toplam 80 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri “Klinik Uygulamada Hemşirelik Öğrencilerinin Aktivitelerini İzlem Formu” ve “Bakım Davranışları Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler gözlem yoluyla elde edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin klinikte bir uygulama gününde doğrudan bakım uygulamalarına harcadıkları süre; ikinci sınıflarda 138,8±57,0 dakika, üçüncü sınıflarda 105,6,7±40,3 dakika, dördüncü sınıflarda 99,8±60,1 dakika olarak belirlenmiştir, Bakım uygulamaları dışındaki faaliyetlere ikinci sınıfların 50,2±40,3, üçüncü sınıfların 6,1±15,6, dördüncü sınıfların 38,4±43,3 dakika harcadıkları belirlenmiştir. Sınıflara göre öğrencilerin doğrudan bakım ve diğer faaliyetlere harcadıkları süreler arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerinin Bakım Davranışları Ölçeği-24’ten aldıkları toplam puan ortalaması 5,14±0,59 puan olarak belirlenmiş, mesleği isteyerek seçen öğrencilerin puanları diğerlerine göre yüksek bulunmuştur. (p<0,05). Öğrencilerin bakım davranışları algıları olumlu olmasına rağmen, doğrudan bakım uygulamalarına ayırdıkları sürenin az olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Öğrencilerin bakım kalitesi algılarının yüksek olmasına rağmen, doğrudan bakım uygulamalarına ayırdıkları sürenin az olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Bakım hemşirelik eğitimi hemşirelik öğrencileri

Identifying the Care Behavior Perception of Nursing Students and the Time They Allocated to the Direct Care Practices

Öz:
Aim: The research was planned for the purpose of identifying the time allocated by nursing students to direct care practices during clinical practices and the students’ care behavior perceptions. Method: The research was conducted as a descriptive type and the sample of the research consisted of 80 students in total, excluding first-year students studying in the nursing department of a foundation university. The data of study were collected with “Inspection Form for Nursing Students’ Activities in Clinical Practices” and “Care Behaviors Scale”. Data were collected by observation. Results: The time allocated by the students to direct care practices during a practice day in clinic was identified as; 138,8±57,0 minutes on average in second graders, 105,6,7±40,3 minutes on average in third graders, and 99,8±60,1 minutes on average in fourth graders, It was identified that the second graders spend 50,2±40,3 minutes, the third graders spend 6,1±15,6 minutes, and the fourth graders spend 38,4±43,3 minutes for the practices other than care practices. It was statistically found a difference between the times allocated by the students to direct care and other practices with regard to grades (p<0,05). The total average score of the students in Care Behaviors Scale-24 was identified as 5,14±0,59, and the scores of the students who chose the profession voluntarily were found as higher than the other students. (p<0,05). Although the students' perceptions of care behaviors were positive, it was determined that the time they allocated to direct care practices was less. Conclusion: It was identified that although the care quality perception of the students are high, the time they allocated to direct care practices is low.
Anahtar Kelime: Care nursing education nursing students

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Uysal N, TEKİN Y, Değirmenci Öz S, ÇALISKAN B, YILDIZ G, Yedek S, Kömürcü N (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi. , 561 - 570. 10.38079/igusabder.894802
Chicago Uysal Nurcan,TEKİN Yasemin Eda,Değirmenci Öz Seda,ÇALISKAN BEHICE BELKIS,YILDIZ GÜLDEM,Yedek Serpil,Kömürcü Nuran Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi. (2021): 561 - 570. 10.38079/igusabder.894802
MLA Uysal Nurcan,TEKİN Yasemin Eda,Değirmenci Öz Seda,ÇALISKAN BEHICE BELKIS,YILDIZ GÜLDEM,Yedek Serpil,Kömürcü Nuran Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi. , 2021, ss.561 - 570. 10.38079/igusabder.894802
AMA Uysal N,TEKİN Y,Değirmenci Öz S,ÇALISKAN B,YILDIZ G,Yedek S,Kömürcü N Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi. . 2021; 561 - 570. 10.38079/igusabder.894802
Vancouver Uysal N,TEKİN Y,Değirmenci Öz S,ÇALISKAN B,YILDIZ G,Yedek S,Kömürcü N Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi. . 2021; 561 - 570. 10.38079/igusabder.894802
IEEE Uysal N,TEKİN Y,Değirmenci Öz S,ÇALISKAN B,YILDIZ G,Yedek S,Kömürcü N "Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi." , ss.561 - 570, 2021. 10.38079/igusabder.894802
ISNAD Uysal, Nurcan vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi". (2021), 561-570. https://doi.org/10.38079/igusabder.894802
APA Uysal N, TEKİN Y, Değirmenci Öz S, ÇALISKAN B, YILDIZ G, Yedek S, Kömürcü N (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021(15), 561 - 570. 10.38079/igusabder.894802
Chicago Uysal Nurcan,TEKİN Yasemin Eda,Değirmenci Öz Seda,ÇALISKAN BEHICE BELKIS,YILDIZ GÜLDEM,Yedek Serpil,Kömürcü Nuran Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021, no.15 (2021): 561 - 570. 10.38079/igusabder.894802
MLA Uysal Nurcan,TEKİN Yasemin Eda,Değirmenci Öz Seda,ÇALISKAN BEHICE BELKIS,YILDIZ GÜLDEM,Yedek Serpil,Kömürcü Nuran Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2021, no.15, 2021, ss.561 - 570. 10.38079/igusabder.894802
AMA Uysal N,TEKİN Y,Değirmenci Öz S,ÇALISKAN B,YILDIZ G,Yedek S,Kömürcü N Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 2021(15): 561 - 570. 10.38079/igusabder.894802
Vancouver Uysal N,TEKİN Y,Değirmenci Öz S,ÇALISKAN B,YILDIZ G,Yedek S,Kömürcü N Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 2021(15): 561 - 570. 10.38079/igusabder.894802
IEEE Uysal N,TEKİN Y,Değirmenci Öz S,ÇALISKAN B,YILDIZ G,Yedek S,Kömürcü N "Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi." İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021, ss.561 - 570, 2021. 10.38079/igusabder.894802
ISNAD Uysal, Nurcan vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021/15 (2021), 561-570. https://doi.org/10.38079/igusabder.894802