Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 944 - 968 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30783/nevsosbilen.770005 İndeks Tarihi: 01-12-2022

HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ

Öz:
Küreselleşmeyle birlikte üretim faaliyetleri kaynak ve karlılık açısından dünya genelinde yeniden dağılım göstermiş ve bazı bölgeler çeşitli endüstriler açısından cazibe merkezi haline gelmiştir. Hindistan'ın bu yeni düzende payına düşen sektörlerden biri de otomobil sektörü olmuştur. Nitekim Hindistan otomobil endüstrisi son on beş yılda büyük bir büyüme göstermiştir. Halihazırda ülke, otomobil üretiminde dünya dördüncüsü, ticari araç üretiminde ise dünya yedincisidir. Otomotiv sektörü Hindistan'ın ekonomik büyümesinin önemli belirleyicilerinden biridir. Otomotiv endüstrisinin ekonomide geriye ve ileriye doğru ve imalat sanayi ile bağlantıları kuvvetlidir. Dolayısıyla bu sektör ekonomik büyüme açısından büyük bir çarpan etkisi yaratmaktadır. Hindistan, ülke dinamiklerini ve dünyadaki talep yapısını dikkate alarak küçük, yakıt tasarrufu sağlayan, düşük fiyatlı otomobiller üretmeyi planlamaktadır ve halihazırda küresel otomobil üretim ağında önemli bir kompakt otomobil üreticisi olarak ortaya çıkmaktadır. Hindistan'ın önemli bir otomotiv üretim merkezi olmasının temel sebepleri arasında devletin otomobil endüstrisine yönelik uyguladığı politikalar, emek başta olmak üzere ucuz üretim faktörlerinin olması, bazı tarihsel ve coğrafi nedenler,nüfus artışı ve ekonomik büyümeye bağlı olarak otomobile olan artan iç talep yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı Hindistan otomotiv sektörünü incelemek ve otomotiv endüstrisinde yaşanan gelişmelerde devlet politikalarının önemini tespit etmektir.Çalışmada milli otomotiv endüstrisi içinde binek araçların konumu incelenecektir, ticari araçlar kapsam dışıdır.
Anahtar Kelime:

THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF THE INDIAN AUTOMOBILE INDUSTRY

Öz:
Globalization has led production activities to be redistributed around the world in terms of resources and profitability, and some regions have become a center of attraction for various industries. In this new structuring, one of the sectors that falls to India’s share is the automobile sector. In fact, the Indian automobile industry has grown tremendously over the past fifteen years. Currently, the country is the biggest in the world in automobile production and the seventh in commercial vehicle production. The automotive industry is one of the key determinants of India's economic growth. The automotive industry has strong links in the economy with the backward and forward manufacturing industry. Therefore, this sector creates a great multiplier effect in terms of economic growth. India plans to produce small, fuel- saving, low-priced cars, taking into account the dynamics of the country and the demand structure in the world, and is currently emerging as an important compact car manufacturer in the global car production network. The government's policies towards the automobile industry, having cheap production factors - especially labor-some historical and geographical reasons, increased domestic demand for cars due to population growth and economic growth are important in turning India into an important automotive production center. The aim of this study is to examine the Indian automotive sector and to determine the importance of state policies in the developments in the automotive industry by analyzing national documents and official statistics on the sector. In the study, the position of passenger cars in the national automotive industry will be examined, commercial vehicles are excluded.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ahluwalia,M.S.(2002). Economic Reforms in India Since 1991: Has Gradualism Worked?. Journal of Economic Perspectives- 16(3),Summer 2002, 67–88.
 • Athukorala,P and Veeramani,C.(2019). From Import Substitution to Integration into Global Production Networks: The Case of the Indian Automobile Industry.The MIT Press Journal,36(2), https://www.mitpressjournals.org/doi/full/10.1162/adev_a_00132adresinden 16 Mayıs 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Autotechreview Report .(2015). Automotive Mission Plan 2016-2026 – A Certain Raiser, October 2015,4(10).
 • Capital.(1 Ocak 2008). Çin+Hindistan: ‘İki’nin Gücü,https://www.capital.com.tr/yonetim/liderlik/cin-hindistan-ikinin-gucu, adresinden 14 Şubat 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • D’Costa, A. P.(2009). Economic Nationalism in Motion: Steel, Auto, and Software Industries in India.Review of International Political Economy, 16:4, 620-648.
 • DEİK, Hindistan Fırsat Analizi, Nisan 2017, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2017/05/hindistan-firsat-analizi.pdf , adresinden 13 Şubat 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India, National Automotive Board, https://dhi.nic.in/UserView/index?mid=1349, adresinden 08 Şubat 2019 tarihinde edinilmiştir
 • Dholakia,R.H. (1994).Spatial Dimension of Acceleration of Economic Growth in India, Economic and Political Weekly,29(35), (Aug. 27, 1994), 2303-2309. Government of India.(2018). National Auto Policy,March 2018.Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.
 • Hambrock,J. and Hauptmann,S. Industrialisation In India, https://www.tcd.ie/Economics/assets/pdf/SER/1999/Hambrock_Hauptman.pdf adresinden 02 Mayıs 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • IBEF, Automobiles, May 2018, https://www.ibef.org/download/Automobiles-Report-May-2018.pdf adresinden 08 Şubat 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • IBEF, Automobiles, July 2020, https://www.ibef.org/download/Automobiles-July-2020.pdf adresinden 24 Nisan 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • IBEF (India Brand Equity Foundation), Make in India, https://www.ibef.org/economy/make-in-india adresinden 08 Şubat 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • India Briefing, (3 July 2018). Works, Businesses in India Remain Hopeful, https://www.india- briefing.com/news/gst-reforms-india-business-17177.html, adresinden 02 Şubat 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Kalra, N. and Pant, A.(2013). Critical Success factors of Total Quality Management in the Indian Automotive Industry (NCR). Internaional Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2(8), Ağustos 2013, 620-625.
 • Kohli, A. (2006a). Politics of Economic Growth in India, 1980-2005, Part I: The 1980s. Economic and Political Weekly, 41(13), (Apr. 1-7, 2006a), 1251-1259.
 • Kohli,A.(2006b) Politics of Economic Growth in India, 1980-2005: Part II: The 1990s and Beyond. Economic and Political Weekly,41(14), (Apr. 8-14, 2006b),1361-1370.
 • Mukherjee, A. and Sastry, T. (1996).Automotive industry in emerging economies – A Comparison of South Korea, Brazil, China and India. Economic and Political Weekly, Nov. 30, 1996, M75-M78.
 • Nagaraj, R.(2005).Industrial Growth in China and India: Preliminary Comparison. Economic and Political Weekly, 40( 21), (May 21-27, 2005), 2163-2171.
 • Parhi,M.(2008). Indian Automotive Industry: Innovation and Growth.India S&T and Industry, Retrieved May 16, 2020 from the https://nistads.res.in/all- html/Indian%20Automotive%20Industry.html
 • RIETER .(2016). End User’s Perspective: Impact of Steel Prices on the Automotive and Machinery Industry.Platts Steel Markets Asia Conference,18th November 2016.
 • Özpeynirci E.(19 Kasım 2008).Otomotivde Paranın Yolu Hindistan ve Çin’den Geçiyor, Hürriyet Gazetesi.
 • SIAM, Automobile Domestic Sales Trends, http://www.siamindia.com/statistics.aspx?mpgid=8&pgidtrail=14, adresinden 30 Ağustos 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • SIAM, Automobile Production Trends, http://www.siamindia.com/statistics.aspx?mpgid=8&pgidtrail=13, adresinden 30 Ağustos 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers), About Us, http://www.siamindia.com/about- us.aspx?mpgid=1&pgidtrail=2 ,adresinde 8 Şubat 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • SIAM, Statistics, http://www.siamindia.com/statistics.aspx?mpgid=8&pgidtrail=14.adresinden 30 Ağustos 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Singh,V.(2017). Growth of Automobile Industry and its Economic Impact: An Indian Persperctive.International Journal of Commerce and Management Reserach, 3(8), Ağustos 2017, 6- 10.
 • Skill India Program – Mission, Features, Advantages, Differences, https://surejob.in/skill-india.html, adresinden 08 Şubat 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB),Hindistan Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından), Ar-Ge Şubesi, Temmuz 2018. http://www.uib.org.tr/tr/kbfile/hindistan-ulke-raporu, adresinden 14 Şubat 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Vaishali,P.(2018).Growth of Automobile Industry in India-Post Liberalisation. Macroeconomic Term Paper, University of Delhi, Retrieved August 28, 2018 from the https://viden.io/knowledge/automobile-industry-in-india/attachment/4973/dte-vaishali-sec-a-eco-h- pdf-1/preview.
APA Yavuz Tiftikçigil B, Öztürk A (2021). HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ. , 944 - 968. 10.30783/nevsosbilen.770005
Chicago Yavuz Tiftikçigil Burcu,Öztürk Ali Cem HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ. (2021): 944 - 968. 10.30783/nevsosbilen.770005
MLA Yavuz Tiftikçigil Burcu,Öztürk Ali Cem HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ. , 2021, ss.944 - 968. 10.30783/nevsosbilen.770005
AMA Yavuz Tiftikçigil B,Öztürk A HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ. . 2021; 944 - 968. 10.30783/nevsosbilen.770005
Vancouver Yavuz Tiftikçigil B,Öztürk A HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ. . 2021; 944 - 968. 10.30783/nevsosbilen.770005
IEEE Yavuz Tiftikçigil B,Öztürk A "HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ." , ss.944 - 968, 2021. 10.30783/nevsosbilen.770005
ISNAD Yavuz Tiftikçigil, Burcu - Öztürk, Ali Cem. "HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ". (2021), 944-968. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.770005
APA Yavuz Tiftikçigil B, Öztürk A (2021). HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(2), 944 - 968. 10.30783/nevsosbilen.770005
Chicago Yavuz Tiftikçigil Burcu,Öztürk Ali Cem HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 11, no.2 (2021): 944 - 968. 10.30783/nevsosbilen.770005
MLA Yavuz Tiftikçigil Burcu,Öztürk Ali Cem HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.11, no.2, 2021, ss.944 - 968. 10.30783/nevsosbilen.770005
AMA Yavuz Tiftikçigil B,Öztürk A HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2021; 11(2): 944 - 968. 10.30783/nevsosbilen.770005
Vancouver Yavuz Tiftikçigil B,Öztürk A HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2021; 11(2): 944 - 968. 10.30783/nevsosbilen.770005
IEEE Yavuz Tiftikçigil B,Öztürk A "HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ." Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11, ss.944 - 968, 2021. 10.30783/nevsosbilen.770005
ISNAD Yavuz Tiftikçigil, Burcu - Öztürk, Ali Cem. "HİNDİSTAN OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDE DEVLETİN ROLÜ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 11/2 (2021), 944-968. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.770005