Yıl: 2022 Cilt: 33 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 97 - 105 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.36483/vanvetj.1164939 İndeks Tarihi: 15-03-2023

Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları

Öz:
Bu çalışma, Hakkâri ilindeki küçükbaş hayvancılık işletmelerinin (96 işletme) mevcut durumunun ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. İşletmeler için hazırlanan anket verileri 129 sorudan oluşturulmuştur. Anket verileri SPSS istatistik yazılım programı ile değerlendirilmiştir. Hakkâri ili küçükbaş hayvan işletmelerinin %59.4’ünün Akkaraman koyunu ve Kıl keçisi yetiştiriciliğini birlikte yaptığı tespit edilmiştir (p˂0.01). İşletmelerin %59.4’ünün yem ihtiyacının temininde satın alma yoluna gitmek zorunda kaldığı (p˂0.05) ve yem bitkisi olarak en fazla yonca ekimini (%37.5) tercih ettikleri bulunmuştur. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin %40.6’sı hayvancılık desteği almadığını ifade etmiştir. Yetiştiricilerin %87.5’i desteklerin yetersiz olduğunu bildirmiştir (p˂0.01). Yetiştiricilerin sadece %28.1'i mera ot kalitesini iyi olarak ifade etmiştir (p˂0.05). Yetiştiricilerin %52.1’i yayla olanağı olduğunu bildirirken yaylaya en çok (%30.2) mayıs ayında çıktıkları (p˂0.05) ve 6 ay (%40.6) kaldıkları saptanmıştır (p˂0.01). Koç/teke katımının aşım döneminde yapılma oranı %55.8 bulunurken geri kalanında (%44.2) bütün yıl boyunca sürüde tutulmaktadır. Doğumların başlangıcı en fazla şubat (%52.1) ayında olmakta ve çoğunlukla (%41.7) nisan ayında tümüyle bitmektedir. Damızlık seçiminde en önemli kriterler olarak, sağlık/yaş (%35.4) ve cüsse (%33.3) bulunmuştur. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin en önemli sorunlarının yem maliyetinin yüksek olması, mera kalitesinin yetersiz olması, yayla faaliyetlerindeki sorunlar ve ileri yaşlardaki erkeklerin damızlıkta kullanılması olduğu tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA demir Y, TUNCER S (2022). Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları. , 97 - 105. 10.36483/vanvetj.1164939
Chicago demir Yusuf,TUNCER Selçuk Seçkin Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları. (2022): 97 - 105. 10.36483/vanvetj.1164939
MLA demir Yusuf,TUNCER Selçuk Seçkin Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları. , 2022, ss.97 - 105. 10.36483/vanvetj.1164939
AMA demir Y,TUNCER S Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları. . 2022; 97 - 105. 10.36483/vanvetj.1164939
Vancouver demir Y,TUNCER S Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları. . 2022; 97 - 105. 10.36483/vanvetj.1164939
IEEE demir Y,TUNCER S "Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları." , ss.97 - 105, 2022. 10.36483/vanvetj.1164939
ISNAD demir, Yusuf - TUNCER, Selçuk Seçkin. "Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları". (2022), 97-105. https://doi.org/10.36483/vanvetj.1164939
APA demir Y, TUNCER S (2022). Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları. Van Veterinary Journal, 33(3), 97 - 105. 10.36483/vanvetj.1164939
Chicago demir Yusuf,TUNCER Selçuk Seçkin Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları. Van Veterinary Journal 33, no.3 (2022): 97 - 105. 10.36483/vanvetj.1164939
MLA demir Yusuf,TUNCER Selçuk Seçkin Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları. Van Veterinary Journal, vol.33, no.3, 2022, ss.97 - 105. 10.36483/vanvetj.1164939
AMA demir Y,TUNCER S Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları. Van Veterinary Journal. 2022; 33(3): 97 - 105. 10.36483/vanvetj.1164939
Vancouver demir Y,TUNCER S Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları. Van Veterinary Journal. 2022; 33(3): 97 - 105. 10.36483/vanvetj.1164939
IEEE demir Y,TUNCER S "Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları." Van Veterinary Journal, 33, ss.97 - 105, 2022. 10.36483/vanvetj.1164939
ISNAD demir, Yusuf - TUNCER, Selçuk Seçkin. "Hakkâri İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Sorunları". Van Veterinary Journal 33/3 (2022), 97-105. https://doi.org/10.36483/vanvetj.1164939