Yıl: 2022 Cilt: 15 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1056 - 1069 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25287/ohuiibf.1151963 İndeks Tarihi: 29-11-2022

TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI

Öz:
Vergi mevzuatına göre giderlerin kapsamına göre dönüştürme maliyetlerinin hesaplanmasında tam maliyet yöntemi kullanılması gerekirken, TMS 2 stoklar standardı istisnai durumlar dışında normal maliyet yönteminin kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Normal ve tam maliyet yöntemleriyle hesaplanan maliyet sonuçları birbirinden farklıdır. Özellikle, tam maliyet yöntemini uygulayan işletmeler tam kapasite çalışmadıkları sürece maliyetleri normal maliyet yöntemini kullanan işletmelere göre yüksek çıkacaktır ve fiyatlama açısından da dezavantaja sebep olacaktır. İşletmelerde, birçok esas üretim gider yeri ve ürün ya da hizmet çeşidi bulunmaktadır. Tam maliyet ve normal maliyet hesaplamalarının tek bir esas üretim gider yerleri üzerinden ya da tek bir mamul varsayımı üzerinden hesaplanması doğru maliyet sonuçlarını vermeyecektir. Bu bağlamda çalışmada, üç ayrı esas üretim gider yeri ve üç farklı ürün ele alınarak normal kapasite, pratik kapasite seviyelerine göre normal maliyet ve tam maliyet karşılaştırmalı olarak hesaplanmıştır. Pratik kapasite olarak normal kapasitenin kabul edilmesi atıl kapasite maliyetinin mamul maliyetine yüklenmesi sonucunu ve yanlış yönetim muhasebesi kararlarının verilmesine neden olacaktır. Ayrıca, VUK ve TMS/TFRS karşılaştırıldığında da farklı ertelenmiş vergi etkisi oluşacaktır. Bu çalışma, uygulamada görülen eksikliklerin giderilebilmesi için öneriler sunarak işletmelerin maliyetlerini gerçeğe uygun bir biçimde hesaplamalarına, muhasebe kayıtlarını ve raporlamalarını doğru oluşturmalarına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelime:

APPLICATION OF FULL COST AND NORMAL COST ACCORDING TO IAS 2 INVENTORIES

Öz:
Even though there are numerous approaches to charging general production cost elements to the products, the IAS 2 Inventories standard mandates using the normal cost method in certain circumstances. The cost results calculated using the normal and full cost methods are different from each other. In particular, as long as businesses that use the full cost method are not running at full capacity, their costs will be calculated higher than those that use the normal cost method. This will put them at a disadvantage when it comes to pricing. Full cost and normal cost calculations based on the assumption of a single process or product may not yield accurate cost results. Accepting normal capacity as practical capacity will result in the imposition of idle capacity costs on product costs, as well as incorrect management accounting decisions. In addition, different deferred tax effects will occur when tax procedure law and IAS/IFRS are compared. In this regard, this study compares normal and total costs, which vary according to normal capacity and practical capacity levels, for three distinct primary production cost centers and three distinct products. Furthermore, deficiencies discovered in applications were addressed, and recommendations were provided for proper cost computation, accounting record keeping, and reporting.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ALTIN M, YILMAZ R (2022). TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI. , 1056 - 1069. 10.25287/ohuiibf.1151963
Chicago ALTIN MELTEM,YILMAZ RECEP TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI. (2022): 1056 - 1069. 10.25287/ohuiibf.1151963
MLA ALTIN MELTEM,YILMAZ RECEP TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI. , 2022, ss.1056 - 1069. 10.25287/ohuiibf.1151963
AMA ALTIN M,YILMAZ R TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI. . 2022; 1056 - 1069. 10.25287/ohuiibf.1151963
Vancouver ALTIN M,YILMAZ R TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI. . 2022; 1056 - 1069. 10.25287/ohuiibf.1151963
IEEE ALTIN M,YILMAZ R "TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI." , ss.1056 - 1069, 2022. 10.25287/ohuiibf.1151963
ISNAD ALTIN, MELTEM - YILMAZ, RECEP. "TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI". (2022), 1056-1069. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.1151963
APA ALTIN M, YILMAZ R (2022). TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(4), 1056 - 1069. 10.25287/ohuiibf.1151963
Chicago ALTIN MELTEM,YILMAZ RECEP TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15, no.4 (2022): 1056 - 1069. 10.25287/ohuiibf.1151963
MLA ALTIN MELTEM,YILMAZ RECEP TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.15, no.4, 2022, ss.1056 - 1069. 10.25287/ohuiibf.1151963
AMA ALTIN M,YILMAZ R TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 15(4): 1056 - 1069. 10.25287/ohuiibf.1151963
Vancouver ALTIN M,YILMAZ R TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 15(4): 1056 - 1069. 10.25287/ohuiibf.1151963
IEEE ALTIN M,YILMAZ R "TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI." Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15, ss.1056 - 1069, 2022. 10.25287/ohuiibf.1151963
ISNAD ALTIN, MELTEM - YILMAZ, RECEP. "TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET UYGULAMASI". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15/4 (2022), 1056-1069. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.1151963